Text preview for : LCD Training.pdf part of . Various LCD Training . Various LCD Monitor Repair LCD Training.pdfBack to : LCD Training.pdf | Home

SERVICE TRAINING
LCD TELEVISIE
K.Van den Broeck
Enkele markante mijlpalen in de geschiedenis van vloeibare kristallen.
Hoe werkt een LCD cel eigenlijk? .....................................................................3

De samenstelling van een LCD display( passief matrix display) ..........................4

De werking van een AMD-TFT display( actief matrix display) .............................7

Waarom flikkert een LCD scherm niet?. ...........................................................9

Hoe wordt een LCD scherm best aangestuurd? ................................................9

Gedetailleerde voorstelling van de interpolatietechniek bij LCD tv. .................. 11

Op welke wijze is een LCD scherm samengesteld? ..........................................14

De werking van het LCD apparaat. ............................................................... 16

Een blik op de toekomst van LCD schermen. ................................................. 17

Typische verschillen tussen een LCD scherm en een beeldbuis. ...................... 19

De stand-by voeding. ................................................................................... 20

De continu stroomgeschakelde voeding. ........................................................ 22

De secundaire voedingsspanningen. ............................................................. 26

Algemeen blokschema van de voeding. .......................................................... 29

De digitale verwerking van het videosignaal. ................................................. 31

De werking van de nieuwe videoprocessor convertor ... ... ... ... ............ ....... 35

De werking van de nieuwe DVI-RGB convertor ... ... ... ... ... ... ... ... ............. 36

De scaler. ................................................................................................... 37

Werking van de nieuwe scaler interfacemodule . ........................................... 39

Werking van de nieuwe scaler controle module . ........................................... 40

Werking van de nieuwe scaler memory module . ........................................... 41

De LVDS Display driver. .............................................................................. 42

Blokschema van de scaler en de driver. ........................................................ 45

Hoe functioneren de verschillende invertersystemen....................................... 46

Inverters en lampen kunnen hersteld worden ... ... ... ... ................................ 51

De verschillende pixelfouten volgens ISO norm13406-2...................................58

Praktische tips bij het herstellen van een LCD apparaat... ... ... ... ............ .... 59

Het laden van nieuwe software met de toolbox............................................... 65

Bustest met de hulp van de