Text preview for : THOMPSON TV TX807 - Blok wizji.pdf part of thomson_tv_tx807Back to : thomson_tv_tx807.rar | Home

Strona 1/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7

BLOK WIZJI

2.7.1 WPROWADZENIE 2.7.2 OPIS FUNKCJONALNY 2.7.3 KLUCZOWY PODZESPÓL 2.7.4 SPECYFIKACJA DOCELOWA 2.7.5 SCHEMAT BLOKOWY 2.7.6 SCHEMAT UKLADU 2.7.7 WYKAZ POLACZEN

Strona 2/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7

BLOK WIZJI

2.7.1 WPROWADZENIE Blok wizji zbudowany jest z uzyciem procesora TV z rodziny TDA 884X firmy Philips. W TX807 zastosowano 3 uklady scalone z tej rodziny. Sa to uklady scalone : a) TDA 8840 wylacznie dla PAL, b) TDA 8841 dla PAL/NTSC, oraz c) TDA 8842 dla PAL/SECAM/NTSC. Uklad scalony jest ukladem wielkiej skali integracji. Uklad zawiera podstawowe bloki wizji i fonii, jak p. cz. wizji i fonii, wejscia zewnetrzne dla wizji i fonii, synchronizacje pozioma i pionowa, dekoder kolorów, regulacje RGB i glosnosci fonii. Uklad scalony zostal takze scalony z dekoderem SECAM i linia opózniajaca pama glównego chrominancji. Wszelkie sterowania i regulacje dokonywane sa przez szyne I2C. W niniejszym rozdziale znajduje sie szczególowy opis obróbki sygnalów wizji. 2.7.2 OPIS FUNKCJONALNY 2.7.2.1 ZASILACZ Napiecie zasilania bloku wizji wynosi 8 V. Jest ono doprowadzone przez wyprowadzenie 12 ukladu TDA 884X. Masa znajduje sie na wyprowadzeniach 14 i 44. 2.7.2.2 WEJSCIA Uklad TDA 884X posiada trzy wejscia wizji, tj. CVBS1wewn, CVBS2zewn i CVBS3zewn. CVBS1 jest dolaczone do zdemodulowanego sygnalu wizji z bloku p. cz. wizji (VIF). CVBS3 jest dolaczone do wejscia wizji SCART (eurozlacze) lub Y (luminancji) oraz do wejscia cinch wizji z panelu przedniego. Wejscie chrominancji z SCART dla S-VHS dolaczone jest do CS-VHS ukladu TDA 884X. Uklady TDA 8840/1/2 maja tylko jedno wejscie RGB. Jest ono stosowane do SCART w wersji dla Europy i do OSD w wersji dla Azji. Wejscia RGB sa analogowe. Zatem oddzialywuja na nie regulacje kontrastu i koloru. Przy tych ograniczeniach niezbedne jest ograniczenie minimalnej regulacji kontrastu. W wersji dla Europy OSD i teletekst zostaja dolaczone do wyjsc RGB (wyprowadzenia 19, 20, 21) ukladu TDA 884X. Podczas dolaczania wejscie szybkiego wygaszania na wyprowadzeniu 26 przelacza sie do 4 V. Wygaszanie to wylacza wyjscia RGB i zezwala na wtracenie OSD i teletekstu. Sygnaly te sa ograniczane do poziomu czerni przez TV03, TV05 i TV07. Ograniczenie to jest przelaczane podczas burst gate (??) przez TV08.

2.7.2.3 I2C Szyna I2C, SDA (wyprowadzenie 8) i SCL (wyprowadzenie 7) sa dolaczone do mikroprocesora. Mikroprocesor moze wykonywac rózne regulacje wizji poprzez te szyne I2C. Nastepna strona przedstawia wykaz tych funkcji.

Strona 3/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Podadres Funkcje wejsc (zapisu) HEX D7 Wybór zródla 00 INA Tryb dekodera 01 FORF Odcien 02 AVL Przesuniecie w poziomie 03 VIM Nachylenie w pionie 08 NCIN Amplituda w pionie 09 VID S-korekcja 0A Przesuniecie w pionie 0B SBL White point Red 0C 0 White point Green 0D 0 White point Blue 0E MAT Uwydatnianie czestotl. 0F 0 Jaskrawosc 10 RBL Nasycenie 11 IE1 Kontrast 12 AFW Punkt przejecia ARW 13 MOD Regulacja glosnosci 14 SM Regulacja p.cz.-PLL 15 L1FA Regulacja wygaszania 18 OSO Poziom wysterowania katody 19 HOB Opóznienie luminancji 1A 0 Funkcje wyjscia (odczytu) Status bajtu 0 00 POR Status bajtu 1 01 NDF Status bajtu 2 02 X ACL: Automatic Colour Limiting AFA/B: AFC status outputs AFW: AFC Window AKB: Auto Kine Biasing AST: ABS loop STart-up mode AVL: Automatic Volume Leveling BB: BLue Back when no video BCO: Switch ON behaviour BCF: Beam Current Flag BKS: Black Stretch BLS: BLue Stretch BPS: ByPaSs chroma delay line CB: Chroma Bandpass centre frequency COR: Noise Coring CD2-0: Colour Detection status CL2-0: Cathode drive Level CM2-0: Colour decoder Mode CMB: CoMB filter DF: Dynamic Flesh control DFR: Dynamic Flesh control Range DL: De-interLace EBS: Extended Blue Stretch EVG: Enable Vertical Guard FAV: Fixed Audio Volume FFI: Fast Filter IF- PLL FOA/B: Forced 1 time constant FORF/S: FORced Field frequency

Bity danych D5 D4 D3 D2 INC BCO FOA FOB DL STB POC CM2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 A5 A4 A3 A2 CB BLS BKS ACL CMB AST CL2 0 0 DS DSA Bity danych FSI X SL XPR CD2 IN1 X IFI AFA AFB X BCF IVM ID3 ID2 Automatyczne ograniczanie koloru Wyjscia statusu ARCz Okno ARCz Automatyczna polaryzacja kineskopu Tryb uruchamiania petli ABS Automatyczne poziomowanie wzmocnienia Powrót niebieskiego przy braku wizji Zachowanie przxelacznika WL/ON Wskaznik stanu pradu strumienia Rozciaganie sygnalu czerni Rozciaganie sygnalu niebieskiego Linia opózniajaca omijania chrominancji Czestotliwosc srodkowa pasma chrominancji Usuwanie zaklócen Status detekcji koloru Poziom wysterowania katody Tryb dekodera koloru Filtr grzebieniowy Dynamiczna regulacja barwy ciala Zakres dynamicznej regulacji barwy ciala Utrata miedzyliniowosci Rozszerzone rozciaganie sygnalu niebieskiego Zezwolenie ekranowania w pionie Ustalona glosnosc fonii Szybki filtr p. cz. -PLL Stala czasowa wymuszonego 1 Czestotliwosc wymuszonego pola D6 INB FORS AKB GAI STM LBM EVG PRD 0 0 0 0 COR 0 IFS VSW FAV A6 VSD BPS 0

D1 XA CM1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 A1 CL1 FFI CD1 SXA ID1

D0 XB CM0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 BB CL0 EBS CD0 SXB ID0

Strona 4/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

FSI: GAI: HOB: ID3-0: IE1: IFI: IFPL: IFS: INA/B/C: IN1: IVW: LBM: L1FA: MAT: MOD: NCIN: NDF: POC: POR: PRD: RBL: SBL: SL: SM STB: STM: SXA/B: VID: VIM: VSW: XA/B: XPR: YD3-0:

Field Synchronisation Indication status DAIn PALplus Helper Output Blanking Device IDentification code status Insertion Enable fast blanking Status output of video (IF) Ident circuit IF-PLL alignment IF Sensitivity INput source select switch Status of the fast blanking INput pin 26 In Vertical divider Window status Long Blanking Mode Secam L1 Frequency Adjust PAL/NTSC MATrix MODulation standard Vertical divider mode No vertical DeFlection guard output status Phi-One() Control sync. mode Power On Reset Over-voltage Protection RGB Blanking Service Blanking Sync in Lock status Sound Mute STandBy Search-Tuning Mode Status of Xtal indication Video IDent mode Video Ident Mode Video mute Switch Defination which Xtals are connected X-ray PRotection status Y-Delay adjustment

Status wskazania synchronizacji pola Wejscie DA Wygaszanie wyjscia pomocy PAL Status kodu identyfikacji przyrzadu Szybkie wygaszanie rozkazu zezwolenia na wstawianie Status wyjscia ukladu identyfikacji wizji (p.cz.) Dostrojenie p.cz. -PLL Czulosc p. cz. Przelacznik wyboru wejscia zródla Status wypr. 26 wejscia szybkiego wygaszania Status okna wejscia dzielnika pionowego Tryb dlugiego wygaszania Regulacja czestotliwosci SECAM L1 Matryca PAL/NTSC Standard modulacji Tryb dzielnika pionowego Status wyjscia ekranowania odchylania pionowego Tryb regulacji synchronizacji Fi-Jeden () Resetowanie wlaczenia zasilania Zabezpieczenie przed przepieciami Wygaszanie RGB Wygaszanie serwisowe Status zatrzaskiwania wejscia synchronizacji Wyciszenie fonii Gotowosc Tryb poszukiwania - strojenia Status wskazan kwarcu Tryb identyfikacji wizji Tryb identyfikacji wizji Przelacznik wyciszenia wizji Okreslenie, które kwarce sa dolaczone Status zabezpieczenia przed promieniowaniem X Regulacja opóznienia Y

2.7.2.4

Sygnal wizji Sygnal wizji z bloku p. cz. jest buforowany przez uklad wtórnika emiterowego (TI33). Zostaje on nastepnie sprzezony z wyjsciem wizji SCART (wyprowadzenie 19) przez RI50 oraz z CVBS1wewn (wyprowadzenie 13) IC01 poprzez CI42. Wyjscie przelaczajace CVBS (wyprowadzenie 38), zaprogramowane jako wyjscie monitorowe, dolaczone jest do ukladu teletekstu. Sygnal CVBS podlega obróbce w rózny sposób przez uklady wizji, chrominancji i synchronizacji w ukladzie TDA 884X. Uklad TDA 884X ma wewnetrzne bezregulacyjne opóznienie luminancji, chrominancje srodkowo-przepustowa i pulapke chrominacji. Sa one wykonane jako uklady zyratora, strojone przez dostrajanie do generatora chrominancji kwarcu. Pulapka chrominancji w torze sygnalu Y jest omijana poprzez opóznienie 110 ns, gdy wybrane zostanie wejscie Y/C (S-VHS). To dodatkowe opóznienie SVHS jest niezbedne do skompensowania opóznienia pojawiajacego sie w trakcie dekodowania chrominancji (CS-VHS do R-Y, B-Y). W trybie SECAM czestotliwosc srodkowa pulapki chrominancji jest nastawiana na wartosc okolo 4.2 MHz dla uzyskania lepszego wykasowania modulowanych podnosnych koloru. Sygnaly róznicy koloru (R-Y, B-Y) sa matrycowane z sygnalem luminancji (Y) dla uzyskania sygnalów wyjsciowych RGBWYJSC (wyprowadzenia 21, 20, 19). W ukladzie TDA 884X matryca automatycznie dopasowuje sie do dekodowanego standardu (NTSC/PAL/SECAM). Regulacja kontrastu i jaskrawosci oraz ogranicznik szczytowej bieli dzialaja na sygnalach RGB R, G i BWYJSC , zarówno wewnetrznych jak zewnetrznych, kazdy z nich posiada swoja wlasna,

Strona 5/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

niezalezna regulacje wzmocnienia dla ustawienia odpowiedniego zrównowazenia bieli oraz do skompensowania róznic w sprawnosci luminoforu lampy kineskopowej. Amplituda nominalna wynosi okolo 2 V czern do bieli przy nominalnych sygnalach wejsciowych i nastawach regulacji. 2.7.2.5 Ogranicznik pradu strumienia

Dla ochrony kineskopu i transformatora FBT prady sredni oraz szczytowy strumienia nie moga stac sie zbyt wysokie. Jednym z rozwiazan jest uzycie wejscia informacyjnego pradu strumienia ukladu TDA 884X. Wraz ze spadkiem napiecia na wyprowadzeniu 22 uklad TDA 884X redukuje najpierw kontrast, a w razie potrzeby jaskrawosc. Informacja o ograniczeniu pradu strumienia (BCL) oraz dynamiczne sledzenie EHT wyprowadzane sa od dolu uzwojenia EHT transformatora FBT. Wraz ze wzrostem pradu strumienia napiecie na `BCL' spada. `BCL' jest wytlumiane na filtrze przed przeslaniem go na wyprowadzenie 22 ukladu TDA 884X. 2.7.2.6 Automatyczna petla stabilizacji pradu czerni

Uklad TDA 884X wyposazony jest w Automatyczna petle stabilizacji pradu czerni (ABS), która dopasowuje poziom czerni RGBWYJSC do napiec odciecia trzech katod kineskopu. Poniewaz zaden prad nie plynie, gdy napiecie na katodzie równe jest napieciu odciecia kineskopu, petla ABS stabilizuje przy bardzo malym pradzie dziala. Ten ,,prad czerni" trzech dzial mierzony jest wewnetrznie i porównywany z pradem odniesienia tak, aby dopasowac poziom czerni RGBWYJSC. Petla poziomu czerni uaktywnia sie dla 4 linii przy koncu wygaszania pionowego. W pierwszej linii mierzony jest prad uplywnosci. W nastepnych trzech liniach dopasowywane sa poziomy czerni trzech dzial. Wartosc nominalna ,,pradu czerni" wynosi 10 µA. Stosunek ,,pradów czerni" dla 3 dzial sledzony jest automatycznie wraz z regulacja punktu bieli, tak iz kolor tla czerni jest taki sam, jak ustawiony punkt bieli. W momencie przelaczenia uklad stabilizacji pradu czerni nie jest jeszcze czynny i wyjscia RGBWYJSC sa wygaszone. Zanim pojawia sie pierwsze impulsy pomiarowe, opóznienie 0.5 sekundowe zapewnia to, ze odchylanie pionowe dziala, tak iz impulsy nie beda widoczne na ekranie. W trakcie linii pomiarowych RGBWYJSC bedzie podawac impulsy 4 V na stopnie wyjsciowe wizji. Wszystkie dalsze linie wizji pozostaja wygaszone tak dlugo, az petla ABS ustabilizuje sie. 2.7.3 KLUCZOWY PODZESPÓL 2.7.3.1 Uklady scalone : TDA 884X (obudowa waska 56-wyprowadzeniowa) MC 14053 - 14-wyprowadzeniowy przelacznik analogowy w obudowie DIL

Strona 6/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7.4 SPECYFIKACJA DOCELOWA Odpowiedz czestotliwosciowa TV PAL 2.7 MHz SECAM 2.7 MHz NTSC 2.5 MHz SVHS 5 MHz RGB 2.7 MHz > 43 dB < 10% RGBWYJSC < 2 dB

Przenikanie Nieliniowosc

RGB, CVBS WEWN , CVBS ZEWN (Y) RGBWYJSC

Sledzenie odpowiedzi czestotliwosciowej RGB Wytlumienie podnosnych chrominancji PAL

> 17 dB SECAM > 17 dB NTSC > 16 dB SVHS > 24 dB

Strona 7/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7.5 SCHEMAT BLOKOWY

Strona 8/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7.6

SCHEMAT UKLADU

Strona 9/9

Data Wydanie

16/09/99 01 TDL-SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.7.7

WYKAZ POLACZEN 2.7.7.1 Uklad TDA 884X

Wyprowadzenie 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 38 50

Nazwa zewnetrzny CVBS/Y glówne napiecie zasilania 1 wewnetrzne wejscie CVBS masa 1 zewnetrzne wejscie CVBS wejscie pradu czerni wyjscie sygnalu niebieskiego wyjscie sygnalu zielonego wyjscie sygnalu czerwonego wejscie ogranicznika pradu strumienia/ wejscie ekranujace V wejscie wtraconego sygnalu czerwonego wejscie wtraconego sygnalu zielonego wejscie wtraconego sygnalu niebieskiego dodatkowe RGB wyjscie CVBS wejscie EHT / zabezp. przed przepieciem

Poziom 1.0 V 8.0 V 1.0 V 0V 1.0 V < 100 µA 2V 2V 2V 3.5 V (1-szy próg) 2.5 V (2-gi próg) 0.7 V (Czern do bieli) 0.7 V (Czern do bieli) 0.7 V (Czern do bieli) 0.9 V (próg) 1.0 V 1 - 2.8 V

2.7.7.2 BV02 Wyprow. 1 2 3 BV01 Wyprow. 1 2 3 4 5 6 Funkcja Pomiar pradu czerni Wyjscie niebieskie Wyjscie zielone Wyjscie czerwone Polaryzacja stalopradowa Masa Nazwa BLACK I B G R +8.5 VS GND Typ Wejscie Wyjscie Wyjscie Wyjscie Wyjscie Masa Poziom < 100 µA 2.0 V 2.0 V 2.0 V 8.5 V 0V Funkcja Zasilanie plyty kineskopu Zarzenie Uziemienie zarzenia Nazwa +180 V HTR HTR GND Typ Zasilanie Zasilanie Masa Poziom 180 V stale 6.3 Vskut 0V