Text preview for : THOMPSON TV TX807 - Mikroprocesor.pdf part of thomson_tv_tx807Back to : thomson_tv_tx807.rar | Home

Strona 1/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.6 SPECYFIKACJA FUNKCJONALNA WYROBU

TX807
MIKROPROCESOR

WYDANIE 1.0 15 STYCZEN 1997

Strona 2/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

SPIS TRESCI

2.6.1.0 2.6.2.0 2.6.3.0 2.6.4.0

WPROWADZENIE ROZKLAD WYPROWADZEN MIKROPROCESORA OPIS WYPROWADZEN MIKROPROCESORA SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Strona 3/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.6.1.0

WPROWADZENIE

Mikroprocesorem (MCU) zastosowanym do TX807 jest TMP47C1237/1637 firmy Toshiba. Jest to 4-bitowy mikrokontroler, o nastepujacych wlasciwosciach : · 4-bitowy kontroler jednostrukturowy · ROM : 12K x 8 bitów (47C1237) lub 16K x 8 bitów (47C1267) · RAM : 512 x 4 bity · Czas wykonania instrukcji : 1.3 us (przy 6 MHz) · 105 instrukcji podstawowych · Zagniezdzanie podprogramów : maksimum 15 poziomów · Zródla przerwan (2 zewnetrzne i 4 wewnetrzne) · Port we/wy (32 wyprowadzenia) · Dwa 12-bitowe regulatory czasowe / liczniki · Zegar alarmowy / budzik · Interfejs szeregowy z buforem 8-bitowym · 128 znakowy uklad bezposredniego wyswietlania OSD z funkcja przykrawedziowa i wygladzania · Wyjscie PWM (modulacji szerokosci impulsu) przetwornika C/A · rozdzielczosc 14 bitów · rozdzielczosc 7 bitów 1 kanal 7 kanalów

· Wejscie (4 kanaly) 4-bitowego przetwornika A/C (komparatora) · Zdalnie sterowany detektor impulsów · Wyjscia wysokopradowe (nominalnie 20 mA x 4 bity)

Strona 4/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.6.2.0

ROZKLAD WYPROWADZEN MIKROPROCESORA

TMP47C1237 (12K) / TMP47C1637 (16K)

Wypro w. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Typ PP PP PP PP PP PP PP PP OD OD OD OD IN IN IN IN OD OD OD OD SYS SYS OSD OSD OSD IN IN SYS SYS SYS SYS SYS SYS SYS OD OD OD OD OD OD OD SYS

Nazwa R40 (PWM0) R41 (PWM1) R42 (PWM2) R43 (PWM3) R50 (PWM4) R51 (PWM5) R52 (PWM6) R53 (PWM7) R70 (PULSE) R71 (WTO) R72 (XTIN) R73 (XTOUT) K00 (CIN0) K01 (CIN1) K02 (CIN2) K03 (CIN3) R60 (20mA OD) R61 (20mA OD) R62 (20mA OD) R63 (20mA OD) Vss OSD R OSD G (RA0) OSD B (RA1) OSD Y (BL) HD (KC0) VD (KC1) OSC1 OSC2 TEST XIN XOUT RESET HOLD (KE0) R80 (INT2) R81 (T2) R82 (INT1) R83 (T1) R90 (SI) R91 (SO) R92 (SCK) Vdd

We / Wy OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT OUT IN IN IN IN OUT OUT OUT OUT

Konf. We/Wy R40 (PWM0) R41 R42 R43 R50 R51 R52 R53 (PWM7) R70 R71 R72 R73 K00 K01 K02 (CIN2) K03 (CIN3) R60 R61 R62 R63 Vss OSD R OSD G OSD B OSD (BL) HD VD OSC1 OSC2 TEST XIN XOUT RESET HOLD R80 (INT2) R81 R82 (INT1) R83 R90 R91 R92 Vdd

Oznaczenie VT BURST NORM_SW LED_DRV WRITE_EN MUTE SOUND_SW LOGIC_CTRL R0 R1 R2 R3 C0 C1 SLOW_SW FAULT BI BIII BU STANDBY VSS RED GREEN BLUE OSD_FB H_SYN V_SYN OSC1 OSC2 TEST XIN XOUT RESET HOLD IR_PPM SDA_E POWER_INT OSD_W SCL_E SDA SCL VDD

Funkcja Wyjscie regulacji napiecia strojenia Wyjscie regulacji trybu burst SMPS Wyjscie regulacji wyboru p. cz. (IF) Wyjscie sterujace wskaznikiem DEL Wyjscie regul. zezwolenia zapisu EEPROM Wyjscie regulacji Szybkie wylaczenie Wyjscie regulacji wyboru p.cz. Wyjscie logiczne regulacji STV8225 Klawiatura Wiersz 0 Klawiatura Wiersz 1 Klawiatura Wiersz 2 Klawiatura Wiersz 3 Klawiatura Kolumna 0 Klawiatura Kolumna 1 Wejscie odczytu wypr. 8 AV1 Scart Wejscie statusu stanu blad Wyjscie regulacji tunera Pasmo I Wyjscie regulacji tunera Pasmo III Wyjscie regulacji tunera Pasmo U Wyjscie regulacji stanu gotowosci Masa Wyjscie sygn. czerwonego OSD Wyjscie sygn. zielonego OSD Wyjscie sygn. niebieskiego OSD Wyjscie szybkiego wygaszania OSD Wejscie synchro poz (H) Wejscie synchro pion (V) Generator OSD Generator OSD Wejscie testowe (zawsze w 0 logicznym) Generator mikroproc. (6MHz) Generator mikroproc. (6MHz) Wejscie resetujace (czynne w stanie niskim) Wejscie zadania podtrzymania / puszczenia Wejscie zdalnego sterowania PPM Dane szyny IIC dla EEPROMu Wejscie wykrycia przerwy zasilania Wejscie detekc. synchro pion dla zapisu OSD Zegar szyny IIC dla EEPROMu Dane szyny IIC Zegar szyny IIC Wejscie zasilania +5V

OUT OUT OUT OUT IN IN

IN IN OUT IN IN IN I/O IN IN OUT I/O OUT

Strona 5/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.6.3.0

OPIS WYPROWADZEN MIKROPROCESORA

WYPROWADZENIE 1 : VT (VOLTAGE TUNING- NAPIECIE STROJENIA) 14-bitowe wyjscie PWM (z modulacja szerokosci impulsu) do podawania impulsów przelaczajacych do wytwarzania napiecia strojenia tunera. Ciag generowanych impulsów sluzy do przelaczenia tranzystora z kolektorem podciaganym do +33 V. Wyjscie kolektorowe przechodzi nastepnie przez szereg filtrów dolnoprzepustowych, aby wytworzyc pozadane napiecie VT dla tunera. WYPROWADZENIE 2 : BURST Wyjsciowy sygnal przeciwsobny dla bloku zasilania. WYPROWADZENIE 3 : NORM SW (NORM SWITCH- PRZELACZNIK STANDARDU) Wyjsciowy sygnal przeciwsobny do przelaczania bloku p.cz. (IF) przy wyborze róznych standardów. (A) BG / DKK' - Do przelaczania pulapki p. cz. (32.4 MHz) - BG= ,,Wl=On", t.zn. logiczny stan wysoki (Hi) - DKK'= ,,Wyl=Off", t. zn. logiczny stan niski (Lo) (B)BG /I/LL' - Do przelaczenia miedzy SIF: L(32.4 MHz), L' (40.4 MHz) - Do przelaczenia pulapki p.cz. (40.4 MHz) - L Norm= ,,Wl=On", t. zn. logiczny stan wysoki (Hi) - L' Norm= ,,Wyl=Off", t. zn. logiczny stan niski (Lo) WYPROWADZENIE 4 : LED DRIVER =UKLAD STEROWANIA DEL Wyjsciowy sygnal przeciwsobny do regulacji wl/wyl tranzystora sterujacego wskaznikiem DEL. WYPROWADZENIE 5 : WC (WRITE CONTROL- REGULACJA ZAPISU) Wyjsciowy sygnal przeciwsobny do regulacji zezwolenia zapisu EEPROMu (IR02- ST24W02/04). WYPROWADZENIE 6 : MUTE- SZYBKIE WYCISZANIE Wyjsciowy sygnal przeciwsobny dla wlaczenia funkcji szybkiego wyciszania wzmacniacza fonii.

Strona 6/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

WYPROWADZENIE 7 : SOUND SW (PRZELACZANIE DZWIEKU) Wyjsciowy sygnal przeciwsobny do regulacji wyboru fonii w bloku p.cz. (A)BG / I / LL' -Do przelaczenia fonii miedzy BG i I (B)BG / DKK' -Do przelaczenia fonii miedzy BG i DKK' (C)DK / I -Do przelaczenia fonii miedzy DK i I BG / I / LL' Norm_Sw (Wypr. 3) Sound_Sw (Wypr. 7) BG / DKK' Norm_Sw (Wypr. 3) Sound_Sw (Wypr. 7) I Norm_Sw (Wypr. 3) Sound_Sw (Wypr. 7) DK / I Norm_Sw (Wypr. 3) Sound_Sw (Wypr. 7) BG 1 1 BG 1 1 BG 0 0 BG 0 1 I 1 0 I 0 0 I 0 0 I 0 0 DKK' 1 0 DKK' 0 0 DKK' 0 0 DKK' 0 1 L 1 0 L 0 0 L 0 0 L 0 0 L' 0 0 L' 0 0 L' 0 0 L' 0 0

WYPROWADZENIE 8 : LOGIC CTRL (LOGIC CONTROL- REGULACJA LOGICZNA) Wyjsciowy sygnal przeciwsobny, skonfigurowany jako wyprowadzenie PWM (z modulacja szerokosci impulsu) dla generowania 4-poziomowego wyjscia regulacji logiczne ukladu STV8225 w bloku p.cz. Majac 4 rózne stosunki impulsu do okresu, mozna uzyskac 4 rózne poziomy pradu stalego. WYPROWADZENIA 9 / 10 / 11 / 12 : R0 / R1 / R2 / R3 Wyprowadzenia sterujace lokalna klawiatura - Wiersze 0 do 3 wybieraja sygnal wyjsciowy (wyjscie z otwartym drenem). WYPROWADZENIA 13 / 14 : C0 / C1 Wyprowadzenia sterujace lokalna klawiatura - Kolumny 0 / 1 sygnalu wejsciowego.

Strona 7/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

WYPROWADZENIE 15 : SLOW SW - POWOLNY PRZELACZNIK Sygnal wejsciowy ADC (przetwornika A/C) dla wykrycia obecnosci sygnalu powolnego przelaczania (AV1, wyprowadzenie 8) laczówki SCART (eurozlacze). WYPROWADZENIE 16 : FAULT - BLAD Sygnal wejsciowy przetwornika A/C do wykrywania stanu blad w bloku odchylania.

WYPROWADZENIE 17 : BI Sygnal wyjsciowy z otwartym drenem do przelaczania przy regulacji tunera na Pasmo I. WYPROWADZENIE 18 : BIII Sygnal wyjsciowy z otwartym drenem do przelaczania przy regulacji tunera na Pasmo III. WYPROWADZENIE 19 : BU Sygnal wyjsciowy z otwartym drenem do przelaczania przy regulacji tunera na Pasmo I. WYPROWADZENIE 20 : STANDBY-GOTOWOSC Sygnal wyjsciowy z otwartym drenem do przelaczania dla wlaczenia lub wylaczenia gotowosci (Standby) chassis. WYPROWADZENIE 21 : VSS Wyprowadzenie masy zasilacza. WYPROWADZENIE 22 / 23 / 24 / 25 : R / G / B / OSD BLK Sygnal wyjsciowy w ukladzie przeciwsobnym dla bezposredniego wyswietlania na ekranie (OSD) sygnalów czerwonego, zielonego i niebieskiego oraz dla szybkiego wygaszania. Sa to sygnaly czynne w stanie wysokim i dolaczone do przelaczajacego ukladu scalonego, a nastepnie do jednostrukturowego mikroprocesora wizyjnego (TDA 884X) chassis. WYPROWADZENIE 26 : H (HORIZONTAL - POZIOMY) Wejscie synchroniczne sygnalu poziomego dla funkcji OSD. WYPROWADZENIE 27 ; V (VERTICAL - PIONOWY) Wejscie synchroniczne sygnalu pionowego dla funkcji OSD.

Strona 8/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

WYPROWADZENIE 28 / 29 : OSC1 / OSC2 Wyprowadzenia dolaczenia generatora dla funkcji OSD. WYPROWADZENIE 30 : TEST Wyprowadzenie testowe dla mikroprocesora, dolaczone do stanu niskiego. WYPROWADZENIE 31 / 32 : XIN / XOUT Wyprowadzenia generatora MCU (mikrokontrolera) do generatora zegara systemu. Rezonator 6 MHz zostal zastosowany do podawania taktowania czasowego systemu dla mikrokontrolera i wszystkich jego wewnetrznych wymagan zegara. WYPROWADZENIE 33 : RESET Wejsciowy sygnal resetujacy/zerujacy (czynny w stanie niskim) dla wlasciwego zainicjowania mikrokontrolera przy wlaczaniu zasilania przemiennego. WYPROWADZENIE 34 : HOLD Wejsciowy sygnal hold (podtrzymaj), winien byc w stanie `wysokim' dla wlasciwej pracy mikrokontrolera. WYPROWADZENIE 35 : IR (INFRA RED- PODCZERWIEN) Wejsciowy sygnal przerwania dla dekodowania sygnalu regulacji podczerwieni otrzymanego z odbiornika zdalnego sterowania. WYPROWADZENIE 36 / 39 : SDAE / SCLE Wyprowadzenia danych szeregowych I2C i zegara wylacznie dla EEPROMu (tymczasowe). WYPROWADZENIE 37 : PI (POWER INTERRUPT - PRZERWANIE MOCY) Wejsciowy sygnal przerwania dla wczesnego wykrycia wylaczenia zasilania przemiennego tak, aby ulatwic odpowiednie zapamietanie ostatnich danych regulacji w EEPROMie (IR02). WYPROWADZENIE 38 : OSD W (OSD WRITE - ZAPIS OSD) Wyprowadzenie wejsciowe do dolaczenia do wyprowadzenia synchronicznego pionowego (wyprowadzenie 27) celem wlasciwego dzialania zapisu OSD.

Strona 9/9

Data Wydanie

1116/09/99 SSD1 CHIASY

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

WYPROWADZENIE 40 / 41 : SDA / SCL Wyprowadzenia danych szeregowych I2C i zegara do komunikacji i przesylania danych do wszystkich innych przyrzadów na chassis sterowanych szyna I2C, np. do jednostrukturowego procesora wizji TDA88X, jednostrukturowego dekodera teletekstu STV5348 i ukladu pamieci EEPROM ST24W02. WYPROWADZENIE 42 : VDD Wyprowadzenie zasilania +5 V dla mikroprocesora.

2.6.4.0

SPECYFIKACJA ELEKTRYCZNA

Graniczne wartosci dopuszczalne (VSS = 0V) Parametr Napiecie zasilania Napiecie wejsciowe Napiecie wyjsciowe (z wyjatkiem wyprow. radiatora OD, ale lacznie z portem R7) Moc wydzielana Temperatura przechowywania Temperatura pracy Zalecane warunki pracy (VSS = 0V) Parametr Napiecie zasilania Napiecie wejsciowew stanie wysokim, VDD > 4.5 V Napiecie wejsciowe w stanie wysokim, VDD > 4.5 V Napiecie wejsciowe w stanie niskim, VDD > 4.5 V Napiecie wejsciowe w stanie niskim, VDD > 4.5 V Czestotliwosc zegara Czestotliwosc zegara Symbol VDD VIH1 VIH2 VIL1 VIL2 fc fOSD Min 4.5 za wyjatkiem wejscia VDD histerezy x 0.7 wejscie histerezy VDD x 0.75 za wyjatkiem wejscia 0 histerezy wejscie histerezy 0 XIN, XOUT OSC1, OSC2 0.4 Wyprowadzenie Max 6 VDD VDD VDD x 0.3 VDD x 0.25 6.0 8.0 Jednostka V V V V V MHz MHz Symbol VDD VIN VOUT PD Tstg Topr Wartosc -0.3 do 7 -0.3 do VDD + 0.3 -0.3 do VDD + 0.3 600 -55 do 125 -30 do 70 Jednostka V V V mW stopni C stopni C