datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....


registersend pass
Bulgarian - schematics repairs service manuals SearchBrowseUploadWanted

Now downloading free:Ide Line PM-200

Ide Line PM-200 free download

Various electronics service manuals

File information:
File name:Energimåler.pdf
[preview PM-200]
Size:209 kB
Extension:pdf
Mfg:Ide Line
Model:PM-200 🔎 PM200
Original:PM-200 🔎
Descr:This manual is in Danish Det er en Energimåler
Group:Electronics > Other
Uploaded:13-04-2013
User:Grand5
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File name Energimåler.pdf

® Ur/Tid (timer:minutter:sekunder) Indikerer brug af Time/Minut eller Dag/Time format indikerer WATT visning indikerer KWh visning indikerer Volt visning indikerer Ampere visning Energifaktor $-tegnet angiver pris i kroner, hvis KWh-prisen indtastes i kroner (eller en hver anden valuta). Det tilsluttede el-apparat må højst være på 2300W. BATTERI: Før brug skal ENERGIMÅLEREN forsynes med de 2 knap-celle batterier (1,5V>1244) der medfølger. Tag batteridækslet bag på apparatet af og isæt batterierne i.h.t. markeringerne (+/÷) i batterirummet. Batterierne er en ekstra sikkerhed for aflæsninger og programmer ved tilfælde af strømsvigt og når apparatet ikke er tilsluttet i stikkontakt. Bemærk: Hvis apparatet ikke benyttes i længere tid (mere end 12 timer) bør batterierne tages ud af apparatet for at bevare dem. Ved udskiftning af batterier må apparatet IKKE være tilsluttet stikkontakt. ÆNDRING bruges til at vælge den aktuelle time. Tryk på INDSTIL Nu blinker "minutter". ÆNDRING bruges til at vælge de aktuelle minutter. Tryk på INDSTIL for at afslutte ­ uret er nu indstillet. 12/24 TIMERS FUNKTION: Apparatet kan indstilles til 12 (AM/PM) eller 24 (0-23) timers display. Skift mellem disse, imens apparatet viser tidspunkt (i volt, ampere eller KWh funktion) ved at trykke på ÆNDRING. Energimåleren OPSUMERING AF FUNKTIONER: Der er 2 hovedfunktioner: 1. Målefunktioner, som inkluderer følgende 9 underfunktioner: Spænding (volt), Ampere, Watt, MaxWatt, KWh, Total tilslutningstid, Total pris1 for tilslutnings tid, Total pris2 for tilslutningstid, Indstilling af ur. 2. Brugerfunktioner, som inkluderer 6 underfunktioner: Kost eller kost1, Kost2, MaxLoad, Kost1-indstil, Kost2-indstil, MaxLoadindstil. indikerer Frekvens visning Indikerer pris, effekt eller forbrug Pris symbol indikerer Pris/KWh visning Pris1, Pris2 eller Totaltids funktion Overskridnings advarsel Indstil funktion Max. Watt eller Belastning For at De kan få mest glæde af Deres nye Ide-line ENERGIMÅLER, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før måleren tages i brug. Vi anbefaler yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske ENERGIMÅLERENS funktioner. NULSTILLING Det er nødvendigt at nulstille ENERGIMÅLEREN hvis displayet fungerer unormalt eller hvis tastaturet ikke reagerer. Benyt et rundt objekt, f.eks. en kuglepen til at trykke på NULSTILLING knappen med et øjeblik. Nulstillingen vil slette alle prissættelser og andre indtastninger. Nulstilling vil også ske automatisk, hvis batteridækslet tages af eller hvis batterierne er opbrugte. INDSTILLING AF URET: Ved visning af spænding (volt), ampere, watt eller KWh vil den aktuelle tid også vises. Følg nedenstående anvisning for at indstille uret: Tryk på INDSTIL Ordet "MO" (mandag) blinker. ÆNDRING bruges til at vælge den korrekte ugedag. MO=mandag, TU=tirsdag, WE=onsdag, TH=torsdag, FR=fredag, SA=lørdag, SU=søndag. Tryk på INDSTIL Nu blinker "timer". MÅLEFUNKTIONER: Spændin

>> View document online <<>> Download document << eServiceInfo Context HelpWas this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)


Similar Service Manuals :
Ide Line PM-200 -
 FB -  Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : Philips 29PT552

script execution: 0.02 s