Text preview for : THOMPSON TV TX807 - Blok fonii.pdf part of thomson_tv_tx807Back to : thomson_tv_tx807.rar | Home

Strona 1/5

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.10

BLOK FONII

1.0 2.0 3.0 4.0

WPROWADZENIE OPIS FUNKCJONALNY KLUCZOWE PODZESPOLY SPECYFIKACJA

Strona 2/5

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

1.0

WPROWADZENIE

Zadaniem bloku fonii jest obróbka i wzmocnienie zdemodulowanego sygnalu fonii uzyskanego ze stopnia posredniej czestotliwosci (IF). Dokonuje on kompensacji charakterystyki czestotliwosciowej, a takze wzmocnienia mocy przed dostarczeniem tego sygnalu do glosnika. TX807 jest chassis akustycznym mono. Uwzgledniono mozliwosc elastycznego wyboru albo 1.2/3.0 watów mocy akustycznej dla chassis 14" albo 5.0 watów mocy akustycznej dla chassis 20"/21".

2.0
2.1

OPIS FUNKCJONALNY
Chassis 14" o mocy akustycznej 1.2 watów. Na rys. 2 pokazano schemat ukladu bloku wyjsciowego fonii.

Zasilacz UA wyprowadzany jest z zasilacza FROSIN (Free Oscillating Safe Intelligent = Samodrgajacy Bezpieczny Inteligentny) poprzez transformator wyjsciowy LP03. Zasilanie doprowadzane jest na wyprowadzenie 1 IA22 (TDA 7267).

Sygnal fonii sterowany amplitudowo wyprowadzany jest na wyprowadzeniu 15 IV01 (TDA 8842). Zostaje on wprowadzony na stopien kompensacji o ustalonej charakterystyce czestotliwosci po to, aby uzyskac lepsza percepcje dzwieku dzieki temu, ze kompensacja ta uwzglednia logarytmiczny przebieg charakterystyki czulosci sluchu ucha ludzkiego.

Sygnal ten zostaje nastepnie sprzezony z wejsciem wzmacniacza mocy fonii (wyprowadzenie 4 IA22). Ten wzmacniacz mocy jest wzmacniaczem mono, którego zadaniem jest doprowadzenie powyzszego sygnalu fonicznego sterowanego amplitudowo do poziomu wystarczajacego do wysterowania glosnika. Wzmocnienie z zamknieta petla wzmacniacza ustalono na 32 dB.

Wzmocniony sygnal foniczny podawany jest na wyprowadzenie 2 i sprzezony z glosnikiem poprzez kondensator CA07. Obwód (TA21-RA22-CA22) dolaczony do wyprowadzenia 3 wzmacniacza mocy fonii ma zapobiec wszelkiemu pojawieniu sie dzwieku ,,pop" w trakcie przelaczania.

Niniejszy wzmacniacz posiada zabezpieczenia przed przeciazeniem termicznym i przed zwarciem pradu przemiennego.

Strona 3/5

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.2

Chassis 14" o mocy akustycznej 3.0 watów i chassis 20"/21" o mocy akustycznej 5.0 watów. Na rys. 2 pokazano schemat bloku wyjsciowego fonii.

Blok fonii sklada sie z kompensatora charakterystyki czestotliwosciowej i ze stopnia wzmacniacza mocy fonii, znajdujacych sie w ukladzie scalonym wzmacniacza mocy fonii TDA 7253. Uklad scalony jest wzmacniaczem mocy klasy AB z funkcja wyciszania dzwieku. Zasilacz UA wyprowadzany jest z zasilacza mocy FROSIN (Free Oscillating Safe Intelligent) poprzez transformator wyjsciowy LP03. Zasilanie doprowadzono na wyprowadzenie 9 IA21 (TDA 7253).

Sygnal akustyczny sterowany amplitudowo wyprowadzany jest na wyprowadzeniu 15 IV01 (TDA 8842). Zostaje on nastepnie doprowadzony na stopien kompensacji o ustalonej charakterystyce czestotliwosci po to, aby uzyskac lepsza percepcje dzwieku dzieki temu, ze kompensacja ta uwzglednia logarytmiczny przebieg charakterystyki czulosci sluchu ucha ludzkiego.

Sygnal foniczny zostaje przylozony na nieodwracajace wyprowadzenie wejsciowe (wyprowadzenie 5) ukladu scalonego TDA 7253. Wzmacniacz mocy fonii jest stopniem klasy AB w ukladzie przeciwsobnym, którego zadaniem jest doprowadzenie powyzszego sygnalu fonicznego do poziomu wystarczajacego do wysterowania glosnika. Obwód ujemnego sprzezenia zwrotnego sklada sie z CA24, RA25 i RA26. Wzmocnienie z zamknieta petla wzmacniacza ustalono na okolo 28 dB.

Wzmocniony sygnal foniczny doprowadzony zostaje do wyprowadzenia 8 i sprzezony z glosnikiem poprzez kondensator CA07. Rezystor RA14 ma zapewniac, aby ujemna koncówka kondensatora elektrolitycznego CA07 byla zawsze dolaczona do masy. Kondensator CA09 ma poprawiac odpornosc odbiornika na zaklócenia zewnetrzne. RA13-CA06 tworza obwód BOUCHEROTa wytlumiajacy oscylacje w. cz. (niestabilnosc wzmacniacza).

Obwód dolaczony do wejscia wyciszania dzwieku (wyprowadzenie 3) wzmacniacza mocy fonii ma zapobiegac wszelkiemu pojawianiu sie dzwieku ,,pop" w trakcie przelaczania.

Strona 4/5

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Rys. 2 Schemat ukladowy bloku fonii.

Strona 5/5

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

3.0

KLUCZOWE PODZESPOLY
IA21: IA22: Laczówka: Tranzystor: TDA 7267 BA01 TA21 TDA 7253 T20797360 T11038995 T16000920 T11045020

4.0 SPECYFIKACJA DOCELOWA (dla standardu BG)
Napiecie stale : chassis 14" :12 woltów dla mocy akustycznej 1.2 W. 16 woltów dla mocy akustycznej 3.0 W. : chassis 20"/21" :21 woltów dla mocy akustycznej 5.0 W. Moc wyjsciowa : (1) chassis 14" o 1.2 W wart. skut. (Mono); f=1 kHz sinusoid, THD= 10%, obciazenie= 16 omów : (2) odbiorniki 14" o 3.0 W wart. skut. (Mono); f= 1 kHz sinusoid, THD= 10%, obciazenie= 8 omów : (3) odbiorniki 20"/21" o 5.0 W wart. skut.(Mono); f= 1 kHz sinusoid, THD= 10%, obciazenie= 8 omów Sprawnosc wzmacniacza Calkowita szerokosc pasma THD (calkowite znieksztalcenie harmoniczne) : 70% przy 1 kHz sin, 10% THD i obciazeniu 8 om : 30 Hz do 15 kHz (-3 dB przy 1 kHz odnies,) : 1.8% max dla Pskut= Pmax -9 dB przy f= 1 kHz, obciazenie= 8 omów; pomiar z filtrem 15.625 kHz : > 37 dB; wazony, quasi pik w trybie RF/w. cz. > 40 dB; wazony, quasi pik w trybie AV/usredn.

Stosunek sygnal/szumy (S/N)