Text preview for : cielo.pdf part of DAEWOO CIELO Romanian BodyRepBack to : cielo.part1.rar | Home

MANUAL

CUPRINS
INFORMAȚII GENERALE OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE 1

CAROSERIE

2

SUDURĂ ȘI S.D.V.-URI

3

PARTE FRONTALĂ
CUVÂNT ÎNAINTE

4

Acest manual cuprinde proceduri de întreținere, reglare, operații de service și de de demontare montare componente. Toate informațiile, imaginile și specificațiile conținute în acest manual au la bază cele mai noi informații disponibile în monentul publicării manualului. Se rezervă dreptul de a face oricând modificari fără aviz prealabil.

PLAFON, PANOU SPATE ȘI PANOU PLANȘEU SPATE CADRU UȘI, UȘI ȘI PANOU LATERAL EXTERIOR ARIPI, CAPOTĂ ȘI PORTBAGAJ DIMENSIUNI CAROSERIE

5

6

7

DAEWOO MOTOR CO., LTD.
INCHON, KOREA

8

ETANȘARE, ȘTEMUIRE ȘI ANTIFONARE PREVENIREA COROZIUNII ECHIPAMENT REPARARE CAROSERIE ANEXĂ (ESPERO)

9

10

11

A

CIELO

Folosirea manualului
Acest manual descrie operațiile și modul de lucru pentru înlocuirea sau repararea zonelor avariate prin accidentare ale caroseriei de NEXIA, CIELO și RACER II .

INFORMAȚII SPECIALE
ATENȚIE: Dacă instrucțiunile nu sunt urmate, există posibilitatea accidentării personalului sau avarierea echipamentului de lucru. Toate informațiile, imaginile și specificațiile conținute în acest manual au la bază cele mai noi informații disponibile în monentul publicării manualului. Se rezervă dreptul de a face oricând modificari fără aviz prealabil. Nici o parte din acest manual nu poate fi reprodusă, depozitată public, sau transmisă prin nici o formă și nici un mijloc, electronic, mecanic, prin fotocopiere, prin înregistrare sau altfel, fără permisiunea scrisă prealabilă a Daewoo. Aceasta include textul, imaginile și tabelele.

NOTĂ: Urmăriți manualele pentru NEXIA, CIELO și RACER II. Manualul de service pentru specificații, cabluri electrice, puncte pentru suport, etc.

DAEWOO MOTOR CO., LTD. SERVICE DIVISION

CIELO

NOTĂ SERVICE

SISTEM SUPLIMENTAR DE PROTECȚIE (SRS)
NOTĂ: Următoarele măsuri de precauție trebuie luate când se efectuează lucrări de caroserie, vopsire și reparații în zona componentelor SRS. 1. SDM(Senzor și Modul diagnoză) este poziționat sub tabloul de bord. A se evita lovirea cu un ciocan sau orice alte scule, atunci când reparați panoul lateral față și partea de jos a tabloului de bord. Aceste zone nu vor fi încălzite cu lampa de gaz, etc. 2. Cablurile SRS sunt poziționate sub partea de jos a tabloului de bord. (Cablurile SRS sunt acoperite cu un tub cu striații galben.) Atunci când se lucrează în această zonă aveți grijă să nu avariați aceste cabluri. 3. Suprafețele ce urmează a fi curățate de vopsea aflate în jurul componentelor SRS nu vor fi încălzite la mai mult de 100°C (212°F). 4. Dacă este necesar a se aplica un impact puternic sau o încălzire excesivă în zona din jurul componentelor SRS, acestea vor fi demontate înainte de a începe repararea. 5. Dacă o componentă SRS este avariată sau deformată, trebuie înlocuită. NOTĂ: Urmăriți manualul de vânzare (Sistem suplimentar de protecție) pentru demontarea și înlocuirea componentelor SRS.

ARC CEAS

MODUL AIRBAG

VOLAN

CABLURI SRS

ȘURUB (T30)

SDM(SENZOR ȘI MODUL DIAGNOZĂ)

ȘURUB (T30)

SUPORT

CIELO

INFORMAȚII GENERALE 11

CAPITOLUL 1

INFORMAȚII GENERALE
CUPRINS
INSTRUCȚIUNI GENERALE ................................................................................................................. 1-2 REFERITOR LA PROTECȚIA MUNCII ................................................................................................ 1-2 SECURIZAREA CAROSERIEI .............................................................................................................. 1-3 SARCINI ALE PIESELOR ..................................................................................................................... 1-3 UTILIZAREA MATERIALELOR NOI, DE CALITATE SUPERIOARĂ ................................................ 1-3 PROTECȚIA LA COROZIUNE .............................................................................................................. 1-3 SUMAR ................................................................................................................................................... 1-4 REPARAȚIA TABLELOR ZINCATE ..................................................................................................... 1-4 FIGURI .................................................................................................................................................... 1-5 PROCEDURI DE REPARAȚIE .............................................................................................................. 1-8

12

INFORMAȚII GENERALE

CIELO

1. INSTRUCȚIUNI GENERALE
Această publicație intenționează să ajute tehnicianul care repară caroseria în activitatea de specialitate. Lucrul la caroserie sa schimbat întro mare măsură dea lungul anilor. Cu avansul tehnic al vehiculelor, a trebuit ca lucrul la caroserie să se adapteze la noile cerințe de design, să se modifice pentru a putea rezolva cerințele care sunt întrun conflict aparent, cum ar fi: rezistență și siguranță; habitaclu încăpător ; calitate ridicată ; greutate scăzută aerodinamică bună preț scăzut

2. REFERITOR LA PROTECȚIA MUNCII
2-1. ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA LUCRULUI
Deconectați bateria pentru a reduce riscul incendiului datorat unor scurtcircuite electrice. Verificați scurgerile de carburant și reparați corespunzător. Înlăturați rezervorul și/sau conductele de carburant dacă se va folosi sudură lîngă sistemul de combustie. Înainte de sudare, șlefuire sau tăiere, protejați carpetele și locurile cu învelitoare ignifuge. Respectați regulile standard cînd folosiți lichide toxice sau inflamabile. Folosiți echipament de protecție standard la pulverizarea vopselei, sudare, tăiere, polizare sau șlefuire. Echipamentul standard cuprinde: măști pentru respirație și filtrare folosite dedicate filtrării vaporilor, fumului, prafului sau altor particule toxice din aer. Folosiți o mască pentru respirație și filtrare, adecvată protejării la riscuri în situații concrete; de exemplu, unele măști pentru respirație sînt destinate doar filtrării prafului și particulelor din aer, nu și a vaporilor toxici. Ochelari sau vizoare de protecție: sunt destinate să protejeze ochii de așchii, particule de praf sau de lichid împroșcat. Mănuși: mănușile de cauciuc protejează împotriva substanțelor corozive. Mănușile de sudură protejează împotriva arsurilor și vătămărilor datorate sudării, polizării sau șlefuirii. Cizme de protecție: tălpile aderente împiedică alunecarea. Bombeurile rigidizate metalic protejează împotriva obiectelor ce ar putea cădea. Căști: protejează urechile la niveluri perculoase ale zgomotului.

Un rol important au de asemenea durabilitatea și ușurința reparării caroseriei. Azi, folosirea echipamentelor de producție cu un grad înalt de automatizare face posibilă respectarea celor mai stricte toleranțe asigurând astfel o calitate ridicată. În același timp, pentru siguranța sa, clientul se așteaptă ca tehnicianul să aibă cunoștințe cuprinzătoare despre materiale, metodele de măsurare și îndreptare, eventualele deformări, prevenirea optimă la coroziune și multe altele. Această publicație are rolul să ajute la actualizarea cunoștințelor și să dea o imagine despre ce este nevoie pentru a repara avarii accidentale medii sau avansate, pentru propria siguranță și mulțumirea clienților.2-2. ÎN TIMPUL LUCRULUI
Nu se fumează cînd se lucrează la sistemul de combustie. Depozitați prosoapele pe care vă ștergeți de benzină sau de alți solvenți în locuri corespunzătoare. Plăcuțele frînei conțin azbes, care poate duce la cancer. Nu folosiți suflaj de aer pentru a curăți subansamblurile frînei; folosiți doar un aspirator corespunzător cu vacuum, și purtați o mască regulamentară pentru respirație sau filtrare. Utilizați un cablu de siguranță cînd folosiți o presă hidraulică sau un suport de îndreptare; nu stați pe direcția lanțurilor folosite la aceste echipamente.CIELO

INFORMAȚII GENERALE 13

3. SECURIZAREA CAROSERIEI
Caroseriile moderne cu suprafața tensionată sînt proiectate astfel încît să aibă un habitaclu robust protejat la zonele de impact frontale și posterioare. Întrun accident, zonele de impact au rolul să transforme energia de lovire în deformare. Forma, materialul și grosimea metalului trebuie potrivite precis.

4. SARCINI ALE PIESELOR
Practica anterioară de a face o distincție între reperele în sarcină și cele care nu sunt încărcate, la vehiculele cu șasiu și caroserie, nu mai este justificată. Fiecare piesă, chiar și ferestrele, contribuie la rezistanța globală a vehiculului. DE ACEEA, LA ȘASIURILE MODERNE DAEWOO SE VORBEȘTE DESPRE REPERE SUPRASO LICITATE ȘI SUBSOLICITATE.

5. UTILIZAREA MATERIALELOR NOI, DE CALITATE SUPERIOARĂ
Necesitatea de a reduce greutatea șasiului a condus la o reducere a cantității de oțel folosite, prin utilizarea unor plăci de oțel mai subțiri. Acest lucru a fost posibil prin intermediul PLĂCILOR DE OȚEL DE ÎNALTĂ REZISTENȚĂ, pentru a ridica în același timp și rezistența șasiului. Fig. 1 Șasiul O experiență îndelungată, metode de calcul precise și serii de teste de șoc scumpe, demonstrează că acum DAEWOO construiește caroserii care duc la deformație optimă în zonele de impact la șocuri frontale sau din spate. Oțelurile de înaltă rezistență au valori cu circa 30% mai mari decât oțelurile obișnuite pentru rezistența la rupere și la deformare. Aceste proprietăți nu trebuie afectate în urma reparațiilor, de exemplu prin folosirea căldurii excesive.

6. PROTECȚIA LA COROZIUNE
Durabilitatea caroseriei, securitatea și menținerea acesteia pe trmen lung depind de gradul de protecție la coroziune asigurate plăcilor metalice. Pentru aceasta, DAEWOO acordă o mare grijă în procesul de producție. Ca urmare, trebuie păstrată protecția la coroziune în urma reparațiilor.Fig. 2 Zonele de impact Cînd se repară avariile caroseriei, este necesar să se restaureze structura și rezistența originale pentru a garanta siguranța ocupanților.

14

INFORMAȚII GENERALE

CIELO

7. SUMAR
Toate vehiculele DAEWOO sînt construite la cele mai înalte standarde ale proprietăților materialelor și stilului. Aceste standarde ridicate trebuie păstrate în urma eventualelor reparații. Greșelile făcute la efectuarea reparațiilor de îndrep tare, sudare a pieselor de metal, etc. nu produc doar defecte vizibile, ci pot afecta și sigurața vehiculului. Greșelile făcute la refacerea protecției la coroziune compromit durabilitatea.

2. Proprietatea de continuitate electrică a tablelor zincate este diferită de cea a tablelor de oțel obișnuite. Cînd se sudează în puncte, se va crește curentul cu 10-20%, sau se va crește rezistența în timpul sudării. De asemenea se va crește numărul de puncte de sudură cu 10-20%. NOTĂ: Procedurile de sudură MIG pentru tablele zincate sunt aceleași ca și pentru tablele de oțel obișnuite. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea sau arsuri ale ochilor la sudare, purtați șorț, mănuși și încălțăminte de protecție corespunzătoare. 3. Înainte de a aplica chit pe tablele zincate, șlefuiți cu grijă suprafețele pentru a asigura adeziunea și a preveni bulele de aer sub vopsea. NOTĂ: Folosiți doar chituri pe bază de rășini epoxidice pentru tablele zincate.

8. REPARAȚIA TABLELOR ZINCATE
Tablele zincate folosite la unele panouri ale modelelor CIELO, NEXIA, RACER II necesită alte tehnologii de reparație decît cele obișnuite. 1. Înainte de a suda în puncte tabla zincată, se
PLACARE ZINC (5~6 microns)

Placă oțel

Fig. 3 îndepărtează vopseaua de pe ambele părți ale suprafeței care se va suda. Pe suprafață se aplică grund după sudare. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea ochilor, purtați măști sau ochelari de protecție de cîte ori șlefuiți, tăiați sau rectificați. NOTĂ: Izolați cu grijă tablele șlefuite pentru a preveni coroziunea.

CIELO

8. FIGURI

CAPOTĂ MOTOR PARTE SUPERIOARĂ DE ÎNTĂRIRE TABLIER

PLACĂ DE ÎNTĂRIRE TABLIER

SUPORT BRAȚ INFERIOR TABLIER RACORD FAȚĂ PLANȘEU FIXARE AMORTIZOR LONJERON FAȚĂ TRAVERSĂ SUPERIOARĂ PANOU FAȚĂ

Fig. 4
CONTRAARIPĂ FAȚĂ FLANC PANOU FAȚĂ TRAVERSĂ RADIATOR CAPAC LONJERON FAȚĂ

SUPORT ANSAMBLU PANOU FAȚĂ

INFORMAȚII GENERALE 15

ARIPĂ

16

PANOU SUPERIOR SPATE PARTE INTERIOARĂ PANOU LATERAL EXTERIOR CAPOTĂ PORTBAGAJ

INFORMAȚII GENERALE

PLAFON

INTERIOR CONTRAARIPĂ EXTENSIE SPATE PLANȘEU PLANȘEU SPATE PANOU LATERAL INTERIOR PANOU INFERIOR SPATE

PANOU FAȚĂ PLANȘEU

Fig. 5
PARTE INTERIOARĂ STÎLP FAȚĂ BALAMA ÎNTĂRIRE ÎNTĂRIRE STÎLP CENTRAL

CADRU UȘĂ (PANOU LATERAL EXTERIOR)

UȘĂ SPATE UȘĂ FAȚĂ

CIELO

CIELO

PANOU INFERIOR SPATE EXTENSIE PLANȘEU SPATE

TRAVERSĂ BANCHETĂ SPATE

CAPAC FRÎNĂ PARCARE

TRAVERSĂ SCAUNE FAȚĂ

PLANȘEU SPATE

PLANȘEU FAȚĂ PLANȘEU LATERAL

TRAVERSĂ FAȚĂ PLANȘEU

Fig. 6
TRAVERSĂ RADIATOR SUPORT BRAȚ INFERIOR

LONJERON EXTENSIE SPATE

TABLIER

LONJERON SPATE

PUNTE TAVERSALĂ SCAUN FAȚĂ LONJERON FAȚĂ

INFORMAȚII GENERALE 17

ÎNTĂRITOR CONSOLĂ

18

INFORMAȚII GENERALE

CIELO

9. PROCEDURI DE REPARAȚIE
Nr. 1 2 3 4 5 6 7 Operație Inspectare Pregătiri Demontare Readucere la formă Tăiere și desprindere Îndepărtare vopsea Îndreptare Procedură Se inspectează piesele defecte, extinderea defectelor și se apreciază posibilitățile de reparație. Se pregătesc piesele noi, SDVurile și altele. Se demontează piesele pentru reparație. Se readuc la formă și se îndreaptă grosier zonele afectate. Se taie zonele afectate, se șlefuiesc punctele de sudură și se desprind ansamblurile sudate. Se îndepărtează izolația și antifonul. Se îndreaptă zonele afectate, se nivelează reperele sudate și se umplu adânciturile. Se șlefuiesc ambele fețe ale părților sudate și se montează piesele noi și se sudează punctat pentru instalare temporară. Se verifică dimensiunile pentru poziționare, se preinstalează piesele exterioare și se verifică distanțele și cotele de nivel. Se efecuează sudarea auxiliară și principală. Se finisează zonele sudate și se nivelează reperele pentru potrivire. Se aplică grundul pe suprafețele corespunzătoare și alăturate. Se aplică antifonul pe zonele aferente. Se efectuează vopsirea. Se aplică lacul pe suprafețele corespunzătoare. Se aplică agenții anticorozivi. Se montează celelalte piese, se ung piesele mobileși se adaugă lichidul de răcire, uleiul, fuidul refrigerant și altele. Se verifică toate operațiile, alinierea roților, pierderile, poziționarea farurilor și celelalte conform specificației. Observații

8

Montare piese noi

9 10 11 12 13 14 15 16 17

Inspectare Sudare Finisare Grunduire Antifonare Vopsire Lăcuirea Agenții anticorozivi Montare

18

Verificare și reglare

CIELO

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE 21

CAPITOLUL 2

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE
CUPRINS
DESCRIERE GENERALĂ ..................................................................................................................... 2-2 PUNCTE DE VERIFICARE ................................................................................................................... 2-4 CORECTAREA ZONELOR DEFECTE ................................................................................................. 2-5 SISTEME DE MĂSURARE (MAI PUȚIN PENTRU AVARIILE MINORE) ......................................... 2-6

22

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

CIELO

1. DESCRIERE GENERALĂ
Majoritatea caroseriilor monococă sînt asamblate ca un întreg prin sudarea împreună a pieselor din tablă de oțel presate care sînt diverse ca mărime și ca formă. Fiecare piesă are responsabilitatea de a suporta o anumită solicitare și de a avea o anumită durabilitate pentru ași putea îndeplini rolul de a asigura funcțiunile caroseriei ca un întreg. Avariile la exteriorul caroseriei pot fi inspectate vizual, dar in cazul unui impact extern, este necesară inspecția extinderii avariei. În unele cazuri, deformările se răspândesc dincolo de zonele care au intrat în coliziune, astfel încât și acestea trebuie inspectate amănunțit.

CIELO N/B

Unitate de măsură: mm

1400 1663

2520 4474

1406

Aliniere roată față: Cădere Fugă Convergență -25'±45' 1°45'±1° 0.0±1.0 mm Cădere

Aliniere roată spate: ABS -2°10'~1°10' FĂRĂ ABS -1°~0° Convergență -1.0~4.0 mm

Fig. 1

1362

CIELO

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE 23

Unitate de măsură: mm

1400 2520

4258 1362

1406

Aliniere roată față: Cădere Fugă Convergență -25'±45' 1°45'±1° 0.0±1.0 mm Fig. 2 Cădere

Aliniere roată față: ABS -2°10'~1°10' NON-ABS -1°~0° -1.0~4.0 mm

Convergență

1663

24

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

CIELO

2. PUNCTE DE VERIFICARE
Inspectarea (vizuală) atentă a pieselor defecte.

Secțiunea spate: 1. Există vreo ondulație, cută sau umflătură la spatele planșeului sau la alte sublansamble din spate? Sa desfăcut vreo piesă din cele asamblate împreună? 2. Există vreo cută sau umflătură necorespunzătoare la aripa spate? 3. Există vreo neregulă la panoul interior spate? Există vreo îndoitură sau umflătură în vecinătatea stîlpului spate? 4. Există vreo deformație sau crăpătură în zona arcadei sau la contraaripa spate? Sa desfăcut vreo piesă din cele asamblate împreună? 5. Există vreo neregulă la distanțarea chederului geamului spate? 6. Există vreo deplasare sau aliniere defectuoasă a distanțelor din zona capacului portbagajului? 7. Există vreo ondulare, spărtură, umflătură sau altă avarie la suspensie sau părțile ei componente? 8. Există vreo deformare la traversa planșeu spate, palnșeul portbagajului sau panoului spate? Sa desfăcut vreo piesă din cele asamblate împreună?

CENTURI DE SIGURANȚĂ
Înlocuiți întotdeauna centurile de siguranță dacă: 1. Materialul centurii este tăiat, înțepat, ars sau avariat într-un fel. 2. Încuietoarea nu funcționează corespunzător. 3. Sunt uzate în momentul unei coliziuni (verificați de asemenea și avarierea centurii în punctele de ancorare). 4. Starea lor este îndoielnică. Secțiunea frontală: 1. Există îndoituri, spărturi, denivelări sau alte avarii la suspensie și piesele din jur? 2. Există vreo deformare la panoul frontal sau la traversa radiator? Este spartă vreo secțiune conectată la ele? 3. Există striații sau nereguli la contraaripă sau la aripă? Este spartă vreo secțiune conectată la ele? 4. Există denivelări sau îndoituri pe ansamblu în zona frontală? 5. Există vreo deformație cum ar fi ondulațiile, cutele sau umflăturile în stîlpul frontal, tablier, planșeu, etc.? 6. Există la ușă vreo deviere verticală sau vreo distanță aliniate defectuos? 7. Este rupt chederul parbrizului? 8. Există vreo deformație în vecinătatea părții superioare a stîlpului central de susținere a plafonului? 9. Există vreo avarie în interiorul automobilului (există vreo ondulație a tablierului, sau altă neregulă a distanțelor sau pieselor montate față de specificație)? 10.Există vreo avarie la volan? Există vreo deformație la coloană sau la piesele coloanei? 11.Există vreo scurgere de ulei sau apă sau vreo avarie la motor, transmisie sau frîne? 12.Există vreun zgomot necorespunzător la schimbarea vitezelor, la motor sau la transmisie? 13.Există urme la contactul dintre blocul motor și traversa centrală? 14.Există vreo avarie la coductele frînei sau carburant, ori la circuitele electrice?

CIELO

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE 25

3. CORECTAREA ZONELOR DEFECTE
Se poziționează șablonul de corecție pe caroserie. Reformarea laterală se face prin tragerea șablonului. Pentru fixarea mașinii se folosesc punctele orizontale de sudură.

CLEME SUSȚINERESe aplică chit în zona avariată și se trage pînă cînd aceasta revine foarte apropiat la forma inițială .

TIP STANDARD:

TIP C:

Specificații cleme susținere Tip standard
TIP U:

Tip C Korek Auto pole etc.

Tip U U-Base Pro-Tec etc.

Șabloane de corecție

Dataliner Car-o-liner Celette Flex-o-liner etc.

Fig. 3

26

OPERAȚIUNI PREGĂTITOARE

CIELO

4. SISTEME DE MĂSURARE (MAI PUȚIN PENTRU AVARIILE MINORE)
De cîte ori se poate, faceți aprecierile și trageți concluziile în funcție de măsurători. Măsurați alinierea roților (vezi paginile 2-2, 2-3) pentru a preveni uzura asimetrică a cauciucurilor sau devierea volanului. Dacă există deviații, folosiți un șubler de trasaj și
INDICATOR SPRIJIN C ȘURUB AJUSTARE A

măsurați piesele (vezi mai jos fig. 4-1). Dacă există vreo deviere a carcasei, se măsoară folosind un șablon de centrare (vezi mai jos fig. 4-2). Cînd se măsoară dimensiunile caroseriei, se folosește o sculă universală de trasaj (vezi mai jos fig. 4-3).SCALĂ EXTINDERE/CONTRACȚIE SCALĂ REFERINȚĂ INDICATOR B

C ARE EB UST TAR RUB AJ JUS ȘU UB A ȘUR i. INDICATOR C ului roți disc obil. nea utom nsiu pe a dime regla a la a gl Se v a re Se v

INDICATOR A

Fig. 4-1
INDICATOR B scurt (reglaj înălțime 15-290 mm) lung (reglaj înălțime 185-450 mm) INEL PREINDERE INDICATOR 4 CADRU ÎNĂLȚIME CADRU ȘURUB POZIȚIONARE A CLEMĂ

Se mișcă întro plajă de 250-1.570 mm

Fig. 4-2

Fig. 4-3 Fig. 4

CIELO

SUDURĂ ȘI SDV-URI 31

CAPITOLUL 3

SUDURĂ ȘI SDV-URI
CUPRINS
SUDURĂ ÎN PUNCTE ........................................................................................................................... 3-2 Descriere generală ....................................................................................................................... 3-2 Condiții de sudare ........................................................................................................................ 3-2 Testare rezistență sudură ............................................................................................................ 3-3 SUDURĂ ÎN GAZ .................................................................................................................................. 3-4 SUDURĂ CU ARC ÎN BIOXID DE CARBON ...................................................................................... 3-5 (SUDURĂ MIG) SDV ......................................................................................................................................................... 3-6

32

SUDURĂ ȘI SDV-URI

CIELO

1. SUDURĂ ÎN PUNCTE
1-1. DESCRIERE GENERALĂ
Sudura în puncte este cunoscută de asemenea ca și sudură în puncte de rezistență și este cea mai indicată metodă de sudură pentru automobile. Are trei calități principale: sudura poate fi efectuată instantaneu, are un efect scăzut asupra materialului sudat, și reduce apariția unor deformări la minim. Totuși, rețineți că trebuie îndepărtată toată vopseaua și alte impurități de pe suprafața materialului pe care doriți săl sudați, pentru a obține rezultate corespunzătoare.

1-2. CONDIȚII DE SUDARE
Cînd se sudează prin puncte, asigurațivă că se respectă condițiile de curent, conductivitate, presiune de sudură, timp de menținere, și timp de pauză, recomandate pentru aparatul de sudură în puncte. Rețineți, cînd sudați, următoarele: Grosimea tablei și punctul minimum NOTĂ: Cînd intervalele de sudură sînt prea mici, apar ramificații, care fac imposibilă menținerea stării de solidificare dorite.
Intervale

Fig. 2

Grosime tablă Intervale minime

0.6mm 0.9mm 1.2mm 1.6mm 11mm 16mm 20mm 24mm

Transformator Aparat de sudură în puncte Temporizator

Fig. 1 Dispozitive de sudură

CIELO

SUDURĂ ȘI SDV-URI 33Grosimea tablei și diametrele capetelor Grosime tablă Intervale minime 0.6mm 0.9mm 1.2mm 1.6mm 4.5ű 5.0ű 5.5ű 6.0ű

1-3. TESTARE REZISTENȚĂ SUDURĂ
Chiar dacă respectați condițiile de sudură, rezistența pieselor sudate poate varia întro plajă largă datorită variațiilor de tensiune și a altor factori. Calitatea sudurii nu poate fi evaluată fără a distruge piesele sudate. Procurați o tablă de oțel de aceeași grosime și efectuați un test distructiv.

Diametru capDacă apar găuri în tablă, înseamnă că sudura are o rezistență standard. Împingeți un poanson printre două suprafețe în apropierea unui nit. Dacă piesele sudate nu se desprind iar tija nitului apare pentru mai mult de 3 mm, înseamnă că sudura este satisfăcătoare.

Fig. 3

POANSON
6~ m 9m

30 mm Opriți introducerea poansonului cînd apare întreaga lungime a nitului.

Fig. 4

34

SUDURĂ ȘI SDV-URI

CIELO

NOTĂ: Este dificil să se sudeze în puncte în următoarele condiții: Cînd nu este posibil să se îndepărteze rugina sau vopseaua de pe suprafețele de sudat. Cînd capul de sudură nu are acces în zona de sudat. Cînd suprafețele de sudat nu pot fi văzute din exterior iar sudura va afecta aspectul exterior.

2. SUDURĂ ÎN GAZ
Sudura în gaz este de neâlocuit la reparațiile de carosie, datorită domeniului mare unde poate fi folosită de la îmbinarea panourilor caroseriei, tăierea materialelor care formează caroseria și aplicarea de căldură pentru remodelarea panourilor, și de asemenea, pentru că SDV-urile necesare sunt mai ușor de procurat. Totuși, această metodă cere experiență.

În toate aceste cazuri, se recomandă să fie folosită sudura în gaz. Totuși, dacă nu este posibilă sudarea în puncte datorită limitărilor de spațiu, se poate folosi în loc sudura în linie cu arc. În acest caz suprafețele de sudat trbuie strânse împreună.

APARATE DE SUDURĂ:

AJUSTARE GAZ

AJUSTARE GAZ

TĂIERE

SUDURĂ

REZERVOARE OXIGEN/ACETILENĂ

METODE DE SUDURĂ:
SUDURĂ CAPLACAP SUDURĂ PRIN SUPRAPUNERE SUDURĂ ÎNTRERRUPTĂ ȘI PRIN PUNCTE

Fig. 5

CIELO

SUDURĂ ȘI SDV-URI 35

NOTĂ: Mai jos se dă un exemplu de cum nu trebuie efectuată sudura în gaz; evitați astfel de operații.

3. SUDURĂ CU ARC ÎN BIOXID DE CARBON (SUDURĂ MIG)
Acest proces de sudare folosește ca mediu de protecție, bioxidul de carbon în locul gazelor inerte care sînt scumpe. Sunt folosiți, ca și consumabile, electrozi de metal. Există un domeniu larg de aplicații, printre care sudura caplacap a tablelor subțiri, sudura prin suprapunere, sudură întreruptă, și sudura MIG în puncte. Din punct de vedere al rezistenței sudurii, de asemenea este și foarte stabilă.

Sudura pe unghiul de îndoire al unei margini

Sudura pe capetele marginilor Fig. 6 APARATE DE SUDURĂ:

110V - MONOFAZIC 200~240V - TRIFAZAT

REGULATOR DE GAZ DIOXID DE CARBON SAU ARGON + DIOXID DE CARBON

ȚEVI GAZ

CABLU DE ALIMENTARE ÎMPĂMÎNTARE

SURSĂ DE ALIMENTARE PENTRU SUDURĂ (MECANISM ÎNCORPORAT PENTRU FIR) ARC SUDURĂ

CABLU NUL

PIESĂ

METODE DE
SUDURĂ CAP-ÎN-CAP

SUDURĂ:

SUDURĂ PRIN SUPRAPUNERE

SUDURĂ ÎNTRERUPTĂ

SUDURĂ ÎN PUNCTE

Fig. 7

36

SUDURĂ ȘI SDV-URI

CIELO

4. SDV
Articol Echipamente de protecție Lucrare Operator 1. 2. 3. 4. 5. 6. Echipamente și SDV-uri folosite Ochelari de protecție Șapcă Căști antifonice Mască sudură Salopetă Mască anti-praf 1 2 7. Șorț protecție 8. Mănuși protecție 9. Cizme protecție 10.Pantofi de lucru 11.Mănuși de lucru 12.Apărătoare pulverizare 3

4

5

6

7

8

9

10

11

Caroserie vehicul

12

Înveliș protecție termo-rezistent

Scule protecție

Alezare și găurire

FREZE, BURGHIE, DĂLȚI

PUNCTATOR

BORMAȘINĂ CU PRESIUNE

CIELO

SUDURĂ ȘI SDV-URI 37

Articol SDV-uri fixare

Lucrare Fixare elemente metal

Echipamente și SDV-uri folosite CLEȘTI SUPORT CU ȘURUB

MENGHINĂ

SDV-uri pentru deformare

Deformare suprafețe caroserie

CIOCANE

PRISME

LINGURI PILE/MÂNERE PILĂ

FOARFECI

Caroserie, profilare CRIC

APARAT SUDURĂ

DISPOZITIV INERȚIAL38

SUDURĂ ȘI SDV-URI

CIELO

Articol Scule de măsurat

Lucrare Măsurare

Echipamente și SDV-uri folosite RIGLE

RULETE Scule îndoire Pregătirea marginilor

Scule tăiere

FIERESTRĂU CU AER

SCULĂ TĂIERE CU AER

PRINDERE NITURI

FIERESTRĂU METALE

CHISEL

Scule șlefuit

Curățire

SCULE ABRAZIVE CU DISC Cu aer: Electric: Cu bandă:

CIELO

PARTE FRONTALĂ 41

CAPITOLUL 4

PARTE FRONTALĂ
CUPRINS

1. PANOU FAȚĂ .................................................................................................................................. 4-2 Descriere generală ....................................................................................................................... 4-2 Procedee de reparație.................................................................................................................. 4-3

2. CONTRAARIPĂ FAȚĂ .................................................................................................................... 4-6 Descriere generală ....................................................................................................................... 4-6 Procedee de reparație.................................................................................................................. 4-7

3. LONJERON FAȚĂ ......................................................................................................................... 4-11 Descriere generală ..................................................................................................................... 4-11 Procedee de reparație................................................................................................................ 4-12

4. BRAȚ DE CONTROL .................................................................................................................... 4-15 Descriere generală ..................................................................................................................... 4-15 Procedee de reparație................................................................................................................ 4-16

5. STÎLP FAȚĂ ................................................................................................................................... 4-19 Descriere generală ..................................................................................................................... 4-19 Procedee de reparație................................................................................................................ 4-20

42

PARTE FRONTALĂ

CIELO

1. PANOU FAȚĂ
1-1. DESCRIERE GENERALĂ
Panoul față este lipit de contraaripa și lonjeronul față. El este suportul farurilor și altor piese și menține rigiditatea părții din față a caroseriei. Se acordă atenție înclinărilor și paralelismului și se verifică modul cum se îmbină piesele după sudură.

2

3 2

3 6

1 2 1 2 5 2 4 2 2 2 3 3 2 5 3 1 2

5

6

Fig. 1 Asamblul punctelor de sudură față

CIELO

PARTE FRONTALĂ 43

1-2. PROCEDEE DE REPARAȚIE
1. Se demontează piesele corespunzătoare. Capotă, masca radiator și parașocul față. Farurile față și aripa. Motorul, radiatorul și piesele conexe. Condensorul A/C și piesele conexe. Altele.

4. Se taie și se șlefuiește panoul față. Se centrează umflătura în jurul punctelor de sudare. Se folosește o sculă de tăiere specială pentru a aleza găurile pentru sudura în puncte de pe contraaripa și lonjeronul față. NOTĂ: Când alezați găurile aveți grijă să nu afectați contraaripa și lonjeronul față. Se taie panoul față cu o sculă de tăiere cu aer, lăsînd neatinse marginile de sudare. Se îndepărtează și se curăță bavurile de pe punctele de sudură șlefuite cu ajudorul unui șlefuitor cu disc. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se

Fig. 2 2. Se trage ferm și se îndreptă zona avariată. Se verifică avariile la contraaripa față și lonjeronul față scoțînd panoul față. Se folosește cadrul de îndreptare pentru a trage ferm și a repara zona avariată de pe panou înainte de a scoate panuol față.

Fig. 3 poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește. 5. Se readuc la formă pisele conexe avariei. Se folosește un ciocan și o prismă de tinichigerie pentru a readuce la formă zonele avariate ale contraaripii și lonjeronului față. Se îndoaie marginile de sudare cu un ciocan și o prismă de tinichigerie. Se umplu toate găurile datorate sudurii.

NOTĂ: Se verifică cum se potrivește ușa, avînd grijă să nu se tragă zona avariată mai mult decît e nevoie. Se folosesc cleme orizontale de prindere și mașina se pune cu siguranță în punctele de prindere ale cadrului de întindere.

3. Caroseria se ține la nivel. Se ridică caroseria, și se plasează suporți de susținere în cele patru locuri corespunzătoare ale dechiderii din cadrul ușii.

44

PARTE FRONTALĂ

CIELO

NOTĂ: Aveți grijă ca cele două părți ale panoului față sînt aliniate una cu cealaltă. 7. Se măsoară diagonala compartimentului față. Se măsoară diagonala compartimentului față cu un șubler de trasaj sau cu o riglă convexă, ca în figură, pentru ai verifica înclinarea sau ondularea. Se montează aripa temporar, farurile și capota, apoi se verifică spații și diferențele de nivel.

Fig. 4 6. Se aranjează panoul față. Se șlefuiesc ambele părți ale zonei sudate panoul față cu abraziv, pentru a îndepărta vopseaua pînă cînd se ajunge la metal.

ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește. Se prind ambele părți cu menghinele mobile, ca în figură. Se sudează părțile prinse pentru instalare temporară. 8. Se efectuează sudarea propriuzisă. Se sudează în puncte panoul față ca în figură. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește. Se efectuează mai întîi o sudură de probă, și se verifică calitatea sudurii. Se crește numărul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudează în puncte. Fig. 6

ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește.

Fig. 5

CIELO

PARTE FRONTALĂ 45

12.Acoperirea cu substanțe anti-corozive. Se acoperă cu substanță anti-corozivă capetele

Fig. 8 laterale ale panoului față și zona balamalelor ușii. 13.Se montează piesele conexe. Motorul, radiatorul și piesele conexe. Condensorul și piesele conexe. Fig. 7 9. Finisarea zonelor sudate. Se folosește un ciocan și o prismă de tinichigerie pentru a îndrepta marginile contraaripii și lonjeronului față pentru o aliniere mai exactă cu suprafata panoului față. Farurile și aripile. Capota motor, masca radiator și parașocul. Celelalte. Se instalează în ordinea inversă demontării. NOTĂ: După instalarea tuturor pieselor conexe, se aplică vaselină pe piesele mobile și se umple lichidul de răcire, lichidul de frînă, gazul de aer condiționat și altele. 14.Se verifică și se reglează Se verifică diferențele de nivel și poziționare. Se verifică modul de închidere și deschidere ale capotei. Se reglează direcția farurilor. Se verifică întreaga funcționare. Se verifică scurgerile de benzină, ulei și alte lichide. NOTĂ: Pentru o verificare corespunzătoare se folosește formularul specific.

10.Se aplică autovopantul (antifon). Se antifonează zonele avariate ale contraaripii și lonnjeronului față dacă e cazul.

11.Se vopsește. ATENȚIE Se ventilează la pulverizarea vopselei. Majoritatea vopselurilor conțin substanțe care sînt dăunătoare dacă sînt inhalate sau înghițite. Citiți eticheta vopselei înainte de ai deschide cutia. Evitați contactul cu pielea. Cînd se vopsește, a se purta echipament de protecție corespunzător pentru respirație, mîini și ochi. Vopseaua este inflamabilă. A se depozita într-un loc sigur, departe de arcuri electrice, flăcări sau țigări.46

PARTE FRONTALĂ

CIELO

2. CONTRAARIPĂ FAȚĂ
2-1. DESCRIERE GENERALĂ
Contraaripa față este construită ca un singur corp cu suportul barei de protecție. De aceea, înlocuirea ei afectează alinierea roții față. Cînd se montează, fie se folosește o ramă fie sînt urmărite pentru poziționare dimensiunile de pe diagrama de reparație a caroseriei. Trebuie sudată cu atenție.

11

8 3

2

6 4

6

4

4

1

1 1 4 2 2 10 6 2 10 6 2 8 2 7 3 7 2 1 8 2 3 4 3 3 3

2 8 6

Fig. 9 Ansamblul sudat al contraaripii față

CIELO

PARTE FRONTALĂ 47

2-2. PROCEDURĂ DE REPARAȚIE
1. Se scot piesele conexe. Piesele ce trebuie scoase la demontarea panoului față. Piesele de pe zona inferioară a tablierului, de pe partea locului de lîngă șofer, care sunt inflamabile. Tabloul de bord, cablajele, piesele conexe și altele.

ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește.

BRAȚ CONTRAARIPĂ

2. Se trage și se îndreaptă grosier zona avariată, aproximativ la froma originală. Se fixează mașina în cadrul de îndreptare prin strîngerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudură. Înainte de tăierea bucăților stricate, acestea se vor trage astfel încît să aibă forma originală. Nu se trage mai mult decît este necesar. Se trag și se îndreaptă zonele avariate ale contraaripii spate și ale zonei inferioare tablier, stîlpului față și alte piese.Fig. 11 Folosind un fierestrău de metale, se ajustează marginea de sudat de la stîlpul față și cotraaripă. 4. Se îndepărtează antifonul și substanța anticorozivă. Se încălzesc antifonul și substanța anticorozivă din zonele ce se vor suda ale contraaripii și lonjeronului cu un arzător cu benzină și se îndepărtează cu ajutorul unei spatule de oțel. 5. Se taie și se șlefuiește contraaripa față. Se centrează punctatorul în jurul amprentelor punctelor de sudură de pe lonjeron și contraaripă. Se folosește scula de tăiere specială pentru a executa găurile pe punctele de sudură în cetrul zonelor punctate. Se taie contraaripa cu o sculă de tăiere cu aer, lăsînd marginile de sudat intacte. Se subțiază și se finisează bavurile de pe punctele de sudură cu un polizor. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi, se poartă mască sau ochelari de protecție de cîte ori se polizează, se taie, sau se șlefuiește.

NOTĂ: Se verifică starea ușilor și a balamalelor.

Fig. 10 3. Se demontează brațul contraaripii. Se centrează punctatorul în jurul amprentelor punctelor de sudură. Se folosește scula de tăiere specială pentru a executa găurile pe punctele de sudură din brațul contraaripii. Se desfac zonele de sudură MIG cu un polizor.48

PARTE FRONTALĂ

CIELO

Se folosește un ciocan și un șteclu pentru a îndrepta zonele avariate de pe lonjeronul față, contraaripa spate și alte piese. Se îndreaptă suprafețele sudate cu un ciocan și un șteclu. 7. Se pregătește panoul cel nou al contraaripii. Se polizează ambele margini din față ale secțiunilor sudate, contraaripa spate și lonjeronul față cu un polizor pentru a îndepărta vopseaua pînă se vede placa metalică. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. Se strînge lonjeronul față cu clești și menghină. Se strînge panoul față cu clești. NOTĂ: Se recomandă folosirea unei menghine mobile. Se sudează părțile care au fost strînse temporar. Fig. 12 NOTĂ: Dacă a fost avariată doar partea din față, se decupează zona avariată din contraaripă, se ajustează noul panou pentru a se potrivi în partea rămasă, apoi se sudează ambele capete interioare. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. 8. Se măsoară compartimentul față pe diagonală. Se măsoară compartimentul față pe diagonală cu un șubler de trasare sau riglă convexă pentru a-i verifica ondulările sau îndoirile. Se asamblează temporar aripa și capota, apoi se verifică golurile și diferențele de nivel. 9. Se efectuează sudura principală. Se sudează pe cît este posibil avînd încă montată menghina mobilă. Se efectuează mai întîi o sudură de probă și i se verifică starea. Fig. 13 6. Se umplu piesele conexe avariate. Se umplu găurile datorate sudurii. Se efectuează sudura.

CIELO

PARTE FRONTALĂ 49

BANDĂ IZOLANTĂ

Fig. 15 11.Se sudează brațul contraaripii. Se sudează brațul așa cum este prezentat. În zonele balamalelor ușii se fac suduri MIG sau în gaz.

DOAR CÎND SE ÎNLOCUIEȘTE PARTEA FRONTALĂ.

Fig. 14 ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. Se crește numărul de puncte astfel încît să acopere 20% din suprafața ce urmează a fi sudată. Fig. 16 12.Se finisează zonele sudate. Se folosește un ciocan și un șteclu pentru a nivela contraripa spate și muchiile lonjeronului față astfel încît să se potrivească bine cu suprafața contraaripii față. 13.Se aplică izolantul. Se aplică izolantul pe suprafețele corespunzătoare și cele conexe.

10.Se aplică banda izolantă. Se aplică bandă izolantă pe balama și pe zona de potrivire a brațului contraaripii, după cum este prezentat.

410

PARTE FRONTALĂ

CIELO

14.Se aplică antifonul. Se antifonează partea interioară a contraaripilor față, spate și lonjeronul.

15.Se aplică vopseaua. ATENȚIE Se ventilează la pulverizarea vopselei. Majoritatea vopselurilor conțin substanțe care sînt dăunătoare dacă sînt inspirate sau înghițite. Citiți eticheta înainte de a deschide cutia de vopsea. Se evită contactul cu pielea. La vopsire se poartă mască pentru respirație, mănuși, ochelari de protecție și haine corespunzătoare. Vopseaua este inflamabilă. Se depozitează într-un loc sigur, și se ține ferită de scîntei, flăcări sau țigarete.16.Se acoperă cu agenți anticorozivi. Se acoperă cu agenții anticorozivi capătul părții laterale a panoului și zonele balamalelor.

17.Se montează piesele conexe. Cablajele, tabloul de bord și piesele conexe. Piesele din compartimentul pasagerilor. Piesele care se montează o dată cu panoul față. Altele. Se montează în ordinea inversă a demontării.

NOTĂ: După montarea pieselor conexe, se șterge lubrifiantul de pe piesele mobile și se reumple lichidul de răcire, lichidul de frînă, gazul de la aerul condiționat și altele. 18.Verificări și reglaje Se măsoară alinierea roților din față. Se verifică jocurile și denivelările. Se verifică funcționarea corectă a încuietoarelor. Se reglează farurile. Se face verificarea funcționării globale. Se verifică scurgeri de gaz, ulei și lichid.

NOTĂ: Pentru verificare se folosește grila corespunzătoare operațiunii.

CIELO

PARTE FRONTALĂ 411

3. LONJERON FAȚĂ
3-1. DESCRIERE GENERALĂ
Lonjeronul față este alipit contraaripii și panoului față, el reprezentînd suportul pentru suspensia față, motor, transmisie și altele. Astfel, înlocuirea lui afectează alinierea roții față și asigură menținerea rigidității secțiunii față. Cînd se asamblează, fie se folosește un profil ajutător sau se urmăresc pentru poziționare, dimensiunile de pe schița pentru reparația caroseriei. Trebuie sudat cu atenție.

6

7

2 10 7

2 8 6

1

8 1 3

Fig. 17 Ansamblul sudat lonjeron față

412

PARTE FRONTALĂ

CIELO

3-2. PROCEDEE DE REPARAȚIE
1. Se demontează piesele conexe. Piesele ce trebuie demontate la dezasamblarea panoului și contraaripii față. Piesele tablierului de pe partea de lîngă șofer, mai ales cele inflamabile. Tabloul de bord, cablajele și piesele auxiliare.Se nivelează și se finisează bavurile de pe punctele de sudură cu un polizor cu disc. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție.

5. Se remodelează piesele avariate. Se sudează în toate locurile perforate.

NOTĂ: Se demontează în funcție de partea avariată. 2. Se trage și se împinge cu putere zona avariată aproximativ pînă la forma originală. Se prinde mașina în cadrul de întindere prin strîngerea clemelor sub caroserie în punctele de sudură orizontale. Înainte de tăierea bucăților avariate, se vor trage astfel încît să ajungă la forma originală. Tăierea lonjeronului față în zona defectă înainte de întinderea ei, face dificilă repararea pieselor conexe. Nu se trage mai mult decîte este nevoie. Fig. 18 ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. Se remodelează contraaripa și piesele conexe și se nivelează marginile de sudat cu un ciocan și șteclu.

NOTĂ: Se verifică starea ușilor și balamalelor. 3. Se șlefuiește grundul și izolația. Se încălzește grundul și izolația în zonele piesei avariate ce vor fi sudate, cu o flacără de gaz și se șlefuiește grundul și izolația cu o spatulă de oțel.

ATENȚIE: Trebuie lucrat cu grijă, pentru ca la încălzire să nu se ardă reperele din habitaclu. 4. Se taie și se extrage lonjeronul față. NOTĂ: Nu este necesar să se separe contraaripa față de lonjeron, dacă și contraaripa va trebui înlocuită. Se punctează în jurul punctelor de sudură de pe contraaripă și celelalte piese. Se folosește o bormașină specială pentru a perfora sudurile în centrul zonelor punctate. Se taie lonjeronul față cu scula specială de tăiere cu aer, lăsînd marginile de sudat intacte.
CONTRAARIPĂ FAȚĂ

Fig. 19

CIELO

PARTE FRONTALĂ 413

6. Se taie lonjeronul nou aliniindu-l cu restul șasiului, apoi se aranjează contraaripa și panoul față. Se taie lonjeronul nou cu un fierestrău de mână și se va suda cap la cap. Se șlefuiesc ambele părți ale porțiunii sudate ale lonjeronului și contraaripii cu un polizor cu disc pentru a îndepărta vopseaua, pînă se ajunge la metal.

de prindere ale lonjeronului față. Se sudează în puncte contraaripa cu marginile îndoite ale lonjeronului față și panoul față. ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. Se efectuează mai întîi sudură de test, și se verifică starea sudurii. Se crește numărul de puncte de sudură cu 20%

ATENȚIE: Pentru a preveni afecțiunile la ochi sau arsurile, se poartă îmbrăcăminte, mănuși și papuci de protecție. Se strînge lonjeronul cel nou de restul pieselor cu clește și menghină. Se pune un cric sub capătul lonjeronului față și se sprijină, și se măsoară cotele pentru o poziționare corectă. Se poziționează și se prinde la locul lui panoul față cu menghină.NOTĂ: Se recomandă folosirea șabloanelor pentru o poziționare corectă și să se verifice că atît lonjeronul față cît și contraaripa sînt paralele. Se sudează superficial părțile prinse pentru montare temporară.

Fig. 21 în zonele unde se sudează în puncte. Se nivelează locurile sudate ale lonjeronului din zona de îmbinare cu un polizor cu disc. Se confecționează piesa de întărire (grosime: 2,8 mm min., lățime: 80 mm) conform cu forma zonelor de îmbinare ale lonjeronului și se sudează pe lonjeron în punctele de îmbinare ale lonjeronului, cu sudură MIG.

7. Se efectuează sudura propriu-zisă. Se sudează cît de mult se poate avînd șabloanele încă montate. Se sudează în gaz sau MIG cu grijă în punctele

Fig. 20

Fig. 22

414

PARTE FRONTALĂ

CIELO

8. Se finisează zonele sudate. Se șlefuiesc zonele sudate în gaz sau MIG cu un polizor cu disc. Se folosește ciocan și vert pentru a nivela marginile contraaripii și lonjeronului astfel încât să se potrivească.

13.Se montează piesele conexe. Se curăță compartimentul pasageri. Cabluri electrice și piese conexe. Piese din compartimentul pasageri. Componente caroserie. Motorul, radiatorul și celelalte componente. Componente aer condiționat. Faruri și aripi. Mască, radiator și bară protecție față. Altele. Se montează în ordine inversă ca la demontare. NOTĂ: După montarea componentelor se gresează toate piesele aflate în mișcare, se înlocuiește lichidul de răcire, lichidul de frână, gazul instalației aer condiționat, etc. 14.Se verifică și se reglează Se verifică jocurile și diferențele de nivel. Verificați închiderea și deschiderea capotei. Reglați poziția farurilor. Verificați toate operațiile. Verificați eventualele scurgeri de benzină, lichid răcire sau gaze evacuare. Verificați eventualele scurgeri de apă în habitaclul pasagerilor.

9. Se aplică izolantul. Se aplică izolantul pe zonele îmbinate ale părții de jos ale tablierului cu podeaua.

10. Se aplică antifonul. Se antifonează îmbinările și zonele suprapuse de pe suprafața planșeului față, lonjeronului.

11.Se aplică vopseaua ATENȚIE: La vopsire se ventilează încăperea. Cele mai multe vopsele conțin substanțe nocive dacă sunt inhalate sau înghițite. Citiți instrucțiunile de folosire ale vopselei. Evitați contactul cu pielea. Folosiți echipament corespunzător de protecție. Vopseaua este inflamabilă. Se depozitează în locuri sigure, ferite de scântei, foc sau țigări aprinse.

12.Se aplică substanțele anti-corozive. Se acoperă cu substanțe anticorozive suprafața laterală a panoului față și în zona stâlpului față ușă.

CIELO

PARTE FRONTALĂ 415

4. SUPORT BRAȚ INFERIOR
4-1. DESCRIERE GENERALĂ
Suportul braț inferior face legătura dintre lonjeroane și tranersa față planșeu. Formează baza suspensiei față și menține rigiditatea componentelor față. Trebuie să se acorde atenție specială poziționării și dimensiunilor îmbinărilor sudate. Se sudează cu atenție.

3 2

4 2

2

2 2
4

4

17

6

17
6

2 2

4 4

Fig. 23 Ansamblu suduri suport braț inferior

416

PARTE FRONTALĂ

CIELO

4-2. PROCEDEE DE REPARAȚIE
1. Se verifică zonele avariate. Se verifică cu atenție componentele avariate. Suportul braț inferior este supus impactului, împreună cu lonjeroanele. Un impact general necesită schimbarea acestor componente. 2. Se demontează piesele conexe. Scaune față. Finiții și carpete. Cabluri electrice și celelalte. Componentele ce trebuie demontate atunci când se demontează lonjeroanele.

5. Se taie și se extrage suportul braț inferior. Se punctează în jurul punctelor de sudură ale suportului braț inferior. Se folosește un dispozitiv special pentru curățarea suprafeței puntelor de sudură din zona punctată. NOTĂ: Când se curăță punctele, aveți grijă să nu găuriți traversa față planșeu sau celelalte componente.

3. Se extrage și se îndreaptă zona avariată, aproximativ la forma inițială. NOTĂ: Se folosește material termoizolant pentru protejarea suprafețelor acoperite cu vopsea, scaune, carpete sau altele. Înainte de a tăia zonele avariate, se trage de zona avariată cu o masă de întindere și se corectează forma componentelor traversei față planșeu și panoului față planșeu. Nu se trage mai mult decât este necesar. Se verifică jocurile și diferențele de nivel ale ușilor față. Se fixează caroseria pe stand, în cele patru puncte destinate acestui scop.4. Se curăță chitul, antifonul și izolația interioară. Se încălzește chitul și antifonul din zona sudată a lonjeronului, traversei planșeu față și panoului planșeu față, cu o lampă cu gaz și se cojește cu o spatulă de oțel. Se cojește izolația interioară din zona planșeului față. Fig. 24Cu ajutorul unui fierăstrău cu aer, se taie și se extrage suportul braț inferior, lăsând intactă bordura de sudură. Se finisează și nivelează suprafața de sudură cu un disc abraziv. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție.

ATENȚIE: Când încălziți, aveți grijă să nu ardeți componentele interioare compartimentului pasageri.

CIELO

PARTE FRONTALĂ 417

6. Se nivelează zonele avariate. Se nivelează traversa planșeu față și celelalte componente cu ajutorul unui ciocan și a unei nicovale de tinichigerie. Se nivelează și bordura de sudură. Toate găurile rămase vor fi umplute cu sudură.Se poziționează noul suport braț inferior cu ajutorul menghinelor mobile.Se verifică jocurile și se nivelează bordurile cu un ciocan și o nicovală de tinichigerie. 8. Se efectuează sudura propriu-zisă. Se sudează în MIG găurile suportului braț inferior. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. 9. Se finisează suprafața sudată. Se finisează suprafața sudată cu un disc abraziv. 10.Se aplică chitul. Se aplică chitul în zonele de îmbinare din interiorul suprafeței compartimentului pasageri. 11.Se aplică antifonul. Se antifonează suprafața planșeului față, traversă planșeu față, suportului braț inferior, etc. 12.Se pulverizează vopseaua. ATENȚIE Se ventilează la pulverizarea vopselei. Majoritatea vopselurilor conțin substanțe care sînt dăunătoare dacă sînt inhalate sau înghițite. Citiți eticheta vopselei înainte de ai deschide cutia. Evitați contactul cu pielea. Cînd se vopsește, a se purta echipament de protecție corespunzător pentru respirație, mîini și ochi.

7. Se poziționează noul suport braț inferior. Se poziționează noul suport braț inferior, se marchează punctele de sudură. Se crește numărul de puncte cu 20%. Se găuresc punctele marcate cu un spiral de 5 mm. Se polizează ambele părți ale secțiunii sudate, cu un disc abraziv, pentru a îndepărta vopseaua .

Fig. 25 ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție.

Vopseaua este inflamabilă. A se depozita într-un loc sigur, departe de arcuri electrice, flăcări sau țigări.

418

PARTE FRONTALĂ

CIELO

13.Se aplică izolația interioară. Se curăță compartimentul pasageri. Se aplică izolația interioară pe suprafața

planșeului. 14.Se montează piesele conexe. Se curăță compartimentul pasageri. Cabluri electrice și piese conexe. Componente compartiment pasageri. Componente caroserie. Componente compartiment față. Mască, radiator, bară protecție. Alte componente. Se montează în ordine inversă față de cum au fost demontate. NOTĂ: După montare piesele în mișcare se vor gresa, se va înlocui lichidul de răcire, lichidul de frână, etc. 15.Se verifică și se reglează

Fig. 26

Se măsoară alinierea roților față. Se verifică jocurile și diferențele de nivel. Se verifică închiderea și deschiderea capotei. Se verifică funcționarea . Se verifică eventualele scurgeri de gaz, ulei sau lichid. Se verifică eventualele scurgeri de apă în compartimentul pasageri.

CIELO

PARTE FRONTALĂ 419

5. STÂLP FAȚĂ
5-1. DESCRIERE GENERALĂ
Stâlpul față, face legătura dintre plafon, parbriz, usă și planșeu și asigură rigiditatea laterală a cabinei. Stâlpul față se montează temporar pentru a alinia aripa, ușa și parbrizul și pentru a verifica jocurile și diferențele de nivel.

17

4

3

3

2 15

11

2

1

4

30

13

13

2 3 1 3

18

Fig. 27 Ansamblu suduri stâlp față

420

PARTE FRONTALĂ

CIELO

5-1. PROCEDEE DE REPARAȚIE
1. Se demontează piesele conexe. Capota, masca radiator. Ușa, aripa. Parbriz. Chedere și finiții stâlp. Cabluri și instrumente bord. Carpete și celelalte.

ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. Se folosește un fierăstrău pentru a tăia bordura sudată a stâlpului față și contraaripă.

BRAȚ CONTRAARIPĂ

2. Se extrage și se îndreaptă suprafața avariată. Înainte de extragere se verifică toate zonele avariate ale stâlpului față și aripii interioare. Se folosește masa de întindere pentru a trage zona avariată și a repara zona avariată a stâlpului față. Fig. 29 4. Se cojește chitul și antifonul. Se încălzește chitul și antifonul din suprafața sudată a contraaripii și lonjeronului cu o lampă cu gaz și se cojește cu o spatulă de oțel. 5. Se taie și se extrage stâlpul față. Se taie stâlpul față de-a lungul liniei îngroșate ca în figură. NOTĂ: Aveți grijă să nu tăiați secțiunea interioară.

NOTĂ: Se trage până când stâlpul este aliniat cu suprafața parbrizului și nu se trage mai mult decât este necesar. 3. Se demontează brațul contraaripă.

Fig. 28 Se centrază punctatorul în jurul punctelor de sudură. Se folosește un dispozitiv special pentru a curăța punctele de sudură a brașului contraaripă. Se demontează suprafața sudată în MIG cu un disc abraziv. Fig. 29

CIELO

PARTE FRONTALĂ 421Se centrează punctatorul în jurul punctelor de sudură ale stâlpului interior față, contraaripă și panou lateral planșeu. Folosind un dispozitiv special se curăță punctele de sudură ale stâlpului față.NOTĂ: Atunci când curățați găurile aveți grijă să nu găuriți stâlpul interior și planșeul lateral față. Cu un fierăstrău cu aer, se taie bordura rămasă pe caroserie lăsând bordura de sudură. Se nivelează și se finisează cu un ciocan și o nicovală de tinichigerie și cu un disc abraziv punctele de sudură.
30mm

ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. Fig. 31 6. Se nivelează zona avariată. Toate găurile rămase vor fi umplute cu sudură.

ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. Se folosește un ciocan și o nicovală de tinichigerie pentru a îndrepta zonele avariate ale panoului interior rămas și bordurii de sudură.

7. Se poziționează un nou stâlp. Se aliniază noua parte cu secțiunea de sus, și se taie cu un fierăstrău. Se taie partea laterală a planșeului astfel încât să se suprapună aprox. 30 mm pe suprafața laterală a planșeului. Cu un disc abraziv se șlefuiesc ambele părți ale secțiunii sudate pentru a îndepărta vopseaua. Se poziționează noul panou cu ajutorul menghinelor mobile . Se sudează părțile prinse pentru o instalare temporară. Fig. 32 ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. Se demontează menghinele mobile și se montează temporar, aripa, ușa și se verifică jocurile și diferențele de nivel.422

PARTE FRONTALĂ

CIELO

8. Se efectuează sudura propriu-zisă. Se sudează în MIG suprafața cadrului ușă și stâlp. Se sudează în puncte bordura stâlpului după cum este arătat.

10.Se aplică banda de etanșare. Se aplică banda de etanșare după cum urmează.

ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. Se face întâi o sudură de probă și se verifică sudura. Se crește numărul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudează în MIG.

BANDĂ IZOLANTĂ

Fig. 34 11.Se sudează brațul contraaripă. Se sudează în puncte după cum este arătat. Se face sudură în MIG sau gaz.

Fig. 33 9. Se finisează suprafața sudată. Cu un disc abraziv se nivelează suprafața sudată în MIG sau gaz, suprafețele bombate vor fi nivelate cu un ciocan și o nicovală de tinichigerie având grijă să nu fie deformate. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea atunci când tăiați, șlefuiți sau sudați, folosiți echipament de protecție. se folosește un ciocan și o nicovală de tinichigerie pentru a apropia bordura de sudură cu suprafața panoului interior. Se acoperă cu chit deformațiile și diferențele de nivel a suprafeței sudate apoi finisați. Fig. 35 12.Se finisează suprafața sudată. Se folosește un ciocan și o nicovală de tinichigerie pentru a apropia bratul de contraaripă. 13.Se aplică chitul. Se aplică chitul în zona îmbinărilor.CIELO

PARTE FRONTALĂ 423

14.Se aplică antifonul. Se antifonează interiorul față, contraaripa și lonjeronul.

15.Se pulverizează vopseaua. ATENȚIE Se ventilează la pulverizarea vopselei. Majoritatea vopselurilor conțin substanțe care sînt dăunătoare dacă sînt inhalate sau înghițite. Citiți eticheta vopselei înainte de ai deschide cutia. Evitați contactul cu pielea. Cînd se vopsește, a se purta echipament de protecție corespunzător pentru respirație, mîini și ochi. Vopseaua este inflamabilă. A se depozita într-un loc sigur, departe de arcuri electrice, flăcări sau țigări.16.Se aplică substanțele anti-corozive. Se aplică substanțele anti-corozive în zona balamalelor ușii și aripii.

17.Se montează piesele conexe. Se curăță compartimentul pasageri. Capota, masca radiator. Ușa, aripa. Parbriz. Chedere și finiții stâlp. Cabluri și instrumente bord. Carpete și celelalte. Se montează în ordine inversă față de cum au fost demontate.

18.Se verifică și se reglează. Se verifică jocurile și diferențele de nivel. Se verifică închiderea și deschiderea capotei. Se verifică funcționarea. Se verifică eventualele scurgeri de apă în compartimentul pasageri.

CIELO

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE PLANȘEU 51

CAPITOLUL 5

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE SPATE PLANȘEU
CUPRINS

1. PLAFONUL ...................................................................................................................................... 5-2 Descriere generală ........................................................................................................................ 5-2 Procedee de reparație .................................................................................................................. 5-3 2. PANOU SPATE ............................................................................................................................... 5-7 Descriere generală ........................................................................................................................ 5-7 Procedee de reparație .................................................................................................................. 5-8 3. EXTENSIE SPATE PLANȘEU ...................................................................................................... 5-11 Descriere generală ...................................................................................................................... 5-11 Procedee de reparație ................................................................................................................ 5-12

52

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE PLANȘEU

CIELO

1. PLAFONUL
1-1. DESCRIERE GENERALĂ
Deformarea plafonului este ușor vizibilă. Înainte de a înlocui plafonul, asigurați-vă de orizontalitatea caroseriei. Înainte de a suda plafonul, reglați bordura ușilor, pentru a intra în contact cu suprafața plafonului. Atenție la paralelism și cotituri.

ALĂMIRE 2 2 2 25

14

2

16

2 3 2 ALĂMIRE 25

Fig. 1 Diagramă suduri plafon

CIELO

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE PLANȘEU 53

1-2. PROCEDEE DE REPARAȚIE
1. Se demontează. Lampa plafonieră, chederele și ornamentele ușilor. Cablajele și protecția cablajelor. Stergătoarele le parbriz și parbrizul. Geamurile laterale.

Folosind o daltă, se extrage plafonul de-a lundul liniilor groase așa cum este arătat în figură. Se punctează locuriile de sudură din jurul bordurii sudate a plafonului. Se curăță găurile. Folosind o daltă și un disc abraziv, se curăță bordura sudată din față și plafon. Se nivelează și finisează bordura de sudură cu un disc abraziv. ATENȚIE: Când șlefuiți, polizați sau tăiați folosiți echipament de protecție. 5. Se cojește partea etanșă. Cu o spatulă se cojește etanșarea de pe bordura cadrului ușei. 6. Se nivelează locurile avariate. Folosind un ciocan și o nicovală se nivelează zonele avariate din față, stâlp interior spate și cadru ușă. Se aduce la același nivel bordura sudată cu un ciocan și o nicovală pentru a o potrivi cu bordura sudată a panoului plafonului. Toate găurile rămase vor fi umplute cu sudură. 7. Se alege un nou plafon. Se polizează ambele fețe ale secțiunii sudate ale capetelor stâlpilor la parbriz, suportul plafonului, bordura din spate a plafonului și plafonul cu un disc abraziv pentru îndepartarea vopselei. ATENȚIE: Când șlefuiți, polizați sau tăiați folosiți echipament de protecție NOTĂ: Se verifica atent suprafața. Aveți grijă să nu deformați sau îndoiți plafonul.

2. Extrageți și îndreptați zona avariată, aproximativ la forma originală. NOTE: Folosiți material termorezistent pentru protejarea zonelor vopsite, scaunelor, etc. Se fixează mașina în cadrul de îndreptare prin strângerea clemelor de sub caroserie în punctele orizontale de sudură. Înainte de tăierea plafonului, acesta se trage astfel încât să aibă forma originală. Nu trageți mai mult decât este necesar. Extrageți și îndreptați zonele avariate, aproximativ la forma originală.NOTĂ: Asigurați-vă că stâlpii din dreapta și stânga sunt paraleli cu suprafața parbrizului. Verificați ușile pentru o închidere și deschidere ușoară. 3. Se fixează caroseria, level. Caroseria se ridică și se fixează în cele patru puncte destinate în acest scop.

4. Se taie suprafața hașurată a plafonului. Se taie bordura sudată a plafonului cu un ferăstrău de mână și foarfecă de tinichigerie.

Fig. 2

54

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE PLANȘEU

CIELO

Se demontează noul plafon. Se sudează părțile prinse pentru instalare temporară. Se potrivește din nou plafonul și clemele.

Fig. 3 Se măsoară dimensiunile pe diagonală la parbriz și lunetă cu un șubler de trasaj sau cu o riglă convexă, ca în figură, pentru a verifica înclinarea sau ondularea. Fig. 5 Se montează temporar, parbrizul și luneta și se verifică plafonul pentru o instalare corectă. Se montează plafonul și se verifică spațiile și diferențele de nivel. 8. Se aplică agentul pentru etanșare a plafonului. Se demontează din nou, noul plafon. Se aplică agentul pentru etanșare pe un rând pe șina din față a parbrizului, în două rânduri pe suportul plafonului și un rând pe șina spate a plafonului. Se potrivește și se sudează panoul plafonului. ETANȘARE

Fig. 4 Fig. 6

CIELO

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTENSIE PLANȘEU 55

9. Se efectuează sudura și se finisează. Panoul plafonului se sudează în puncte. ATENȚIE: Pentru a preveni accidentarea sau arsuri ale ochilor la sudare, purtați șorț, mănuși și încălțăminte de protecție. Se efectuează mai întâi o sudură de probă, și se verifică calitatea sudurii. Se crește numărul de puncte cu 20% pentru zonele în care se sudează în puncte. Se folosește un ciocan și o nicovală pentru a nivela punctele de sudură din zona parbrizului și lunetei. Se taie și se îndepărtează bordura nefolositoare pentru cea mai bună așezare a panoului plafonului. Pentru o instalare corectă și nivelarea suprafețelor se polizează colțurile plafonului. Se polizează și finisează cu un disc abraziv.

10. Se aplică chitul. Se aplică chitul pe suprafețele sudate.

CHITUIRE CADRUL UȘILOR PLAFON

Fig. 8
POLIZARE ȘI FINISARE

11.Se pulverizează vopseaua. ATENȚIE: La vopsire se ventilează încăperea. Cele mai multe vopsele conțin substanțe nocive dacă sunt inhalate sau înghițite. Citiți instrucțiunile de folosire ale vopselei. Evitați contactul cu pielea. Folosiți echipament corespunzător de protecție. Vopseaua este inflamabilă. Se depozitează în locuri sigure, ferite de scântei, foc sau țigări aprinse. 12.Se montează izolația interioară. Se montează izolația interioară a plafonului.

Fig. 7

56

PLAFONUL, PANOU SPATE ȘI EXTE