Preview for : 206 Pъководство за експлоатация на съветски електронен настолен часовник със сигнализатор ,,Електроника 206" + електрическа функционална схема на същото устройство + листа с лицензирани гаранционни сервизи към горното ръководствоBack to : электроника 206.djvu | Home

 206 Pъководство за експлоатация на съветски електронен настолен часовник със сигнализатор ,,Електроника 206" + електрическа функционална схема на същото устройство + листа с лицензирани гаранционни сервизи към горното ръководство