Text preview for : THOMPSON TV TX807 - H-Odchylanie poziome.pdf part of thomson_tv_tx807Back to : thomson_tv_tx807.rar | Home

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.2.

SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA ODCHYLANIA POZIOMEGO

1. WPROWADZENIE 2. OPIS FUNKCJONALNY 2.1 STOPIEN STEROWANIA 2.2 STOPIEN ZASILANIA 2.3 TRANSFORMATOR POWROTU 2.4 OGRANICZNIK PRADU STRUMIENIA 2.5 UKLAD ZANIKU ODCHYLANIA POZIOMEGO I ZABEZPIECZENIA PRZED PROMIENIOWANIEM X 3. KLUCZOWE PODZESPOLY 4. SPECYFIKACJA DOCELOWA 5. SCHEMAT UKLADU

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

1.0 Wprowadzenie Uklad odchylania poziomego TX807 oparty jest na sprawdzonej technologii (transformator sterujacy, tranzystor wyjsciowy linii, FBT, etc) podobnej do znajdujacej sie w typoszeregu TX90. Zostal on mozliwie jak najbardziej uproszczony do uzyskania oszczednosci kosztów bez zmniejszenia odpornosci. Obwody malosygnalowe zostaly wszystkie scalone w procesorze wizji IC01. Na rys. 1 pokazano schemat ukladowy ukladu odchylania poziomego. 2.0 Opis funkcjonalny 2.1 Stopien sterowania Impulsy poziome H z wyprowadzenia 40 procesora wizji (IC01) zostaja sprzezone ze stopniem sterowania poprzez RV06. Transformator sterowania LL01 odizolowuje blok obróbki sygnalu od bloku zasilania i powoduje dopasowanie mocy. Stopien sterowania pracuje w trybie powrotu, t.zn. energia najpierw, gdy TL01 jest wlaczony, magazynowana jest w uzwojeniu pierwotnym transformatora LL01, a nastepnie przesylana jest na uzwojenie wtórne, gdy TL01 zostaje wylaczony. Gdy sygnal poziomu H jest w stanie wysokim, tranzystor sterujacy TL01 jest w nasyceniu i prad wzrasta liniowo w uzwojeniu pierwotnym LL01. Wskutek przeciwnej polaryzacji nawiniec pierwotnego i wtórnego tranzystor linii TL02 jest spolaryzowany zaporowo (t. zn. wylaczony). Po uruchomieniu zasilanie poczatkowe dla stopnia sterowania dostarczane jest poprzez TL03 z wyjscia UA zasilacza. W warunkach ustalonych zasilanie z UA zostaje odlaczone przez TL03 przy obecnosci VTU i zasilanie doprowadzane jest poprzez DL01 z wyjscia +13VP transformatora powrotu (FBT) LL05. Ma to zapobiec temu, aby fluktuacje wywolane przez obciazenie foniczne na UA oddzialywaly na odchylanie poziome. Jednoczesnie ,,P" (+13VP poprzez DL01 z FBT) jest pobierane z UA +13V do zasilania napieciem + 5VS dla microprocesora IR01 oraz napieciem +8.5VS dla IC01, celem zmniejszenia zuzycia mocy i zapobiezenia przegrzaniom transformatora SMT. Polaczenie to zmniejsza takze spadek napiecia na +13V UA z SMT w trakcie przechodzenia z trybu gotowosci STANDBY do normalnego. Gdy sygnal poziomu H wchodzi w stan niski, TL01 wylacza sie. Energia uprzednio magazynowana w pierwotnym uzwojeniu LL01 zostaje przekazana do uzwojenia wtórnego powodujac doplyw pradu do bazy tranzystora linii TL02, który zostaje teraz wprowadzony w nasycenie. Amplitude dodatniego pradu bazy wyznacza RL07, a pradu ujemnego kondensator CL07. CL01-RL02 obnizaja napiecie w kolektorze TL01 dzieki indukcyjnosci uplywu LL01, gdy TL01 wylacza sie. Gdy sygnal poziomy znów wchodzi w stan wysoki, TL01 zostaje wprowadzony w nasycenie i prad w uzwojeniu wtórnym powoduje zmiane biegunowosci. Szybkosc zmian dIb/dt tego ujemnego pradu bazy reguluje indukcyjnosc uplywu uzwojenia wtórnego LL01 tak, aby spowodowac optymalne wylaczenie TL02.

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.2 Stopien zasilania Zastosowany tutaj tranzystor wyjsciowy linii TL02 zawiera w tej samej obudowie diode tlumiaca. W warunkach ustalonych S-kondensator CL05 jest stale ladowany poprzez LL03, cewki odchylania poziomego, pierwotne uzwojenie 1-2 FBT, indukcyjnosc LL09 do sredniego napiecia mniej wiecej równego napieciu zasilania B+. Jesli TL02 zostanie teraz wprowadzony w nasycenie przez stopien sterowania tak, jak to juz wyjasniono, dioda tlumiaca i kondensator strojenia (powrotu wiazki) CL04 zostaja zwarte do masy. Dzieki ladunkowi uzyskanemu przez S-kondensator CL05 napiecie mniej wiecej równe B+ przykladane jest poprzez cewke odchylania poziomego (HDY), w wyniku czego prad w HDY rosnie liniowo. Odpowiada to przesuwowi strumienia elektronów od srodka ku prawej krawedzi ekranu. Równoczesnie prad liniowy rosnie takze w pierwotnym uzwojeniu 1-2 FBT. Stopien sterowania wylacza TL02, gdy prad elektronowy osiaga prawa krawedz ekranu. Poniewaz prad odchylania w HDY oraz prad w uzwojeniu pierwotnym FBT nie moze juz plynac przez TL02, energia magnetyczna zmagazynowana w HDY oraz w uzwojeniu pierwotnym FBT powoduje powstanie oscylacji miedzy kondensatorem strojenia CL10, CL04 i indukcyjnoscia HDY, a indukcyjnoscia uzwojenia pierwotnego FBT. Oscylacja ta odpowiada czasowi powrotu strumienia. Podczas tej fazy oba prady beda ladowac CL04 i CL10 do wysokiego napiecia (napiecie powrotu), spadna do zera i przelacza biegunowosc (przy czym CL04 i CL10 rozladowuja sie do indukcyjnosci odczepu 2). Napiecie powrotu strumienia przeniesione na wtórne uzwojenie FBT zostaje wyprostowane i wygladzone tak, aby zasilac rózne zasilacze pomocnicze. Spadek i zmiana biegunowosci pradu HDY powoduja, ze strumien elektronów szybko powraca do lewej krawedzi ekranu. Gdy CL04 i CL10 sa calkowicie rozladowane, HDY dzialajac jako zródlo pradowe dazy do ponownego naladowania ich w przeciwnym kierunku. Powoduje to wlaczenie diody tlumiacej czyli DL04, która utrzymuje ten prad wsteczny az do jego spadku do zera. Faza ta odpowiada omiataniu przez strumien elektronowy lewej polowy ekranu. Nastepnie TL02 zostaje ponownie wlaczony i cykl powtarza sie. RL05, DL03,CL03 stanowia obwód opcjonalny do usuwania oscylacji wynikajacych z naglych zmian obciazenia FBT, co powoduje niepozadane efekty podobne do poziomej modulacji fazy. Jest to szczególnie widoczne w postaci zjawiska ,,zebów myszy" na wzorze kratownicy. DL08 jest takze podzespolem opcjonalnym do przesuwania obrazu w poziomie dla korygowania jego centrowania. Cewka liniowosci LL03 ma za zadanie poprawiac liniowosc pozioma obrazu. Dokladna analiza wykazala by, ze napiecie na HDY jest wyzsze w trakcie czasu przewodzenia diody tlumiacej, niz w trakcie przewodzenia tranzystora mocy. W wyniku tego obraz wyglada na bardziej scisniety po prawej, niz po lewej stronie; cewka liniowosci koryguje to, przeciwstawiajac wyzsza indukcyjnosc pradowi plynacemu w diodzie tlumiacej. W kierunku przeciwnym indukcyjnosc jest bardzo mala. Rezystor RL03 i CL33 przydlawiaja cewke liniowosci, zapobiegajac w ten sposób niepozadanym oscylacjom. Opcjonalny obwód LCR LL08-CL08-RL08 redukuje impedancje b. wysokiego napiecia (EHT) i usuwa zafalowania (zjawisko zaslaniania) na linii startu na obrazie. Wskutek indukcyjnosci i pojemnosci rozproszenia w FBT oscylacje generowane sa wewnatrz FBT i powoduja powstawanie widocznej interferencji na sygnale wizji. Obwód LCR redukuje te zjawiska.

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Obwód modulatora diody DL04, DL05, DL06 i CL04 zostal dolaczony do schematu ukladu celem zminimalizowania zjawiska puchniecia (breathing) wynikajacego ze zlej regulacji EHT. Kompensacje puchniecia obrazu uzyskuje sie zmieniajac spadek napiecia na S-kondensatorze CL05 w obwodzie modulatora. TL02 winien do tych celów nie miec wbudowanej diody tlumiacej. 2.3 Transformator powrotu · FBT wytwarza nastepujace napiecia : · EHT/bardzo wysokie napiecie · Napiecie ogniskowania · Napiecie ekranu (Vg2) · Napiecie zarzenia · +180V do wzmacniacza wizji kineskopu · +VTU do przelaczania TL03 i do tunera · +13VP do pionowego omiatania dodatniego i do transformatora sterowania · wyprowadzone z +13VP +12V do 9V1, do obróbki sygnalów 8.5VS do IV01 oraz do zasilania poziomych impulsów sterujacych 5.0VS dla up (??) · -12VP dla pionowego omiatania ujemnego · 5VR do zasilania tunera i teletekstu Pierwsze trzy napiecia, -12V i +13VP uzyskuje sie w trybie powrotu. Zarzenie, VTU i +180V sa w trybie przewodzenia. +180V dolaczone jest do uzwojenia wtórnego dla uzyskania lepszej regulacji. Kondensatory CL16, CL40, CL50 usuwaja niepozadana interferencje. Rezystory z bezpiecznikiem termicznym RL20-RL45-RL51-RL12 chronia przed przeciazeniem lub zwarciem. DL21 ma przesuwac IV01 do trybu gotowosci, gdy CL20 jest zwarty, oraz ma zapobiegac problemom przegrzewania TL02 podczas braku napiecia wizji. RL21 i 23 sa potrzebne do tego, aby wytworzyc sciezke do rozladowania CL20, gdy zasilanie zostanie wylaczone. Dwa rezystory zarzenia RL12 i RL14 stosowane sa dla zapobiegania nieprawidlowym wartosciom, a nowy rezystor z bezpiecznikiem termicznym jest potrzebny do uzyskania na zarzeniu 6.4V wartosci skutecznej niezaleznie od rodzaju obrazu i FBT. 2.4 Ogranicznik pradu strumienia

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

Celem unikniecia przeciazenia elektrycznego kineskopu niezbedne jest ograniczenie usrednionego pradu strumienia do pewnej okreslonej wartosci. Wartosc te wyznaczaja wymiar kineskopu i jego typ. Prad strumienia jest sledzony przez uklad ogranicznika pradu strumienia (BCL- Beam Current Limiter) pokazany na rys. 2. W trakcie normalnej pracy polaczenie RL65, RL63 i RL60 znajduje sie na potencjale ustalonym przez dzielnik napiecia RL62, RL65 i RL63. Jesli prad strumienia przekroczy pewna wartosc, zlacze staje sie bardziej ujemne ze wzgledu na kierunek przeplywu pradu, a wynikajace stad zmiany pradu strumienia podlegaja obróbce przez RL60, CL61 i DL60 przksztalcajac je w gladkie napiecie stale odbierane przez uklad scalony wizji TDA 8842 na wyprowadzeniu 22. Zatem uklad scalony TDA 8842 zmniejsza kontrast przeciwdzialajacy wszelkiemu dalszemu wzrostowi pradu strumienia. 2.5 Uklad zaniku odchylania poziomego oraz zabezpieczenia przed promieniowaniem X Zbudowano dzielnik napiecia, stosujac RL27 i RL29 do generowania sygnalu BLAD (FAULT) na wyprowadzenie 16 mikroprocesora. Zmiany na +180V sledzone sa przez mikroprocesor i przerzucaja uklad scalony wizji TDA 8842 poprzez szyne I2C do trybu gotowosci (STANDBY) przy pojawieniu sie stanu bledu. W przypadku rozwarcia obwodu stopnia odchylania (problem laczówek, zimny lut, etc ...) +180V spada natychmiast i rozkaz BLAD powoduje, iz poziom napiecia spada w wyniku tego do +1.8V, wówczas wlacza sie zabezpieczenie przed zbyt niskim poziomem napiecia i zamyka sterowanie poziome, aby uniknac zagrozenia pozarem w wyniku powstania luku. W przypadku zamkniecia EHT powodujacego promieniowanie X, spadki napiecia na RL41 rosna wraz ze wzrostem +180V. Poniewaz poziom napiecia BLAD osiaga +4.2V, mikroprocesor przelacza TDA 8842 w tryb gotowosci. Celem zapobiezenia ,,falszywych przelaczen" wskutek przeskoku iskry na kineskopie, luku, szumów, etc ... tryb gotowosci zostaje wlaczony w ciagu 6 sekund po wykryciu bledu.

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

3.0 Kluczowe podzespoly TBA/ :Do przydzielenia Miejsce LL01 TL02 Tocom 20814520 16004550 20578720 20820700 20840590 20801770 20835940 80367500 80304700 CL05 43441500 20053100 43044300 20784700 Opis Transformator sterowania Tranzystor mocy BUH515TH S2000N FBT 14" 20"/21" Cewka liniowosci Kondensator strojeniowy CFS 6n6 S-kondensator CFS 360 nF 390 nF 470 nF Radiator (wspólny z pionowym ukladem scalonym)

LL05

LL03 CL04

ML03

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

4.0 Specyfikacja docelowa 1. 20 - 21 cali Napiecia wyjsciowe przy 750 µA, chyba ze podano inaczej · EHT : 26.5±0.5 kV dla 20-21 cali @ 0 Istrumienia · Zakres napiec ogniskowania : 22.0% do 34.5% EHT · Zakres Vg2 : 350 V do 1500 V · Zasilanie wizji : 180±5 V · -VNP : -12.0±0.5 V · VP : 13.0±0.5 V · 5VR : 5.0±0.5 V · Napiecie zarzenia : 6.7±0.2 V wartosci skutecznej @ 0 Istrumienia a. Impedancja EHT : EHT < 1.5 kV @ prad strumienia : 0 do 1100 µA b. Napiecie ruchu powrotnego strumienia : 1300 V przy pradzie strumienia : 1.1 mA c. Czas ruchu powrotnego : Tr : 11.3 ±0.3 µS dla kazdego strumienia d. Maksymalny prad strumienia : 1100 µA e. Zafalowania FBT po fazie roboczej (100-300 µA) : 12%; 4-ty cykl 1%. Zafalowania FBT po fazie roboczej (> 300 µA), 12%; 4-ty cykl 2 %. f. Szerokosc omiatania : kineskop mono 5.5 ±0.5 przy pradzie strumienia : 750 µA g. Zakladka w poziomie : 9%±3% h. Liniowosc w poziomie : < 10% i. Puchniecie obrazu : < 3% przy pradu strumienia : 100 µA do 1100 µA j. Napiecie tetnienia : · -VNP tetnienia (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego · -VNP tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego · V13 tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.8V miedzyszczytowego · V13 tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego · V5.0 tetnienia (15 kHz) : max 0.1 V miedzyszczytowego · V180 tetnienia ; (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego · V180 tetnienia : (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2. 14 cali. Napiecia wyjsciowe przy 600 µA, chyba ze podano inaczej · EHT : 23.0±0.5 kV @ 0 Istrumienia · Zakres napiec ogniskowania : 22.0% do 32.0% EHT · Zakres Vg2 : 300 V do 1500 V · Zasilanie wizji : 160±5 V · -VNP : -11.0±0.5 V · V13 : 12.0±0.5 V · Napiecie zarzenia : 6.7±0.2 V wartosci skutecznej @ 0 Istrumienia a. Impedancja EHT : EHT < 1.5 kV @ prad strumienia : 0 do 800 µA b. Napiecie ruchu powrotnego strumienia : 1300 V przy pradzie strumienia : 800 µA c. Czas ruchu powrotnego : Tr : 11.3 ±0.3 µS dla kazdego strumienia d. Maksymalny prad strumienia : 800 µA e. Zafalowania FBT po fazie roboczej (100-300 µA) : 12%; 4-ty cykl 1%. Zafalowania FBT po fazie roboczej (> 300 µA), 12%; 4-ty cykl 2 %. f. Szerokosc omiatania : kineskop mono 5.5 ±0.5 przy pradzie strumienia : 600 µA g. Zakladka w poziomie : 9%±3% h. Liniowosc w poziomie : < 10% i. Puchniecie obrazu : < 3% przy pradu strumienia : 100 µA do 800 µA j. Napiecie tetnienia : · -VNP tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.75 V miedzyszczytowego · -VNP tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego · V13 tetnienia (50 + 100 Hz) : max 0.8 V miedzyszczytowego · V13 tetnienia (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego · V5.0 tetnienia (15 kHz) : max 0.075 V miedzyszczytowego · V160 tetnienia ; (50 + 100 Hz) : max 1.0 V miedzyszczytowego · V160 tetnienia : (15 kHz) : max 0.5 V miedzyszczytowego

Strona

Data Wydanie

16/09/99 DFH807/02 SLT

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal