Preview for : ДИ ,,Техника" - ,,Микрокомпютърна техника за всички IIІ: Атанас Шишков, Татяна Бояджиева – Бейсик – език на перiон ,,Микрокомпютърна техника за всички IIІ: Атанас Шишков, Татяна Бояджиева – Бейсик – език на пероналните компютри“, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г. Формат: DjVu.Back to : МКТ за всички ІІІ - Бейси | Home

ДИ ,,Техника" - ,,Микрокомпютърна техника за всички IIІ: Атанас Шишков, Татяна Бояджиева – Бейсик – език на перiон ,,Микрокомпютърна техника за всички IIІ: Атанас Шишков, Татяна Бояджиева – Бейсик – език на пероналните компютри“, София, ДИ ,,Техника“, 1986 г. Формат: DjVu.