Preview for : ДИ ,,Техника" Д. Мишев, В. Метаниев - ,,Отговори на въпроси от любителите на телевизията", София, ДИ ,,Техника", 1967 г.Back to : Д. Мишев, В. Метаниев - О | Home

ДИ ,,Техника"  Д. Мишев, В. Метаниев - ,,Отговори на въпроси от любителите на телевизията", София, ДИ ,,Техника", 1967 г.