Text preview for : THOMPSON TV TX807 - StopieD p.cz.pdf part of thomson_tv_tx807Back to : thomson_tv_tx807.rar | Home

Strona 1/5

Data Wydanie

16/09/99 00 SLH-LHW

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.5

STOPIEN P. CZ. TX807

2.5.1 OPIS OGÓLNY 2.5.2 DANE TECHNOLOGICZNE 2.5.3 SPECYFIKACJA DOCELOWA 2.5.4 WYKAZ KLUCZOWYCH PODZESPOLÓW

Strona 2/5

Data Wydanie

16/09/99 00 SLH-LHW

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

P CZ TX 807 (Na plycie)
2.5.1 Opis ogólny : Blok posredniej czestotliwosci dostosowany do wielu standardów zaprojektowano na plycie glównej chassis w konstrukcji odbioru róznicowego z zastosowaniem jednostrukturowego ukladu scalonego TDA 884x, zawierajacego : · · · · · · demodulacje PLL (w petli fazowej) wizji (dodatnia oraz ujemna); demodulacje PLL fonii (obejmujaca od 4.5 do 6.5 MHz) AGC (automatyczna regulacje wzmocnienia- ARW) dla norm BG i L; stalopradowa regulacje wzmocnienia; przelacznik fonii i wizji; oraz odczyt wyjscia AFC (automatycznej regulacji czestotliwosci- ARCz) poprzez szyne I2C.

Jesli chodzi o obróbke fonii wedlug normy LL', to zastosowano uklad scalony p. cz. (SIF) z modulacja amplitudy (AM) STV8225 dokonujacy : · demodulacji fonii AM; · przelaczania fonii AM / FM; Dla pasma 1 Secam LL', zamiast zastosowania elektronicznego transpozera zwierciadlanego do przeksztalcenia czestotliwosci 33.5 MHz 2-giego stopnia p. cz., wykorzystano odmienna koncepcje, stosujac filtr SAW (z akustyczna fala powierzchniowa) z 2-gim zboczem Nyquista przy 33.9 MHz (patrz wykres [a]). Przelaczanie czestotliwosci odniesienia wizji z 38.9 MHz do 33.9 MHz wykonywane jest wewnetrznie w TDA 884x poprzez szyne I2C. Jednoczesnie przelaczalny filtr fonii SAW L9456M (patrz wykres [b]) stosowany jest do przelaczania czestotliwosci akustycznej p. cz. AM 32.4 MHz (dla pasm L 3 i 4) na czestotliwosc p.cz. 40.4 MHz dla pasma 1 L' demodulacji fonii. Niniejsza koncepcja bloku odbioru róznicowego p. cz. moze zostac uzyta do wszystkich standardów wymaganych w Europie i Azji (Pal / Secam - BGHILL' DKK') w róznych kombinacjach. Do optymalizacji wedlug róznych standardów stosuje sie rózne filtry SAW (patrz pozycja [c] Wykazu Odwolan). Aby blok odbioru róznicowego p.cz. spelnial wymagania EMC (kompatybilnosci elektromagnetycznej), zaprojektowano dodatkowe pulapki 32.4 MHz (dla normy BGDKK') i 40.4 MHz (pulapka N-1 dla normy BGHILL'), wymienione w wykazie dla róznych standardów. Ekranowanie metaliczne zostanie dolaczone celem spelnienia wymagan EMC, ale zostanie ono wprowadzone dopiero po przeprowadzeniu biezacych prób. Blok ma takze byc dopasowany do tunera CTT 5045. Sygnal p. cz. z tunera bedzie, przed wejsciem na filtr SAW i na uklad TDA 884x, prowadzony przez niezbedne pulapki i przez wzmacniacz p. cz.

Strona 3/5

Data Wydanie

16/09/99 00 SLH-LHW

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

KONCEPCJA BLOKU ODBIORU RÓZNICOWEGO DLA WIELU NORM
FILTR SAW Z ODBIOREM RÓZNICOWYM- G1967M

Zbocze Nyquista

FILTR SAW FONII AM - L9456M

CH2

CH1

Strona 4/5

Data Wydanie

16/09/99 00 SLH-LHW

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

(c)

WYKAZ ODWOLAN TX807

EUROPA
STANDARD STV8225 1120 PAL/SECAMBGHILL' PAL/SECAMBGDKK' PAL-BG PAL-I Y N N N FILTR SAW WIDEO (Q130) G 1967M (10247670) K 2967M (20873090) G 1961M (10439020) J 1952M (20232080) AM SD (Q120) L 9456M (20489330) PULAPKA CZEST. LI61 40.4 MHz 32.4 MHz N N PULAPKI CERAMICZNE QI33 QI34 5.5/5.74 5.5/5.74 5.5/5.74 6.0 6.5 6.0 FILTRY CERAMICZNE QI31 5.5 5.5 5.5 QI32 6.0 6.5 6.0 Optymaliz. do stand. L Optymaliz. do stand. BG Uwagi

AZJA
STANDARD STV8225 1120 PAL-DKI N FILTR SAW WIDEO (Q130) K 2958m (20633970) AM SD (Q120) PULAPKA CZEST. LI61 N PULAPKI CERAMICZNE QI33 QI34 6.5 6.0 FILTRY CERAMICZNE QI31 6.5 QI32 6.0 p.cz.: 38.0 MHz Uwagi

Strona 5/5

Data Wydanie

16/09/99 00 SLH-LHW

TV PRODUCT DEVELOPMENT LABORATORIES

Opracowal

2.5.2 Dane technologiczne · Punkty dostrajania LI61 : pulapka 32.4 MHz (dla standardu BG/DKK') pulapka 40.4 MHz (dla standardu BGHILL')

· Dostrojenie RF (w. cz.) ARW Doatrojenia w. cz. ARW dokonuje sie poprzez szyne I2C. W tej konstrukcji nie jest wymagany zaden potencjometr. · Dostrojenie do czestotliwosci wzorcowej (38.9 MHz) Czestotliwosc wzorcowa (38.9 MHz) zostaje dostrojona poprzez szyne I2C. LI30 jest wstepnie dostrojony tak, aby byc dopasowany do ukladu scalonego TDA 884x. · Dostrojenie czestotliwosci wzorcowej Secam L' (33.9 MHz) Czestotliwosc wzorcowa (33.9 MHz) jest takze dostrajana poprzez szyne I2C. Eliminuje to koniecznosc zewnetrznego ukladu przelaczajacego i trudnego dostrajania kondensatora dostrojczego (trymera). 2.5.3 Specyfikacja docelowa Spelniac wymagania Zielonej Ksiegi firmy Thomson i pomiary FTZ / CE. 2.5.4 Wykaz kluczowych podzespolów Uklady scalone : TDA 884x STV 8225 G 1967M L 9456M K 2967M G 1961M J 1952M K 2958M (dla standardu BG/I/LL') (dla standardu BG/I/LL') (dla standardu BG/DKK') (dla standardu BG) (dla standardu I) (dla standardu DKI)

Filtry SAW

:

Tranzystor Inne

: :

MMBTH10LT1 (Motorola) Cewki rezonansowe Ceramiczny filtr sygn. akustycznego Ceramiczna pulapka sygn. akustycznego

LI30, LI61 QI31, QI32 QI33, QI34