Text preview for : THOMPSON TV TX807 - Zasilacz.pdf part of Thomson tx807 thomson tv tx807Back to : thomson tv tx807.rar | Home

Strona 1/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.1

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA WYROBU
ZASILACZ FROSIN
DLA

TX 807 (14" & 20" / 21") Zakres szeroki / waski

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 2/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

1 2

WPROWADZENIE ZASILACZ GLÓWNY - FROSIN a) b) c) d) e) f) g) h) i) Faza uruchamiania Uklad usprawnionego momentu zalaczania Uklad sterujacy na tranzystorze MOSFET z bramka Tryb wlaczenia Regulacja Obwód gotowosci / trybu digital burst (cyfrowych paczek impulsów) Obwody i funkcje pomocnicze Obwody zabezpieczajace Wykrywanie i usuwanie usterek

3

KLUCZOWE PODZESPOLY

4

SPECYFIKACJA WYROBU I) II) III) IV) Specyfikacje elektryczne Regulacja napiecia Napiecia tetnienia Prady wyjsciowe

5

SCHEMAT UKLADU

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 3/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

1

WPROWADZENIE

Zasilacz TX807 wykorzystuje koncepcje FROSIN (Free Oscillating Safe IntelligentSamodrgajacy bezpieczny inteligentny) do generowania dwu regulowanych napiec wymaganych: UB do odchylania oraz UA do fonii i zasilaczy pomocniczych. TX807 przeznaczony jest do tanich europejskich odbiorników TV mono od 14" do 21". Zoptymalizowane napiecie sieci zasilajacej wynosi od 180 do 264 V, co nazywamy waskim zakresem. Jednakze ten sam zaprojektowany schemat ukladowy spelnia swe zadania takze w Azji przy dzialaniu sieci zasilajacej w zakresie od 90 do 264 V co nazywamy , szerokim zakresem. Glównie ze wzgledu na koszty opracowano dwa transformatory do tych dwu zastosowan. Transformator z odczepami na uzwojeniu stosowany jest do zoptymalizowania dwu róznych napiec Ub oraz dwu wymagan mocy akustycznej. Celem zredukowania zuzycia mocy w stanie gotowosci (celem jest < 2 W) wprowadzono uklad pracujacy w trybie cyfrowych paczek impulsów (burst) oraz uklad przekaznika odcinajacego demagnetyzacje. Poniewaz zasilacz TX 807 zaprojektowano jako chassis odizolowane od sieci (tzw. zimne), wiec transfer energii elektrycznej miedzy siecia i zimnymi blokami realizowany jest poprzez transformator z rdzeniem ferrytowym. Schemat przelaczania oparty jest na samooscylujacym powrocie, czestotliwosc przelaczania zalezy od napiecia sieci oraz od obciazenia. Celem obnizenia kosztów zmniejszono wymiary transformatora, bez ustepstw jesli chodzi o temperature rdzenia. W oparciu o przedstawione wymagania prowadzi to do tego, ze minimalna czestotliwosc przelaczania zaprojektowano jako powyzej 50 kHz dla zastosowan waskiego zakresu oraz powyzej 25 kHz dla zastosowan szerokiego zakresu. Najwyzsza czestotliwosc wystepuje przy wysokim napieciu w sieci i w warunkach malego obciazenia. Czestotliwosc moze wyniesc nawet 100 kHz dla zastosowan zarówno waskiego jak szerokiego zakresu. W celu zmniejszenia strat mocy bloku przelaczania i zlikwidowania zaklócen podczas przelaczania wprowadzono w zasilaczu frosin koncepcje strat wlaczania bliskich zeru, co wymagalo transformatora o wysokim stosunku zwojnic pierwotnej do wtórnej oraz ukladu usprawnionego momentu zalaczania. Sterowanie regulacja napiecia realizowane jest poprzez transoptor z bezposrednim sprzezeniem zwrotnym napiecia Ub do uzwojenia pierwotnego. Uklad ten wybrano glównie z trzech przyczyn: po pierwsze, zastosowano tryb cyfrowych paczek impulsów, co wymagalo polaczenia sprzezenia zwrotnego od strony uzwojenia wtórnego (zimnego). po drugie, aby uzyskac stabilne napiecie Ua, TX 807 wykorzystuje to samo zasilanie niskonapieciowe dla fonii i dla zasilania ukladu mikroprocesorowego. Wymaga to stabilnego napiecia, co w nieunikniony sposób wymaga dobrego sprzezenia z Ub, aby zapobiec dynamicznemu obciazaniu muzyki z modulowanego napiecia Ub; sprzezenie zwrotne regulacji bezposrednio sledzi Ub, szczególnie wówczas, gdy wymagana jest duza moc akustyczna. po trzecie, celem poprawienia tlumienia Ub przy tetnieniu sieci, jest to bardziej oczywiste, gdy czestotlwosci obrazu i sieci róznia sie, w warunkach niskiego napiecia sieci. Wzrost kosztów jest równowazony zmniejszeniem liczby podzespolów w ukladzie generatora napiecia odniesienia oraz w analogowym ukladzie trybu burst po stronie pierwotnej, zmniejszeniem kosztu obwodu filtru potrzebnego dla rozwiazania spadku napiecia podczas wlaczania / wylaczania, dzwieku na wizji, a takze do usprawnienia regulacji napiecia Ub (??). Dzieki regulacji dokladnosc jest niezalezna od parametrów transformatora (dzieki sprzezeniu zwrotnemu transoptora). Mozliwe jest zaprojektowanie ukladu nie wymagajacego regulacji.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 4/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

TX 807 wciaz stosuje dyskretny uklad sterowania, zastosowano szereg rozwiazan dla zminimalizowania liczby podzespolów tak, aby zarezerwowac powierzchnie na plytce drukowanej dla ukladu gotowosci przy malej mocy oraz dla ukladu sterowania w szerokim zakresie. Pierwsze z nich to zastosowanie tranzystora MOSFET mocy, który wymaga prostszego ukladu sterowania. Drugie polega na przydzieleniu zabezpieczenia przed promieniowaniem X (przepiecia) do bloku odchylania, wykorzystujac zasady zabezpieczania sygnalowych ukladów scalonych. Zwiekszony koszt równowazony jest zmniejszeniem kosztu ukladu sterowania oraz usprawnieniem projektu transformatora, mogac stosowac tanie tranzystory mosfet. 2 ZASILACZ GLÓWNY

W rozdziale 5 (strona 15) pokazano schemat ukladowy bloku zasilania. Ponizej wyprowadzen sieciowych BP01 i bezpiecznika FP01 znajduja sie filtry sieciowe LC CP01-LP02-CP02, rezystor ograniczajacy prad poczatkowy RP01, mostek prostowniczy DP01, bedacy rodzajem ukladu scalonego, oraz kondensator wygladzajacy CP08. Indukcyjnosc wlasna dlawika w powiazaniu z Y-kondensatorem CP15 utrzymuja wprowadzana do sieci interferencje wspólbiezna na poziomie do przyjecia. Interferencja róznicowa ulega zmniejszeniu wskutek kombinacji indukcyjnosci uplywu cewki dlawikowej oraz X-kondensatora CP01/02. Do pewnego stopnia zespól filtrów sieciowych takze chroni chassis przed szpilkowymi impulsami z sieci. Rezystor RP09 ma utrzymywac rozladowanie CP01/02 zgodnie ze specyfikacja IEC dotyczaca napiecia sieciowego, zas rezystor RP15 ma utrzymywac kondensator CP15 w stanie rozladowania, aby zapobiec utworzeniu sie ladunków statycznych miedzy strona pierwotna i strona wtórna. Rezystor RP01 ogranicza prad poczatkowy z wlacznika sieciowego poprzez mostek prostowniczy i kondensator wygladzajacy, gdy moc zostaje przylozona wstepnie na koncówki BP01. Mostek prostowniczy DP01 dokonuje pelnookresowego wyprostowania napiecia sieciowego, przeksztalcajac je w nieobrobione (nie stabilizowane) napiecie stale na kondensatorze wygladzajacym CP08. Kondensatory CP04/05/06 redukuja interferencje generowana przez diody mostka prostowniczego. Nieobrobione napiecie stale na CP08 jest nastepnie przetwarzane przy czestotliowosci nieslyszalnej i doprowadzone na uzwojenie pierwotne transformatora z rdzeniem ferrytowym z przetwarzaniem (SMT) LP03. Dzialanie ukladu przetwarzania realizuje przyrzad mocy TP20 (MOSFET), którego prad bramki wytwarzany jest przez uklad sterowania zasilacza FROSIN. W dalszej czesci tekstu podano bardziej szczególowy opis dzialania zasilania.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 5/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

a) Faza uruchamiania Poczatkowy prad sterowania bramki przychodzi bezposrednio z surowego B+ poprzez rezystory RP05/06/07 do naladowania CP24. Gdy napiecie na CP24 osiagnie 8.85 V (8.2 V + 0.65 V), TP25 bedzie przewodzil poprzez DP23 i RP25 oraz odczep 2 transformatora SMT, zatem wlaczy TP20. Tranzystor mocy przewodzi tak dlugo, az prad drenu osiagnie swój próg graniczny. Wskutek zerowego potencjalu na odczepie 2 w trakcie uruchamiania, przewodzenie TP25 bazuje jedynie na ladowaniu CP24 poprzez RP05/06/07. Ladowanie CP24 bedzie uzupelniane przez napiecie powrotu na odczepie 2-1, gdy CP80 zacznie sie ladowac w trakcie uruchamiania. W warunkach ustalonych napiecie utrzymania TP20 w nasyceniu dochodzi z uzwojenia powrotu na odczepie 2-1 poprzez DP25. Wylaczanie zaczyna sie, gdy prad przez RP20 wytworzy napiecie wystarczajace do wlaczenia TP22. TP22 wlacza TP23 i dzialanie to przerzuca bramke tranzystora mosfet do masy, wylaczajac w ten sposób TP20. Wskutek tego, ze na poczatku wszystkie napiecia powrotu wynosza zero, zaden prad z CP22 nie plynie do ukladu miekkiego startu (ujemne napiecie powrotu). Zatem próg ograniczenia pradu jest wciaz niski. Wraz ze wzrostem napiec powrotu napiecie na CP25 staje sie ujemne, prad z CP22 wchodzi do ukladu miekkiego startu i wzrasta próg ograniczenia pradowego. Po osiagnieciu nominalnych napiec powrotu petla stabilizacji napiecia zastepuje, ze wzgledu na swa efektywnosc, regulacje pradu. b) Uklad usprawnionego momentu zalaczania Moment wlaczenia tranzystora mocy jest w zasilaczu FROSIN bardzo istotny. Celem zapewnienia najnizszych strat wlaczania tranzystor mocy winien wlaczyc sie w momencie, gdy napiecie drenu jest najnizsze. Po pelnym rozladowaniu energii transformatora dren tranzystora TP20 wykonuje drgania rezonansowe naskutek indukcyjnosci uzwojenia pierwotnego oraz kondensatora wytlumiajacego. Normalnie napiecie drenu moglo by osiagnac 0 V w trakcie drgan, ale przy napieciu w sieci na poziomie maksymalnym nie ma juz wiecej ZVS (przelaczania przy napieciu zerowym). Oznacza to, ze dokladne dostrojenie momentu przelaczania jest bardzo istotne ze wzgledu na wynikajace straty przy przelaczaniu. Najlepszym, ale takze najdalszym mozliwym momentem wlaczenia tranzystora mocy jest pierwsza wartosc ekstremalna, odpowiadajaca drganiom cwiercokresu. Dalsze opóznienie momentu wlaczenia oznacza znaczne niebezpieczenstwo dodatkowego okresu drgan. Niebezpieczenstwa tego nalezy unikac w kazdym przypadku. Dalej omawiane uklady maja taki wlasnie cel: Pierwszy z nich, nazwany ZVS: Zero Voltage switching control- Regulacja przelaczania przy napieciu zerowym, sklada sie z dwu diod DP37/38 i rezystora RP37. Szeregowo dolaczony jest CP22, tworzac dla ZVS opóznienie RC. Uklad ten podtrzymuje uklad wylaczajacy TP20 (TP22/TP23).wlaczony w fazie drgan tak, iz napiecie drenu TP20 moze oscylowac do 0 V (lub do pierwszej wartosci minimalnej odpowiadajacej drganiom pólokresu), zanim TP20 otrzyma swój impuls wlaczajacy. W powiazaniu z powyzszym ukladem ZVS istotna role w doprowadzeniu napiecia drenu do wartosci minimalnej w fazie drgan odgrywa przekladnia zwojowa uzwojen pierwotnego i wtórnego transformatora. Przekladnia (Np/Ns) zostala zaprojektowana tak, ze wynosi ona okolo 1.5 do 2, tak aby ulatwic drgania (miedzy indukcyjnoscia uzwojenia pierwotnego i kondensatorem wytlumiajacym) celem osiagniecia minimalnej wartosci napiecia. Ponizej podano przebieg okresowy pokazujacy VDS i ID(pk), przy czym zastosowano ponizsze zaleznosci do zaprojektowania transformatora SMT frosin i do interpretacji przebiegu okresowego:

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 6/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Tr = pi*sqrt(indukcyjnosc uzw. pierw. LP03 (Lp) * kondensator wytlum. CP09) Np/Ns=1.5 = sqrt(Lp/Ls) Lp/Ls= 2.25 (jak w naszym przypadku) V powrotu = Vo*(Np/Ns)= Vwe (lub wiecej niz Vwe o wartosc ZVS) ID (pk) = Vwe/Lp * Twl Moc magazynowana w cyklu = 0.5 * Lp * sq(ID pk) * czestotl Iwt = Vwy/Ls * Twyl Moc przenoszona (przy zaloz 100%) = 0.5*Ls*sq(Iwt) * czestotl Vspk = 0.5 * ID pk * sqrt(Indukcyjnosc uplywn LP03 / CP09) VDS= Vpowrotu + Vwe + Vspk Czestotl = 1/(Twl + Twyl + Tr), gdzie Twyl= 1/Czestotl - Twl - Tr (Powyzsze zaleznosci umozliwiaja obliczenie parametrów SMPS przy danych wartosciach mocy, Vwe, Vwy, czestotliwosci, kondensatora wytlumiajacego), gdzie SMPS=switched-mode power supply, czyli zasilacz z przetwarzaniem. Tr = faza drgan Np/Ns= stosunek liczby zwojów uzwojen pierwotnego i wtórnego. ID = szczytowy prad drenu VDS = napiecie dren- zródlo Vspk = napiecie szpilki wynikajace z indukcyjnosci uplywu Vwe = napiecie wejsciowe sieci * sqrt(2) na indukcyjnosci uzw. pierwotnego LP03.
Vspk tr ID(pk)

VDS

V powr Vwe ZVS

Twl T=1/f

Innym ukladem, odgrywajacym pewna role w ZVS, jest CP23, dziala on opózniajaco na przelaczanie TP25. Gdy dziala on lacznie z ukladem DP37/38 i RP37, pozwala on, aby napiecie drenu TP20 oscylowalo blisko zera przed wlaczeniem TP20.
DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 7/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Drugi uklad, nazwany ukladem minimalnego t-on, sklada sie z CP38/RP38 i gwarantuje minimalny czas wlaczenia tON/ /tWL w trybie gotowosci. Opis jego znajduje sie w akapicie (f). Trzeci uklad, nazwany ukladem miekkiego startu, sklada sie z CP40, DP40 i RP40/41.Uklad ten zezwala na jedynie maly prad drenu (ok. 50% Imax w normalnych warunkach pracy) w fazie uruchamiania. Uklad generuje napiecie ujemne w powiazaniu ze wszystkimi innymi napieciami powrotu. Przy normalnej pracy napiecie ujemne na CP40 zmniejsza prad zródla TP20, który ma ladowac CP22. Podczas uruchamiania napiecie na CP40 wynosi zero i zaden prad nie plynie od CP22 do ukladu miekkiego startu. Zatem próg ograniczenia pradowego jest bardzo niski. Prad maksymalny zwieksza sie w zaleznosci od napiec powrotu. Gwarantuje to gladkie uruchamianie przy mniejszym obciazeniu przyrzadów mocy. Przy zwarciu na zaciskach napiecia UB napiecie na CP40 wynosi zero. Ograniczenie pradowe pracuje przy niskim progu i zaden podzespól nie rozprasza zbyt duzo mocy. Uklad zapewnia takze, aby maksymalna dopuszczalna moc wyjsciowa zasilacza przy 265 V nie byla znacznie wyzsza niz przy 180 V. DP40, bedaca dioda Zenera, przewodzi podczas cyklu przewodzenia w zaleznosci od dodatniego napiecia w kierunku przewodzenia (w zaleznosci od napiecia sieci). Przy wyzszym napieciu sieci w trakcie cyklu przewodzenia przez DP40 plynie wiekszy prad. Zatem funkcja kompensacji mocy obniza próg maksymalnego pradu i wskutek tego moc maksymalna miedzy 180 i 265 V jest prawie stala. Uklady te oraz stopien wejsciowy ukladu wylaczajacego okreslaja moment wlaczania tranzystora mocy. c) Uklad sterujacy bramka tranzystora mosfet Poniewaz tranzystor mosfet wymaga sterowania napieciowego w obwodzie bramki, glówny uklad sterowania sklada sie z RP25, DP25, CP23, DP23, TP25, CP24, RP27 i RP21. Aby uzyskac niska rds(on), gdy mosfet jest wlaczony, zaprojektowano sterowanie bramki na okolo 15 V. Polaryzacja ta dostarczy takze wystarczajacego pradu wlaczania do tego, aby naladowac pojemnosc wejsciowa tranzystora mosfet. DP57 zapewnia, aby polaryzacja bramki nigdy nie przekroczyla 15 V. RP27 i RP21 dobrano tak, aby zapewnily optymalna predkosc wlaczania tranzystora mosfet. Wraz z RP05/06/07 i CP24, DP23 dobrano optymalnie tak, aby uzyskac szybkie wlaczenie przy niskim napieciu sieci. CP24 takze dostarcza, poprzez DP30 i RP30, zasilania potrzebnego do IP01. Inne funkcje DP30 i RP30 zostana wyjasnione dalej. CP23 sluzy do uzyskania okreslonego czasu opóznienia przy przelaczaniu TP25. Sens tego zostanie wyjasniony dalej w czesci (g). d) Tryb wlaczenia Opis cyklu w trybie wlaczenia zaczyna sie wówczas, gdy tranzystor zostanie wlaczony. Faza przewodzenia : Dodatnie napiecie na odczepie 3 dostarcza poprzez DP40/RP40 potrzebne napiecie/prad do CP40; ma to powodowac kompensacje zasilania przy niskim i wysokim napieciu z sieci. Podczas fazy przewodzenia, gdy potencjal na odczepie 3 jest ujemny, TP25 przewodzi poprzez DP23 i RP25 przez CP24. I wzrasta az do momentu, gdy uklad wylaczania (TP22/TP23) D zadziala. Ma to miejsce wówczas, gdy spadek napiecia na CP22 (przy pradzie ladowania z RP26/23 i odczepu 4 IP04) wlaczy TP22. TP22 wlacza z kolei TP23, zas TP23 laczy bramke ze zródlem TP20. Napiecie bramki zostanie obnizone ponizej progu wlaczenia tranzystora mosfet TP20 , a zatem TP20 zostaje wylaczony.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 8/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Faza powrotu : Po wyjsciu TP20 z nasycenia napiecie drenu wzrasta, spada takze napiecie wszystkich dodatnich uzwojen powrotu i uzwojenia przewodzenia. Zatem CP38 otrzymuje impuls pradu dodatniego, aby podtrzymac TP22 az do momentu, gdy TP22 zostanie wlaczony przez DP37/38 i RP37. Zatem bramka TP20 wciaz jest dolaczona do potencjalu bliskiego potencjalowi masy. W trakcie cyklu powrotu energia magazynowana w transformatorze przesylana jast na strone wtórna, podczas gdy napiecia powrotu uzwojenia pierwotnego podlegaja odswiezeniu. Faza oscylacji : Po rozmagnesowaniu transformatora wszystkie napiecia powrotu spadaja, zas wszystkie napiecia przewodzenia rosna. W tym momencie napiecie powrotu odczepu 2 spada i TP25 zostanie wlaczony po osiagnieciu poziomu wlaczenia. Jednakze TP20 nie zostaje wlaczony ze wzgledu na dzialanie opózniajace CP23 na przelaczanie TP25 oraz ze wzgledu na równoczesne utrzymywanie wlaczenia TP22 dzieki ladunkowi CP22, mimo iz na odczepie 2 zmniejsza sie(??). Gdy znika zjawisko opózniania spowodowane przez CP23 i TP22 (który zostaje przelaczony z wlaczenia na wylaczenie w miare jak CP22 ulega rozladowaniu), TP20 wlacza sie. Ze wzgledu na to, ze w momencie, gdy TP20 zostaje wlaczony, napiecie drenu juz przeszlo na 0 V, straty wlaczania sa male. Stanowi to poczatek nastepnej fazy przewodzenia. e) Regulacja W niniejszym zasilaczu zastosowano regulacje strony wtórnej poprzez transoptor sterujacy napieciami wyjsciowymi. W trakcie normalnej pracy regulacji podlega napiecie UB. Prad wplywajacy do wyprowadzenia 1 transoptora jest sterowany przez IP50. Prad wplywajacy do IP01 jest z kolei sterowany przez rezystory polaryzacji RP54/56/58. Napiecie odniesienia IP50 zostaje ustalone na 2.5 V przez w/wymienione rezystory. Regulacje UB uzyskuje sie zmieniajac prad wplywajacy do IP01. Gdy UB+ zmienia sie, funkcja dzielnika napiecia RP54/56/58 powoduje zmiane pradu wplywajacego na wyprowadzenie 1 IP01.Poprzez transoptor IP01, z wyprowadzenia 4 IP01 plynac bedzie do CP22 prad przeniesiony. Przy tym pradzie plynacym do CP22 próg ograniczenia pradowego ulegnie odpowiedniemu doregulowaniu. Jesli UB jest zbyt wysokie, do CP22 plynac bedzie wiekszy prad i próg ograniczenia pradowego bedzie nizszy. W zaleznosci od pradu plynacego do CP22 tranzystor w trybie przelaczania bedzie krócej lub dluzej wlaczony i mniej lub wiecej energii zostanie przekazane do obwodu wtórnego. f) Uklad gotowosci / trybu paczek impulsów (burst) Gdy odbiornik TV przechodzi w stan gotowosci, zuzycie mocy na uzwojeniu wtórnym zmniejsza sie znaczaco. Oznacza to, ze tWLACZ tranzystora mocy TP20 staje sie zbyt maly (ponizej 1 us) do nasycenia TP20, czestotliwosc staje sie bardzo wysoka i tranzystor mocy przelacza zle ze znacznym rozpraszaniem mocy. Aby uniknac takiej sytuacji CP38 i RP38 pobieraja inpuls pradu ujemnego z CP22, aby utrzymac TP22/TP23 wylaczone w tym momencie, gdy TP20 zaczyna przewodzic, poniewaz napiecie na odczepie 2 transformatora SMT staje sie ujemne. W skrócie CP38 i RP38 zapewniaja TP20 minimalny czas wlaczenia.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 9/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Minimalny t WLACZ (kilka us) powoduje, ze wiecej energii z transformatora musi zostac przekazane do uzwojenia wtórnego, a zatem napiecie wyjsciowe zwiekszy sie bardziej niz poziom nastawiony. Poniewaz do CP22 poprzez wyprowadzenie 4 IP01 wplywa wiekszy prad, to CP22 magazynuje wyzsze napiecie (??). Zatem TP22 zostaje wlaczony na dluzszy czas, co oznacza, ze oscylacja wytlumiajaca trwa dluzej niz 1 cykl, minimalny czas wlaczenia przy N cwiercokresów zajdzie, gdy N > 1. Gdy napiecie wyjsciowe spadnie do poziomu, gdy CP22 nie moze dluzej polaryzowac TP22 w stanie ,,wlaczenia", TP22 wylacza sie i zaczyna sie nastepny cykl przewodzenia. Przy tej histerezie regulacji czestotliwosc spada do 20 kHz. Jesli jednakze wymagane zuzycie mocy w stanie gotowosci ma byc male, to niezbedny jest uklad trybu paczek impulsów (burst). Uklad trybu burst sklada sie glównie z TP52 z logika TTL z mikroprocesora. Gdy odbiornik zostaje przelaczony w stan gotowosci, baza TP52 bedzie sterowana impulsami pewnej czestotliwosci i o pewnym wspólczynniku wypelnienia. Gdy impuls jest w stanie wysokim, TP52 zostanie wlaczony, ` P `, dolaczone w stanie gotowosci doUA, spowoduje spolaryzowanie odczepu 3 IP50. Spowoduje to, ze wiecej pradu poplynie do wyprowadzenia 1 IP01, w wyniku czego wiecej pradu przeplynie do CP22, powodujac wylaczenie TP20. Gdy impuls jest w stanie niskim, TP52 jest wylaczony, dziala normalna petla regulacji, zachodzi przelaczanie. Ze wzgledu na czestotliwosc impulsów i wspólczynnik wypelnienia, ilosc energii przekazywanej do uzwojenia wtórnego podlega regulacji, mozna zatem doregulowac wartosc B+ i stadj uzyskac nizsza moc w stanie gotowosci. Zatem UA takze zostaje doregulowana do ` P `. Istnieje pewna liczba funkcji ukladu w trybie burst, które zostana objasnione dalej w czesci g i h. Ponizej zalaczono wykres przebiegu okresowego.

µP burst time Off Drain voltage of TP20 transistor time On

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 10/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

g) Uklady i funkcje pomocnicze Demagnetyzacja steruje uklad skladajacy sie z przekaznika SP01 oraz TP71, RP71, RP72 i CP71. Wejscie tego ukladu dolaczone jest do 13 V (FBT), zatem kazdorazowo przy wlaczeniu odbiornika TV nastapi dzialanie demagnetyzacji. SP01 zostaje wlaczony na 5 - 10 sekund po przylozeniu na uklad 13 V; gdy CP71 zostanie naladowany, SP01 zostanie odlaczony, tak iz demagnetyzujacy pozystor PTC-RP02 ostygnie. Uklad demagnetyzacji w powiazaniu z wczesniej opisanym ukladem trybu burst pomaga w istotnym zredukowaniu mocy w stanie gotowosci. CP91/CP82 ma za zadanie zlikwidowanie interferencji generowanej przez diody. CP09 jest kondensatorem wytlumiajacym drgania, lacznie z LP03 ma zastosowanie w ukladzie ZVS. CP23 dziala jako opóznienie dla przelaczania TP25, uzupelniajac CP22/RP37. Stanowi to czynnik zabezpieczenia, gdy zaistnieje rozwarcie do DP37/38. W tym momencie, jesli nie ma ukladu opózniajacego, straty przelaczania TP20 beda duze, wywolujac na zlaczu TP20 wysoka temperature, powyzej maksymalnej temperatury zlacza przewidzianej w specyfikacji, zatem CP23 lagodzi te straty wprowadzajac pewne opóznienie, gdy DP37/38 jest rozwarte. RP30 pomaga w stabilizowaniu zasilacza. DP30 jest optymalizowana do takiej wartosci, zeby pomagalo to w uruchamianiu odbiornika, jesli zdarzy sie zanik UB. Gdy UB jest zbyt niskie, napiecie CP24 nie wystarcza do pelnego spolaryzowania DP30, zatem pomoze to TP20 dluzej przewodzic i ponownie podciagnac UB. RP23 zrealizowano w taki sposób, ze pomaga szybciej wlaczyc TP22 i TP23. Ma to na celu zwiekszenie szybkosci odplywu pradu (a zatem bezwzglednej amplitudy IG2) z TP20, gdy TP22 i TP23 sa wlaczone. Ostatecznym celem jest poprawa przelaczania TP20. LP20/81 sluzy do zredukowania interferencji w. cz. CP50 sluzy do celów kompensacji czestotliwosci i stabilnosci. Dioda Zenera DP57, poza ulatwieniem przejscia w stan gotowosci w trybie burst, ma takze zapobiegac temu, zeby P nie spadlo zbytnio podczas uruchamiania. Gdy ` P ` jest zbyt niskie podczas uruchamiania, wciaz w trybie burst, zbyt niskie napiecie ` P ` uniemozliwi DP57 wejscie w przebicie, a zatem spowoduje mniejszy przeplyw pradu przez IP01 i wzrost czasu wlaczania TP20. Zatem B+ i UA zwieksza sie, ulatwiajac w ten sposób uruchomienie.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 11/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

h) Uklady zabezpieczajace Poza normalnym zabezpieczeniem w postaci ograniczenia pradu, zasilacz ma takze proste i efektywne zabezpieczenie przed przepieciami. DP27 odgrywa istotna role w tym obszarze. Gdy istnieje otwarta petla regulacji, napiecia wyjsciowe zwieksza sie, i napiecie przeniesione na odczep 2 spowoduje przebicie napieciowe diody Zenera DP27 i zwarcie. Odcina to jakikilwiek prad do TP20 i zasilacz wylacza sie. TP52 takze dziala jako zabezpieczenie przed przepieciami. Gdy P jest za wysokie (6.8 + 5 + 2.5 V), spowoduje to przebicie TP52 i spolaryzowanie IP50, zatem wiecej pradu poplynie przez wyprowadzenie 1 IP01 i spowoduje to mniejsze przewodzenie TP20. Zatem B+ spadnie. RP90 dziala jako zabezpieczenie przed zwarciem, gdy nastepuje zwarcie CP90/CP91.

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 12/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

l) Wykrywanie i usuwanie usterek 1) Brak napiecia sieci Przy braku napiecia w sieci +300 V (CP08), wykonac nastepujace testy: - napiecie przemienne obecne? - sprawdzic FP01 i RP01 przy peknietym FP01 : sprawdzic pozystor demagnetyzujacy - PTC RP02 przy peknietym FP01 lub RP01 : sprawdzic TP20 przy peknietym TP20 : wymienic takze TP22 i TP23 i TP20, oczywiscie. 2) Brak przelaczania TP20 Przy wlasciwym napieciu na CP8, ale przy braku przelaczania TP20, wykonac nastepujace testy: - sprawdzic napiecie na bramce TP20 jesli brak napiecia, albo napiecie bramki ponizej 2 V - sprawdzic TP20 i RP20 przy peknietym TP20 lub RP20: wymienic TP22 i TP23 - sprawdzic DP27/DP21/TP25/DP25/RP21/RP90 - sprawdzic TP22 i TP23. 3) Napiecie B+ bardzo niskie Przy wszystkich powyzej w dobrym stanie, - sprawdzic IP01/IP50 4) Brak uruchomienia odchylania Przy prawidlowym trybie gotowosci, ale przy braku wlaczenia sie odchylania po rozkazie z klawiatury lub z pilota (podczerwien), wykonac nastepujace testy : - emiter TR07 przy 8.5 V? jesli nie: sprawdzic sygnal Gotowosci? : sprawdzic, jakie jest napiecie `P'? - sprawdzic TL03 Ten wykaz mozna kontynuowac...

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 13/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

3

KLUCZOWE PODZESPOLY Waski zakres 10395160, 12MIOH Szeroki zakres 20777790, 28MIOH 20823380, FRONTIER 20815640, STP5NA80FI, SGS-THOMSON 16009120, BYW76 48064700, 1.6 A / 250 V 11066780, 0.33 uH 20833260, CC 2n2F / 1 kV (+ / - 10%) 20822690, CCS 1 nF / 400 V (+ / - 20%) 11063610, RW 2R7 7 W 30948690, POS 5R OHM 20827900, TLP621 15069010, TL431 20837530, RS255L-K105 600.0 V

Podzespól Filtr sieciowy, LP02

Transformator z przetwa- 10528770, OREGA rzaniem energii, LP03 Tranzystor mocy, TP20 Dioda, DP80 Bezpiecznik, FP01 Cewka, LP81 Kondensator, CP09 Kondensator, CP15 Rezystor mocy, RP01 Pozystor, RP02 Przekaznik, SP01 Transoptor, IP01 Regulator, IP50 Mostek prostowniczy, DP01 20818740, STP3NA80FI SGS-THOMSON 16009120, BYW76 48064700, 1.6A / 250 V 11066780, 0.33 uH 20555220, CC 1n5F / 1kV (+ / - 10-%) 20822690, CCS 1nF / 400 V (+ / - 20%) 10472930 RW5R1 J 5 W 41398800, POS 18RO 220 V 20620640, 12 V RELAY 20827900, TLP621 15069010, TL431 20807220, RS205L-K105 600.0 V

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 14/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

4

SPECYFIKACJA WYROBU Waski zakres 180Vprzem - 265Vprzem/50Hz zmienna (nom. 70 kHz) Szeroki zakres 90Vprzem - 265Vprzem/50Hz zmienna (nom. 70 kHz)

Napiecie sieciowe Czestotliwosc pracy Napiecie wyjsciowe UB (do kineskopów Chung Hwa) UA

100.5±1.5 V dla 14" 115.5±1.5 V dla 20" / 21" 13.5 V (nom) dla 1.2 W fonii 20 V (nom) dla 5 Wfonii

100.5±1.5 V dla 14" 115.5±1.5 V dla 20" / 21" 17 V (nom) dla 3 W fonii 22 V (nom) dla 5 W fonii

Regulacja obciazenia Przy sieci 220Vprzem (od min. obrazu i dzwieku do max obrazu i dzwieku) Regulacja sieci od 180Vprzm do 265Vprzm Min. obraz i dzwiek Nom. obraz i dzwiek Max. obraz i dzwiek Napiecie tetnienia UB tetnienia(60 do 100Hz) UB tetnienia (15 kHz) UA tetnienia

UB = 1 V

UB = 1 V

UB = 1 V UB = 1 V UB = 1 V

UB = 1 V UB = 1 V UB = 1 V

max 1.5 Vmiedzyszczyt max 1.5 Vmiedzyszczyt max 1.0 Vmiedzyszczyt

max 1.5 Vmiedzyszczyt max 1.5 Vmiedzyszczyt max 1.0 Vmiedzyszczyt

IB+ IUA

Prad wyjsciowy (Obraz ustawiony na 50% i wzmocnienie na 50%) MIN NOM MAX JEDNOSTKA 285 295 315 mA 250 mA

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI

Strona 15/15

Data Wydanie

16/09/99 03 Peter Ng

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

5

SCHEMAT UKLADU

DOPUSZCZONO DO PRODUKCJI