Text preview for : pioneer-vsx-reset-procedures.pdf part of Pioneer pioneer-vsx-reset-procedures Pioneer Audio VSX-520 -820 pioneer-vsx-reset-procedures.pdfBack to : pioneer-vsx-reset-procedu | Home

VSX-AX4ASi / VSX-AX2AS
VSX-AX4AVi / VSX-AX2AV

Het systeem resetten
Gebruik deze procedure om alle instellingen van de ontvanger te resetten naar de
fabrieksinstellingen. Gebruik de front panel controls om dit te doen.
1 Zet de receiver in standby.
2 Terwijl u de AV PARAMETER toets op de front panel controls naar beneden
drukt, houdt u STANDBY/ON ingedrukt gedurende drie seconden.

De display toont
RESET?

3 Druk op de front panel toets ENTER.
De display vraagt RESET OK?

4 Druk op SETUP om te bevestigen.
OK verschijnt in de display om aan te duiden dat de ontvanger is gereset naar de
fabrieksinstellingen.