Preview for : Сдружеие на радиотехниците в България Радиотехник 1, 1945 Сп. Радиотехник, бр. 1, 1945 г., издава Сдружение на радиотехниците в България, София, 1945 г.Back to : Радиотехник - 1, 1945.djv | Home

Сдружеие на радиотехниците в България Радиотехник 1, 1945 Сп. Радиотехник, бр. 1, 1945 г., издава Сдружение на радиотехниците в България, София, 1945 г.