Preview for : Главна дирекция на ПТТ ,,Сименс" и подобни Указания за използУване на телефонен апарат ,,Сименс" (и подобни) от 1940 г., София, Главна дирекция на ПТТ, 1940Back to : Указания за телефон - 194 | Download Указания за телефон - 194 | Home

Главна дирекция на ПТТ ,,Сименс" и подобни Указания за използУване на телефонен апарат ,,Сименс" (и подобни) от 1940 г., София, Главна дирекция на ПТТ, 1940