Text preview for : gebruikershandleiding-com.pdf part of Acer T07 Liquid Zest 4G SmartphoneBack to : gebruikershandleiding-com | Home

Gebruikershandleiding
2-


© 2016 Alle rechten voorbehouden
Acer Liquid Zest 4G Gebruikershandleiding
Model: T07
Deze uitgave: 04/2016
Meld u aan voor een Acer ID en geniet van geweldige
voordelen
Open het Acer-portaal vanuit het Beginscherm om u te registreren
voor een Acer ID of om u aan te melden als u al een Acer ID hebt.
Er zijn drie goede redenen voor u om een Acer ID aan te vragen:
· Maak uw eigen verbonden wereld.
· Ontvang de nieuwste updates, aanbiedingen en productinformatie.
· Registreer het toestel voor snelle, gepersonaliseerde
klantenservice.
Voor meer informatie bezoekt u de AcerCloud-website:
www.acer.com/byoc-start
Belangrijk
Deze handleiding bevat informatie die auteursrechtelijk beschermd is
door wetgeving. De informatie in deze handleiding kan zonder
voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. De hierin opgenomen
afbeeldingen zijn alleen ter verwijzing en kunnen informatie of functies
bevatten die niet op uw apparaat van toepassing is/zijn. Acer Groep is
niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of
weglatingen in deze handleiding.Acer Liquid Zest 4G smartphone
Modelnummer: _______________________________________________
Serienummer: _______________________________________________
Aankoopdatum: ______________________________________________
Plaats van aankoop: __________________________________________
Inhoudsopgave - 3
INHOUDSOPGAVE
Instellen 5 Online gaan 33
De telefoon uitpakken.............................. 5 Internet verkennen................................. 33
De telefoon leren kennen ........................ 5 De browser gebruiken............................... 33
Aanzichten .................................................. 5 E-mail instellen ...................................... 34
De accu opladen ......................................... 6 Google-services ..................................... 34
Voor het eerst instellen............................ 7 Google-e-mail instellen ............................. 34
De simkaart en microSD-kaart plaatsen ..... 7 Zoeken met spraak ................................... 35
Sim-kaartblokkering .................................... 8 Play Store ................................................. 35
Google Hangouts...................................... 37
De telefoon gebruiken 9 Kaarten, navigatie, plaatsen en
Voor het eerst inschakelen ...................... 9 breedtegraad ............................................ 37
Meld u aan of maak een Google-
De camera gebruiken 39
account .................................................... 9 Pictogrammen en indicatoren .............. 39
De pincode invoeren ................................... 9
Privé-album............................................... 40
Een nieuwe simkaart activeren ................... 9
Modusselector .......................................... 41
De telefoon blokkeren............................ 10 Instellingenmenu....................................... 42
De telefoon activeren ................................ 10 Een foto maken...................................... 43
Door menu's en opties navigeren .......... 10
Een video maken ................................... 44
Het touchscreen gebruiken.................... 11 Ondersteunde formaten............................ 44
Schermtoetsenbord ............................... 12 Foto's en video's weergeven ................. 44
Google-toetsenbord .................................. 12 Geotaggen ............................................. 44
De tekstinvoermethode wijzigen ............... 13
Het Beginscherm ................................... 13 Geavanceerde instellingen 45
Zoeken ...................................................... 14 De telefoon in de Vliegtuigmodus
Het uitgebreide Beginscherm.................... 15 schakelen............................................... 45
Het Beginscherm aanpassen.................... 15
De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen...... 45
De Applijst................................................. 19
Status- en meldingsgebied ....................... 19 Uw telefoon opnieuw opstarten ............. 45
Multitasken................................................ 20 Instellingen aanpassen .......................... 46
Draadloos en netwerken (verbindingen
Contacten beheren 21 beheren) ................................................... 46
Contactpersonen beheren ..................... 21 Netwerkinstellingen telefoon..................... 48
Een contact toevoegen ............................. 21 Telefooninstellingen.................................. 49
Het volume regelen................................... 49
Bellen 23 Beeldscherm............................................. 50
Voordat u kunt bellen............................. 23 De datum en tijd instellen ......................... 50
Bellen..................................................... 24 Alarmsignalen instellen............................. 50
Een nummer bellen vanuit Taal- en tekstopties veranderen ............... 50
Oproepgeschiedenis ................................. 24 Verbinden met een pc............................ 51
Gemiste oproepen weergeven.................. 25 Synchronisatie .......................................... 51
Een van uw contacten bellen .................... 25 Apps (toepassingen).............................. 52
Een internationaal nummer bellen ............ 25 Een toepassing verwijderen...................... 52
Widget direct bellen .................................. 26 Fabrieksinstellingen terugzetten ............ 52
Het belscherm ....................................... 26
Een gesprek beantwoorden of weigeren .. 27 Accessoires en tips 53
Telefonische vergaderingen...................... 28 De headset gebruiken............................ 53
Sms'jes en multimediaberichten 29 Een Bluetooth-headset gebruiken ......... 53
Een nieuw bericht maken ...................... 29 Een nieuw toegangspunt maken .............. 53
Een bericht beantwoorden..................... 30 Simkaarten beheren 54
Multimedia-berichten ............................. 31 SIM-beheer ............................................... 54
Een multimediabericht verzenden............. 31
Multimediaberichten ontvangen ................ 31
4 - Inhoudsopgave


Bijlage 56 Voertuigen ................................................ 62
FAQ en problemen oplossen ................. 56 Potentieel explosieve omgevingen ........... 63
Geluid....................................................... 56 Alarmnummers bellen ............................ 63
Multimediabestanden............................... 56 Onderhoud van de telefoon.................... 64
Google Play Store.................................... 57
Systeeminformatie en prestaties.............. 57 Specificaties 65
Voeding.................................................... 57 Prestaties .................................................. 65
RAM / ROM.............................................. 57 Beeldscherm ............................................. 65
Interne opslag .......................................... 58 Afmetingen................................................ 65
Beveiliging................................................ 58 Connectiviteit ............................................ 65
Temperatuur ............................................ 58 Uitbreiding................................................. 66
Andere hulpbronnen .............................. 59 Camera ..................................................... 66
Voeding..................................................... 66
Waarschuwingen en Multimedia ................................................ 67
voorzorgsmaatregelen 60 Gebruiksrechtovereenkomst 68
Medische apparatuur ............................... 61
Instellen - 5
INSTELLEN
De telefoon uitpakken
Uw nieuwe telefoon is ingepakt in een veilige verpakking. Pak de
doos voorzichtig uit en haal alles eruit. Mocht een van de volgende
items ontbreken of beschadigd zijn, neem dan onmiddellijk contact op
met de verkoper:
· Uw nieuwe Acer smartphone
· Usb-kabel
· Adapter
· Headset

Opmerking
Inhoud van verpakking verschilt per land en regio.

De telefoon leren kennen
Aanzichten
1
2 4 10
3

11
8
9
5

12
6 7
6 - InstellenNr. Item Beschrijving
1 3,5 mm Aansluiting voor een stereokoptelefoon.
koptelefoonaansluiting
2 Luidspreker van de Hierdoor is geluid te horen; geschikt om bij het oor te
telefoon houden.
3 Status-led Kondigt een nieuw bericht aan of de energiestatus
van de telefoon.
4 Naar voren gerichte Voor videogesprekken en het maken van selfies.
camera
5 Aanraakscherm Voor het weergeven van content op de telefoon of om
gegevens in te voeren.
6 Microfoon Neemt geluid op als u telefoneert.
7 Micro-usb-poort Voor het aansluiten van een pc of oplader.
8 Toetsen Volume Zet het geluidsvolume hoger of lager.
omhoog/omlaag
9 Aan/uit-knop Schakelt de telefoon in of uit.
10 Camera Een camera om foto's op hoge resolutie te maken.
11 Flitser Ledflitser voor camera.
12 Handsfree luidspreker Hierdoor is geluid te horen; geschikt voor handsfree
gebruik.

De accu opladen
U dient de telefoon voor het eerste gebruik ten minste acht uur op te
laden. Daarna kunt u de batterij opladen zodra dit nodig is.
Sluit de adapterkabel aan op de usb-aansluiting van de telefoon.
Instellen - 7Voor het eerst instellen
De simkaart en microSD-kaart plaatsen
1. Schakel de telefoon uit door de aan/uit-knop ingedrukt te houden.
2. Steek uw vingernagel in de opening aan de onderkant van de
telefoon en verwijder de klep.
3. Plaats de simkaart en microSD-kaarten zoals is aangegeven.
Micro SIM 1
Micro SIM 2
(optioneel*)
microSD-kaart
* Uw telefoon beschikt wellicht over een of twee simkaartsleuven, afhankelijk van het model.
8 - Instellen4. Plaats de klep opnieuw door de uitstulpingen van de klep uit de
lijnen met de uitsparingen op de telefoon. Voer lichte druk uit op de
klep totdat die op zijn plaats klikt.
Sim-kaartblokkering
De telefoon is wellicht uitgerust met een simkaartblokkering, d.w.z.
alleen u kunt een simkaart gebruiken die door uw netwerkaanbieder is
geleverd.
U kunt de simblokkering opheffen door contact op te nemen met uw
netwerkaanbieder.
De telefoon gebruiken - 9
DE TELEFOON GEBRUIKEN

Voor het eerst inschakelen
U schakelt de telefoon voor het eerst in, door de aan/uit-knop
ingedrukt te houden totdat het scherm wordt ingeschakeld.
Vervolgens wordt u gevraagd enkele instellingen te configureren
voordat u de telefoon kunt gebruiken.
Volg de instructies op het scherm om de instellingen te voltooien.

Meld u aan of maak een Google-account
Als er verbinding met internet is, kan de telefoon gegevens
synchroniseren met een Google-account.
U kunt een account maken of zich aanmelden bij een bestaand
Google-account, dat gebruikt zal worden om de contactlijst, e-mail,
agenda en andere gegevens te synchroniseren. Open de Applijst en
tik vervolgens op Instellingen > Accounts > Account toevoegen.
Tik op het accounttype dat u wilt toevoegen (bijvoorbeeld Google,
Acer of Acer BYOC). U heeft internettoegang nodig om het
synchronisatieproces te voltooien. U kunt eenvoudig diverse accounts
via de telefoon aanmaken en openen, ook verschillende Google-
accounts.

De pincode invoeren
Als u de simkaart voor het eerst installeert, moet u een pincode
invoeren met het nummerblok op het scherm.

Belangrijk
Afhankelijk van de instellingen, moet u telkens als u de telefoonfunctie
inschakelt de pincode invoeren.

Een nieuwe simkaart activeren
Als u de simkaart voor het eerst gebruikt, moet de simkaart eventueel
worden geactiveerd. Neem contact op met uw netwerkaanbieder voor
details hierover.
10 - De telefoon gebruikenDe telefoon blokkeren
Als u de telefoon een tijdje niet gebruikt, drukt u op de aan/uit-knop
om de telefoon te blokkeren. Dit spaart energie en zorgt ervoor dat de
telefoon niet onbedoeld gebruik maakt van diensten. De telefoon
wordt automatisch geblokkeerd als hij één minuut niet wordt gebruikt.

De telefoon activeren
Als het scherm is uitgeschakeld en de telefoon niet
reageert als u op het scherm tikt, is de telefoon
wellicht geblokkeerd en in de slaapstand
geschakeld.
Druk op de aan/uit-knop om de telefoon te
activeren. Ontgrendel de telefoon door met een
vinger omhoog over het scherm te schuiven.
Onderaan op het geblokkeerde scherm staan drie
pictogrammen (van links naar rechts): Zoeken met
spraak, slot en camera. Plaats uw vinger op een
pictogram en veeg omhoog om het scherm te
ontgrendelen en meteen de betreffende app te
openen (indien van toepassing).
Als op het geblokkeerde scherm meldingen staan, kunt u omlaag
vegen om de meldingen te zien.
Voor extra veiligheid kunt u een ontgrendelingspincode, -wachtwoord
of -patroon instellen. Er moet dan een reeks punten in de juiste
volgorde worden aangeraakt om de telefoon te kunnen openen. Open
de Applijst en tik dan op Instellingen > Beveiliging >
Schermblokkering. Als u het deblokkeringspatroon bent vergeten,
zie Beveiliging op pagina 58.

Door menu's en opties navigeren
Onderaan op het scherm bevinden zich
drie knoppen om door menu's en opties
Terug Start Overzicht
te navigeren.
De telefoon gebruiken - 11Terug
Tik op dit pictogram om terug te gaan naar de vorige pagina of om
naar een hoger niveau in een menu te gaan.
Start
Tik op dit pictogram om direct naar het Beginscherm te gaan. Tik op
deze knop en houd vast om de app Google Now of Zoeken te openen.
Overzicht
Tik op dit pictogram om recent geopende apps te zien op het scherm
Overzicht van de telefoon. Tik op een app om deze te openen. Tik
ergens op het scherm om terug te keren naar het Beginscherm. Zie
Multitasken op pagina 20.

Het touchscreen gebruiken
De telefoon bevat een touchscreen voor het selecteren van items en
invoeren van gegevens. Tik met uw vinger op het scherm.
Tikken: Raak het scherm eenmaal aan om items te openen en opties
te selecteren.
Vegen: Veeg snel met een vinger over het scherm om tussen
schermen te schakelen of om lijsten met opties of informatie te
openen.
Slepen: Houd uw vinger op het scherm en sleep over het scherm om
tekst en afbeeldingen te selecteren.
Tikken en vasthouden: Tik op een item op het scherm en houd vast
om een lijst met opties voor het betreffende item te openen. Tik in het
geopende snelmenu op de handeling die u wilt uitvoeren.
Schuiven: U kunt omhoog of omlaag schuiven door het venster door
uw vinger omhoog of omlaag over het scherm te vegen.
12 - De telefoon gebruikenSchermtoetsenbord

Opmerking
De lay-out van het toetsenbord kan iets variëren, afhankelijk van de
toepassing en de vereiste gegevens.

Google-toetsenbord
Dit is een schermtoetsenbord waarmee u tekst
kunt invoeren. Houd een toets met nummers
aan de bovenzijde ingedrukt om andere tekens
te zien, zoals letters met accenten.
Tik op de toets ?123 voor getallen en speciale
tekens, tik vervolgens op de toets =\< voor nog
meer opties.
Als u meer dan een taal hebt ingesteld, verschijnt de toets met de
wereldbol naast de spatiebalk. Tik op deze toets om snel te
schakelen tussen verschillende invoertalen, of houd de spatiebalk
ingedrukt om het selectievenster taal/toetsenbord te openen. De
toetsenbord-layout zal gewijzigd worden aan de hand van de
geselecteerde taal.

Tekstvoorspelling
Het Google-toetsenbord biedt in de meeste apps tekstvoorspelling
voor de browser. Terwijl u op de letters van het woord tikt, verschijnt
boven het toetsenbord een reeks woorden die de ingedrukte letters
aanvullen, of een nabije treffer zijn met ruimte voor foute
toetsaanslagen. De woordenlijst verandert met elke ingedrukte toets.
Als het gewenste woord verschijnt, tikt u erop om het in de tekst te
voegen.

Teksthulp
Het Google-toetsenbord bevat diverse functies die u helpen bij het
invoeren van de correcte tekst. Tik in de Applijst op Instellingen >
Taal en invoer. Tik vervolgens op Google-toetsenbord voor een lijst
met instellingen die u kunt aanpassen.
De telefoon gebruiken - 13Een extra taal toevoegen
Als u tekst wilt invoeren in meer dan een taal of alfabet, dan kunt u
extra talen toevoegen aan het Google-toetsenbord.
1. Tik op Instellingen > Taal en invoer > Google-toetsenbord.
2. Tik op de schakelknop naast Systeemtaal gebruiken om dit uit te
schakelen.
3. Blader door de lijst met beschikbare talen om eentje te kiezen om
aan het toetsenbord toe te voegen door op de schakelknop te tikken
om de betreffende taal in of uit te schakelen.

De tekstinvoermethode wijzigen
U kunt het toetsenbord of de taal via Instellingen als volgt veranderen.
1. Open de Applijst.
2. Tik op Instellingen > Taal en invoer en tik vervolgens bij
Toetsenborden en invoermethodes op Huidig toetsenbord >
TOETSENBORDEN KIEZEN.
3. Tik op de schakelknop naast de beschikbare toetsenborden om
invoermethodes of toetsenborden in of uit te schakelen en tik
vervolgens op Terug.
4. Als het gewenste toetsenbord niet is geselecteerd, tikt u op Huidig
toetsenbord > [voorkeurstoetsenbord] om het
standaardtoetsenbord in te stellen.
Als u al meer dan een taal hebt ingesteld of al meerdere
toetsenborden hebt geïnstalleerd, kunt u de invoermethode ook
veranderen door op het pictogram toetsenbord onderin op het
scherm te tikken. Tik vervolgens op de gewenste invoermethode.

Het Beginscherm
Via het Beginscherm heeft u snel toegang tot informatie en
eenvoudige besturingselementen met widgets of snelkoppelingen.
Deze tonen informatie, zoals de tijd en het weer, of bieden extra
14 - De telefoon gebruikenfunctionaliteit of directe toegang tot apps en andere veelgebruikte
functies van uw telefoon.
Tijd en status
Zoeken


Widgets
Applijst (applicaties)
Onderin op het scherm staat het Favorietenvak met daarin de
standaard-apps. Tik op een pictogram om de app te openen. Tik op
het pictogram van de Applijst in het midden van het Favoritetenvak
om uw apps te bekijken. Om apps te wijzigen, zie Pictogrammen in
het Favorietenvak wijzigen op pagina 18.

Zoeken
Tik op het pictogram om apps, bestanden of iets op
internet te zoeken. U voert eenvoudig de tekst in die u wilt en tikt op
of u tikt op één van de suggesties, toepassingen of bestanden die
in de lijst worden weergegeven.
Wilt u internet iets zoeken of surfen, is een verbinding met een mobiel
netwerk (indien beschikbaar) of draadloos netwerk nodig. Zie Online
gaan op pagina 33.

Zoeken met spraak
Wanneer zoeken met spraak ingeschakeld is, tikt u op de microfoon
en spreekt u uw zoekopdracht in. Zie Zoeken met spraak op
pagina 35.
De telefoon gebruiken - 15Het uitgebreide Beginscherm
Het Beginscherm kan naar beide kanten van het scherm worden
uitgeklapt, zodat u meer ruimte heeft om pictogrammen, widgets of
functies toe te voegen. Bekijk het uitgebreide scherm door met een
vinger naar links of rechts te slepen.
Opmerking
Uitgebreiden scherm aan de rechterzijde zijn uitsluitend beschikbaar als
rechts van het Beginscherm extra content is geplaatst.

Het Beginscherm aanpassen
U kunt het Beginscherm aanpassen door snelkoppelingen van apps of
widgets toe te voegen of te verwijderen, of door de achtergrond te
veranderen.

Snelkoppelingen toevoegen aan het Beginscherm
Voeg snelkoppelingen toe aan het Beginscherm
door op het pictogram Applijst onderaan in het
midden van het Beginscherm te tikken. Houd vast
op het pictogram van de geselecteerde app. De
Applijst sluit en het Beginscherm wordt geopend.
Verplaats het pictogram naar de gewenste positie
op het Beginscherm en til uw vinger van het
scherm.
16 - De telefoon gebruikenWidgets toevoegen aan het Beginscherm
Tik en houd vast op een plek op het Beginscherm
waar nog geen pictogram of Widget is. Tik op
WIDGETS om apps en koppelingen te bekijken
(zoals aangepaste snelkoppelingen, contacten of
bladwijzers) die u kunt toevoegen aan een
Beginscherm. Widgets zijn kleine apps die
voortdurend geüpdatete informatie weergeven of
snelkoppelingen naar apps of speciale functies.
Om een app of widget naar het Beginscherm te
verplaatsen, tikt u op een item en houdt dat vast
totdat het geselecteerd is. Het Beginscherm zal
open gaan. Sleep het item naar een willekeurige
vrije zone op het scherm. Om informatie te zien
over de app of widget sleept u die naar het
pictogram boven in het scherm.
Om het item naar een ander Beginscherm te
verplaatsen, versleept u het naar de zijkant van het
scherm; het Beginscherm zal overschakelen naar
het scherm in die richting. Laat het item los
wanneer het zich in de correcte positie bevindt.

Widgets of snelkoppelingen van het Beginscherm verwijderen
Verwijder een snelkoppeling of widget van het
Beginscherm door erop te tikken en het naar
Verwijderen boven in het scherm te slepen.
De telefoon gebruiken - 17De grootte van widgets aanpassen
De grootte van sommige widgets kan worden aangepast. Zodra u een
widget plaatst op het Beginscherm kunt u de grootte veranderen door
de hoeken te verslepen.
Om de grootte van een widget aan te passen dat al op het
Beginscherm staat, tikt u op de widget en houdt u die vast. Zodra het
pictogram Verwijderen verschijnt, laat u de widget los. Wanneer de
grootte van de widget aangepast kan worden, kunt u de zijden ervan
verslepen om de grootte te wijzigen.

Mappen toevoegen of verwijderen
U kunt ook mappen toevoegen aan het Beginscherm. Om een nieuwe
map aan te maken, versleept u het pictogram van een app en plaatst
u het op het pictogram van een andere toepassing in het
Beginscherm. Er wordt dan een Naamloze map gemaakt. Tik op het
pictogram van de map en tik dan op de naam van de map om die te
wijzigen.
Om een snelkoppeling van een app uit een map te verwijderen, tikt u
op het pictogram van een map om de daarin opgenomen apps weer
te geven en tik dan op het pictogram van de app die u wilt verwijderen
en houd die vast. Versleep het pictogram naar Verwijderen dat boven
in het scherm zal worden weergegeven.
Om een map te verwijderen, tikt u op een map en houdt die vast en
versleep de map dan naar Verwijderen dat boven in het scherm zal
worden weergegeven.
18 - De telefoon gebruikenPictogrammen in het Favorietenvak wijzigen
U kunt in het Favorietenvak pictogrammen instellen voor
geïnstalleerde apps. Open de Applijst en zoek de app die u wilt
toevoegen. Houd ingedrukt op het pictogram en versleep het naar een
vrije positie in het Favorietenvak. Door de nieuwe toepassing naar
een bestaand Favorietenvak te verslepen, wordt voor beide
pictogrammen een map gemaakt.
Verwijder een pictogram uit het Favorietenvak door op het pictogram
te tikken en vast te houden om het te selecteren. Versleep het
pictogram naar een andere locatie buiten het Favorietenvak of naar
Verwijderen aan de bovenzijde van het scherm.

De achtergrond veranderen
Tik en houd vast op een plek op het Beginscherm
waar nog geen pictogram of Widget is en tik op
ACHTERGRONDEN.
In een balk onderin op het scherm worden diverse
achtergronden getoond. Versleep de balk naar
links of rechts voor meer opties. Als u een andere
achtergrond wilt gebruiken dan de aanwezige
achtergronden, tik dan op Mijn foto's linksonder in
de hoek en kies een afbeelding uit de Galerie of uit
Foto's.
Tik op het miniatuur om de gewenste achtergrond
te kiezen en tik op Achtergrond instellen.
De telefoon gebruiken - 19De Applijst
Open de Applijst door in het Beginscherm op te
tikken in het midden van het Favorietenvak.
Apps worden in alfabetische volgorde
weergegeven, met de vier meest recent gebruikte
apps bovenin het menu. Veeg omhoog of omlaag
voor een volledige lijst met apps.
Status- en meldingsgebied
Status- en meldingspictogrammen worden weergegeven boven in het
scherm. In het gebied rechtsbovenin wordt veel verschillende
statusinformatie weergegeven, zoals wifi-connectiviteit,
signaalsterkte, batterijstatus en tijd. In het gebied linksbovenin worden
pictogrammen van gebeurtenissen weergegeven, zoals een nieuw
bericht.
· Modellen met één sim:


· Modellen met een dubbele sim:
20 - De telefoon gebruikenVeeg omlaag vanaf de Meldingsbalk om meldingen
weer te geven.
Veeg tweemaal omlaag of eenmaal met twee
vingers om Snelle instellingen te openen. Hier kunt
u bepaalde instellingen snel aanpassen of functies
in- of uitschakelen.
Multitasken
Diverse toepassingen kunnen tegelijk geactiveerd
zijn. Start een nieuwe toepassing door op het
beginpictogram te tikken om terug te keren naar
het Beginscherm. Start vervolgens de nieuwe app.
Tik op het pictogram Overzicht om snel heen en
weer te navigeren tussen eerder geopende apps.
Contacten beheren - 21
CONTACTEN BEHEREN

Contactpersonen beheren
De telefoon bevat een telefoonboek waarmee u
contacten in het intern geheugen of op de simkaart
kunt opslaan.
Tik op de app Contacten in de Applijst of tik op
Alle contacten in het Toetsenblok om die te
bekijken.
Als er geen contacten op de telefoon staan, kunt u
de contacten van uw Google-account importeren,
een nieuw contact toevoegen of contacten
importeren van uw simkaart of SD-kaart. Open de
app Contacten in de Applijst en tik daarna op
om een contact toe te voegen, op om een
contact te zoeken of tik op het Menupictogram
om het menu te openen.

Een contact toevoegen
Tik op om een nieuw contact toe te voegen. U kunt ook de
streepjescode van het profiel van een persoon scannen om de
persoon toe te voegen aan uw contactlijst of groep.
Als u een contactpersoon maakt, selecteert u eerst de locatie waar u
de informatie van de persoon wilt opslaan. U zult gevraagd worden
informatie van de contactpersoon in te voeren, zoals naam,
telefoonnummer en e-mailadres.
22 - Contacten beherenU kunt op de pagina naar beneden bladeren en tikken op Meer
velden om items toe te voegen zoals:
· IM-adressen.
· Persoonlijke notities over de contactpersoon toevoegen.
· Fonetische naam
· Geef een koppeling naar een website op
Ken een afbeelding toe aan een contact door op de omtrek te tikken
en kies of u een afbeelding uit de fotogalerie van de telefoon wilt
kiezen of een foto wilt maken.
Wanneer u klaar bent, klikt u op het pictogram Gereed boven in het
scherm.
Door te tikken op de naam van het contact zal haar/zijn profiel worden
weergegeven. Tik op terwijl u een contactprofiel bekijkt om een
snelkoppeling van het contact te verwijderen, delen of maken op het
Beginscherm. Tik op om de contactgegevens te bewerken. Tik
nogmaals op voor meer opties, zodat u een beltoon voor het
contact kunt instellen, alle inkomende gesprekken naar de voicemail
kunt doorsturen of een contactafbeelding kunt toevoegen.
U kunt ook een contact maken van een gebeld of ontvangen nummer,
zie Een gebeld nummer opslaan in contacten op pagina 27.
Bellen - 23
BELLEN
In dit hoofdstuk vindt u informatie over het voeren van
telefoongesprekken en over de diverse beschikbare opties tijdens een
gesprek.

Voordat u kunt bellen
Controleer voordat u belt of de telefoonfunctie is ingeschakeld. U kunt
de status van de telefoon bevestigen via het Meldingsgebied.

Opmerking
Kleuren van status- en meldingspictogrammen kunnen afwijken. Voor elke
geplaatste simkaart verschijnt een indicatorpictogram.

Pictogram Beschrijving
Verbonden met het netwerk: U kunt bellen.
Vliegtuigmodus: Draadloze verbindingen verbroken
(Wi-Fi, Bluetooth, en mobiele telefonie). Schakel de
vliegtuigmodus uit voordat u probeert te bellen.
24 - BellenBellen

Opmerking
Wanneer u meerdere simkaarten in de telefoon geplaatst hebt, zal u
gevraagd worden welke simkaart gebruikt moet worden voordat de oproep
wordt verbonden. Afhankelijk van de sim-instellingen.
Om een simkaart te selecteren, hoeft u slechts op de naam van de provider
te tikken.
Zie SIM-beheer op pagina 54.

1. Tik in het Beginscherm op Telefoon en
vervolgens op om de schermtoetsen te
openen.
2. Voer het nummer in dat u wilt bellen.
3. Tik op om het nummer te bellen.
4. Tik op om het gesprek te beëindigen.
Als het gewenste contact wordt weergegeven, tikt
u op de contactnaam om te bellen.
Een nummer bellen vanuit Oproepgeschiedenis
De oproepgeschiedenis kan worden geopend door te tikken op het
pictogram Oproep geschiedenis . Het toont recent ontvangen,
gebelde en gemiste oproepen.
Tik op het telefoonpictogram om nogmaals te bellen. Om de details
van het gesprek en andere opties te bekijken, tikt u op het nummer of
op de naam van de contactpersoon.
Bellen - 25Gemiste oproepen weergeven
Gemiste oproepmeldingen worden weergegeven in de volgende drie
gebieden:
1. Het Meldingsgebied met het pictogram voor de gemiste oproep.
Open het Meldingsgebied en tik op de gemiste-oproepmelding om
de details van de gemiste oproep weer te geven.
2. Via het telefoonpictogram (het nummer in het vakje geeft het aantal
gemiste oproepen aan). Tik op Telefoon in het Beginscherm of in de
Applijst om de details van de gemiste oproepen direct weer te
geven.
3. Op het vergrendelingsscherm van de telefoon. Dubbeltik op de
melding om informatie over de gemiste oproep weer te geven.
Een van uw contacten bellen
Een contactpersoon uit het tabblad Contacten bellen
1. Tik op Alle contacten om uw contacten te bekijken.
2. Tik op de contactpersoon om die te bellen.

Een contactpersoon uit de app Contacten bellen
1. Tik op Contacten in de Applijst om uw contacten te bekijken.
2. Tik op een contact om het profiel te openen.
3. Tik op het telefoonnummer van de contactpersoon om die te bellen.

Een internationaal nummer bellen
Als u een internationaal nummer belt, hoeft u het internationale
voorvoegsel ('00', enz.) niet voor de landcode te plaatsen. Houd
gewoon 0+ ingedrukt op het schermnummerblok totdat + op het
scherm verschijnt.
26 - Bellen
Belangrijk
De kosten voor internationaal telefoneren verschillen, afhankelijk van
het land dat u belt en uw netwerkaanbieder. Controleer altijd eerst de
gesprekskosten van uw netwerkaanbieder, om een zeer hoge
telefoonrekening tegen te gaan. Als u de telefoon in het buitenland
gebruikt, worden roaming-kosten in rekening gebracht. Raadpleeg
voordat u vertrekt uw netwerkaanbieder voor de kosten voor roaming
in het land dat u bezoekt.

Widget direct bellen
U kunt een widget voor het direct bellen van een contactpersoon
toevoegen aan uw Beginscherm. Open de Applijst en tik dan op het
tabblad Widgets. Tik en houd Direct bellen vast en u kunt de widget
op het Beginscherm plaatsen. Nadat u die geplaatst hebt, kunt u een
contact selecteren dat u aan die widget op uw Beginscherm wilt
koppelen.

Het belscherm
Door te tikken op het pictogram kunt u het oproepvenster
verkleinen om te worden weergegeven als een verplaatsbaar
dialoogvenster in plaats van een volledig scherm. U kunt het
"zwevende" dialoogvenster zelfs instellen als het standaard
belscherm. Open de Snelle instellingen (zie Status- en
meldingsgebied op pagina 19) om dit te doen. Tik op het pictogram
Oproep zwevend om dit te activeren.
Bellen - 27Een gesprek beantwoorden of weigeren
Als u een gesprek ontvangt, wordt het nummer op
het scherm weergegeven. Accepteer of weiger een
gesprek door het telefoonpictogram in het midden
van het scherm vast te houden. Veeg vervolgens
met uw vinger over het scherm naar een van de
drie zichtbare pictogrammen.
Een gesprek beëindigen
Beëindig een gesprek door in het belscherm op te drukken.

Belopties
Pictogram Beschrijving
Zet het gesprek in de wacht.
Het geluid uitschakelen tijdens een gesprek.
Luidsprekerfunctie.
Open het toetsenblok, terwijl u een gesprek voert.
Een optie:
· Een tweede gesprek toevoegen

Een gebeld nummer opslaan in contacten
U kunt een nummer dat u gebeld hebt opslaan in contacten zodat u
het nummer later kunt gebruiken. Kies het nummer op het tabblad
Oproeplogboek , tik op het nummer en vervolgens op Nieuw
contact maken en voer de gegevens in. Zie Een contact toevoegen
op pagina 21. U kunt ook op Toevoegen aan een contact om de
aanwezige contactgegevens te updaten.
28 - BellenTelefonische vergaderingen
Als er een gesprek in de wachtrij staat en een ander actief is, kunt u
beide telefoongesprekken combineren in een telefonische
vergadering.
Zodra het eerste gesprek is geactiveerd, tikt u op om een tweede
gesprek toe te voegen. Tik op om de telefonische vergadering te
starten.
Sms'jes en multimediaberichten - 29
SMS'JES EN MULTIMEDIABERICHTEN

Dit hoofdstuk laat zien hoe u de app Berichten op de telefoon kunt
instellen en gebruiken om sms'jes te verzenden.
Alle sms- en mms-berichten zijn toegankelijk via Berichten. Berichten
ordent ontvangen en verzonden berichten automatisch in reeksen.
Om Berichten te openen, opent u de Applijst en tikt u op Berichten in
het Beginscherm.

Opmerking
Wanneer u meerdere simkaarten in de telefoon hebt geplaatst, wordt u
gevraagd welke simkaart gebruikt moet worden voordat het bericht wordt
verzonden. U kunt zien welke sim de actuele sim is in het tekstvak opstellen.
Verander de sim door het pictogram verzenden ingedrukt te houden.
Zie SIM-beheer op pagina 54 voor meer informatie.

Een nieuw bericht maken
U kunt uw telefoon gebruiken om tekst (sms)- en multimedia (mms)-
berichten te schrijven.
1. Tik op om een nieuw bericht te schrijven.
2. Tik op het veld om contacten uit de
contactlijst toe te voegen of tik op het veld Naam
of nummer invoeren om direct het
telefoonnummer of de naam van de ontvanger in
te voeren. Suggesties voor contactpersonen
verschijnen in een keuzelijst onder het tekstveld.
Tik op de naam van de contactpersoon om een
gesuggereerde naam te kiezen.
30 - Sms'jes en multimediaberichten3. Voer uw tekst in het tekstvak in met het label Typ sms.

Opmerking
Tekstberichten kunnen maximaal 160 tekens lang zijn. Als het bericht langer
is dan 160 tekens, wordt het als verscheidene gekoppelde berichten
verzonden. De meeste telefoons voegen gekoppelde berichten automatisch
samen, zodat de ontvanger één lang bericht ziet. Bepaalde oudere telefoons
bevatten deze functie echter niet.

Tik op de menuknop om de beschikbare opties voor het maken van
een nieuw bericht te zien. De opties zijn afhankelijk van de status van
het bericht.
Optie Beschrijving
Onderwerp toevoegen Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Negeren Verwijder het bericht.
Instellingen Extra instellingen voor berichten.
4. Tik op het pictogram Verzenden om het bericht te verzenden.

Een bericht beantwoorden
Wanneer een nieuw tekstbericht binnenkomt, verschijnt een
berichtpictogram in het Meldingsgebied en geeft het berichtpictogram
onder in de telefoon het aantal ongelezen berichten weer.
Tik op Berichten in de Applijst om de berichtlijst weer te geven of het
Meldingsgebied te openen om een samenvatting van het bericht te
zien. Tik op de samenvatting om de berichtlijst te openen.
Beantwoord een sms- of mms-bericht om het bericht uit de berichtlijst
te openen. Voer uw tekst in het tekstvak met het label Typ bericht in.
Druk op de knop Menu om de beschikbare opties te zien.
Optie Beschrijving
Onderwerp toevoegen Voeg een onderwerp toe aan het bericht.
Verzenden Verstuur een antwoord op het bericht.
Reeks verwijderen Verwijder het bericht.
Toevoegen aan
De verzender aan uw contactlijst toevoegen.
contacten
Chatinstellingen Extra instellingen voor berichten.
Sms'jes en multimediaberichten - 31Multimedia-berichten
Multimediaberichten lijken op tekstberichten, maar bieden extra
mogelijkheden door het toevoegen van bestanden zoals foto's, audio-
of videoclips. Elk bericht kan maximaal 300 kB groot zijn.

Opmerking
U moet een mms-profiel instellen voordat u mms-berichten kunt verzenden.
Normaal gesproken wordt het profiel automatisch ingesteld op de telefoon.
Vraag de benodigde gegevens aan uw netwerkaanbieder als u het mms-
profiel handmatig wilt instellen.

Een multimediabericht verzenden
Volg de instructies in Een nieuw bericht maken
op pagina 29 om een nieuw bericht te schrijven of
een bestaande sms te beantwoorden zoals is
beschreven bij Een bericht beantwoorden op
pagina 30.
1. Verander een sms'je in een multimediabericht
door op het pictogram Bijlage toevoegen
bovenaan in het scherm te tikken.
2. Hierdoor wordt een lijst met bijlageopties
geopend. Selecteer een optie om een bestand op
de telefoon te zoeken of om een nieuwe bijlage
te maken.
3. Tik op het pictogram Verzenden om het bericht te verzenden.

Multimediaberichten ontvangen
Als u een nieuw multimediabericht ontvangt, verschijnt bovenaan op
het scherm een pictogram en een melding.
1. De melding geeft een samenvatting van het bericht weer. Tik op
Weergeven om een samenvatting van het bericht te zien.
2. Tik op Downloaden om de berichtgegevens te downloaden.
Downloaden kan even duren, afhankelijk van de
verbindingskwaliteit. Als u antwoordt of een andere app opent,
wordt de download gestopt.
32 - Sms'jes en multimediaberichten
Belangrijk
Voor het downloaden van berichtgegevens kunnen kosten in rekening
worden gebracht, met name in het buitenland. Neem contact op met de
netwerkaanbieder als u vragen hebt.

3. Tik op het bericht om de gegevens te zien.
4. Beantwoord het bericht door tekst in te voeren in het veld Typ een
bericht en tik op het pictogram Verzenden . Antwoorden met
uitsluitend tekst worden als sms-berichten verzonden. Wanneer u
een bestand wilt toevoegen, tikt u op . Een menu met opties
verschijnt.
5. Tik op het pictogram Verzenden om het bericht te verzenden.
Online gaan - 33
ONLINE GAAN

Internet verkennen
Om te kunnen internetten met de telefoon moet u verbonden zijn met
een draadloos netwerk of een gegevensnetwerk.

De browser gebruiken
Gebruik de browser door te tikken op het pictogram Chrome in het
Favorietenvak of in de Applijst.

Opmerking
De opgenomen afbeeldingen gebruiken de Chrome-browser.

Open een nieuwe website door op het
adresvak bovenin op de pagina te tikken.
Voer het adres in met het toetsenbord en
tik op Gaan . U kunt pagina's in- en
uitzoomen door uw vingers naar elkaar of
uit elkaar te bewegen.
Voor vooruit- of terugbladeren in de
geschiedenis van uw browser, bladwijzers
bekijken, browserinstellingen aanpassen
en het uitvoeren van andere taken, tikt u
op het pictogram Menu .
Met Chrome kunt u meerdere pagina's
openen. Tabbladen zijn standaard zichtbaar in het scherm Overzicht
van de telefoon. Tik op het pictogram Overzicht onderaan op het
scherm om alle geopende tabbladen weer te geven (tik nogmaals om
dit te sluiten). Tik op een tab uit de lijst om die te openen. Tik op het
pictogram Menu > Nieuw tabblad om een nieuw tabblad te
openen.
34 - Online gaanE-mail instellen
U hebt op de telefoon toegang tot uw e-mail met de app Gmail. Als u
zich voor het eerst aanmeldt voor een Gmail-account, wordt
automatisch met uw gegevens een Inbox gemaakt voor de telefoon.
Voeg een ander account toe door Instellingen te openen in de
Applijst. Tik vervolgens op Accounts > Account toevoegen >
[accounttype].
Voer het e-mailadres in voor het nieuwe account. Als u een onjuist
accounttype hebt geselecteerd, wordt u gevraagd te bevestigen welk
accounttype u wilt gebruiken.
Voer het wachtwoord van het account in en indien nodig verleent u de
Gmail-app toestemming voor toegang tot uw account.
De meeste internetaanbieders kunnen in enkele stappen worden
ingesteld. Als u het account niet automatisch kunt opzetten, voert u
het e-mailadres in en tikt u op Handmatig instellen om de
parameters handmatig in te stellen. Tik op Volgende om de
instellingen te voltooien.

Google-services

Opmerking
Apps zijn wellicht niet beschikbaar in alle landen en regio's.

U moet een Google-account activeren om Google-services te kunnen
gebruiken. De eerste keer dat u Google-services opent, dient u de
Gebruiksvoorwaarden te lezen en accepteren.

Google-e-mail instellen
1. Zorg dat de telefoon is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-
verbinding.
2. Tik in de Applijst op Gmail.
Als nog geen adres en wachtwoord van het Gmail-account is
ingevoerd toen de telefoon voor het eerst werd gestart, volgt u de
instructies op het scherm.
Online gaan - 35Een e-mail schrijven
1. Zorg dat de telefoon is verbonden met een gegevens- of Wi-Fi-
verbinding.
2. Tik in de Applijst op Gmail.
3. Tik op .
4. Voer het e-mailadres van de ontvanger in, het onderwerp en het
bericht zelf.
5. Als het bericht klaar is, tikt u op .

Zoeken met spraak
Met spraakacties kunt u tekstberichten verzenden, bellen, e-mails
verzenden, routebeschrijvingen naar vestigingen zoeken, vestigingen
automatisch bellen, zoeken op internet en zelfs uzelf notities sturen.
Tik op Zoeken met spraak in de Applijst of tik op het pictogram van
de microfoon in het Beginscherm.
Play Store

Belangrijk
Voor verbindingsproblemen met Play Store, zie FAQ en problemen
oplossen op pagina 56.

Tik op Play Store in de Applijst om Google Play te openen. Hier vindt
u diverse apps om de telefoon te verbeteren.
36 - Online gaanHet materiaal en ontwerp van Google Play verschilt
per regio. In enkele regio's kunt u bijvoorbeeld ook
films, boeken, tijdschriften en muziek kopen.
Updates kunnen nieuwe categorieën toevoegen of
wijzigingen aanbrengen in de wijze waarop door
Google Play wordt genavigeerd.
U kunt door de winkel bladeren op categorie of op
het zoekpictogram tikken om een specifieke
toepassing te zoeken.
Zodra een toepassing is geselecteerd, tikt u op
Installeren om de toepassing te downloaden en te
installeren. U wordt verteld tot welke diensten de
toepassing toegang moet hebben om correct te kunnen functioneren
(bijv. contactinformatie, draadloze toegang, GPS). Wanneer geen van
deze diensten er ongewoon uitziet, tikt u op Accepteren en
downloaden om verder te gaan met de installatie.
U kunt de voortgang van de download zowel bijhouden op de pagina
van de app als in het meldingsgebied.
Belangrijk
Voor enkele toepassingen moet eventueel worden betaald voordat u ze
kunt downloaden. U hebt een Google Wallet nodig om voor deze
toepassingen te kunnen betalen of een creditcardnummer dat
gekoppeld is aan uw Google-account.
Online gaan - 37Gedownloade toepassingen gebruiken
Nadat u een app hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de app
terugvinden in de Applijst of de Widgetlijst.
Sommige apps plaatsen zowel een App als een widget of alleen maar
een widget (en geen pictogram van de app). Zie Het Beginscherm
aanpassen op pagina 15.

Gedownloade toepassingen verwijderen
Als u een app hebt gedownload en geïnstalleerd, kunt u de
toepassing verwijderen door de Applijst te openen en te tikken op
Instellingen > Apps. Blader door de lijst met apps en kies de app die
u wilt verwijderen. Tik op VERWIJDEREN.

Opmerking
Door een app te verwijderen van het Beginscherm wordt alleen de
snelkoppeling verwijderd.

Google Hangouts
Tik op Hangouts in de Applijst om Google Hangouts te openen. Hier
kunt u een lijst zien met uw contacten die verbonden zijn met de
diensten van Google Hangouts. Tik op een contact om een chatsessie
te openen. Nadat u verbonden bent, kunt u een videogesprek openen.

Kaarten, navigatie, plaatsen en breedtegraad
Ontvang gemakkelijk te volgen aanwijzingen over het gebruik van
Google Maps, bekijk de verkeerssituatie in realtime en navigeer met
gedetailleerde gesproken instructies. Bekijk ook waar uw vrienden
zijn, poi's en plaatselijke bedrijven.

Opmerking
De kaarten hebben geen informatie over elke locatie.
Sommige locaties beschikken wellicht niet over alle zoomniveaus.
38 - Online gaanDe kaart gebruiken
Tik op het pictogram Kaarten in de Applijst. Sleep met uw vinger over
de kaart om hem te verplaatsen.
In- en uitzoomen:
1. Tik tweemaal op een locatie op de kaart om op de locatie in te
zoomen en tik éénmaal om uit te zoomen of
2. Raak met twee vingers tegelijk een gebied aan en spreid ze om in te
zoomen of breng ze naar elkaar om uit te zoomen.
De camera gebruiken - 39
DE CAMERA GEBRUIKEN

De telefoon beschikt over twee digitale camera's die aan de voor- en
achterzijde geplaatst zijn. In dit hoofdstuk vindt u alle informatie over
het maken van foto's en video's met de telefoon.
Activeer de camera door Camera te openen vanuit de Applijst of via
het Favorietenvak.

Pictogrammen en indicatoren
Flitser
Sluiterknop
Camera schakelen
Microfoon Camcorder
Privé-album Modusselector
Zoom
Instellingen
Laatst gemaakte
foto/video
Favoriete opname
In het cameravenster bevinden zich meerdere bedieningselementen
op het scherm met afbeeldingen. Tik op de Sluiterknop of druk op de
volumetoets om een foto te maken. Tik op de miniatuurafbeelding
om de galerie te openen.
40 - De camera gebruikenTik op de knop van de Camcorder en deze zal onmiddellijk beginnen
te filmen. Tijdens het filmen kunt u de instellingen van de camera/
camcorder niet openen; u kunt echter wel de flitser inschakelen voor
licht en opnemen met de Sluiterknop.
Flitser Sluiterknop
Verstreken tijd Opname stoppen
Zoom

Laatst gemaakte
foto/video
Pauze
Tik op de knop Opname stoppen om het filmen te stoppen.

Privé-album
U kunt foto's (maar niet video's) opslaan in een Privé-album dat
beveiligd is met een wachtwoord. Foto's worden opgeslagen in het
interne geheugen en zijn uitsluitend toegankelijk via de apps Camera
en Galerie. Tik op het pictogram om een wachtwoord in te stellen en
een Google-account te koppelen, zodat foto's kunnen worden hersteld
als u het wachtwoord verliest.
De camera gebruiken - 41Modusselector
Tik op het pictogram Modusselector om een lijst
met modi te openen waaruit u eentje kunt
kiezen. Tik op de pictogrammen langs de
bovenkant om verschillende items te selecteren.
Camera
Vastlegmodus: Selecteer een vastlegmodus.
Normaal Mooier
HDR Glimlachsluiter
Panorama Gatronomie
Scènemodus: Past de fotoparameters aan voor een specifieke
omgeving.
Uit Nachtportret
Landschap Portret
Nacht
Kleureffect: Past een kleureffect toe op de afbeelding.
Geen Negatief
Mono Aqua
Sepia

Camcorder
De scènemodus van de camcorder wijzigt afhankelijk van de instelling
van de opnamemodus (zie onderstaande tabel).
Opnamemodus:
Normaal Tijdvertraging
42 - De camera gebruikenScènemodus:
Uit Nacht
Effect:
Geen Negatief
Mono Aqua
Sepia

Witbalans
Compenseren voor verschillende belichtingsomstandigheden.
Auto Fluorescentielamp
Daglicht Gloeilamp
Bewolkt

Beeldkenmerken
Instellen van Helderheid, Contrast, Verzadiging en Scherpte.
Zelfontspanner
Stel een vertraging in voordat de sluiter wordt geactiveerd.

Instellingenmenu

Opmerking
Sommige van de volgende instellingen zijn niet beschikbaar voor de camera
aan de voorzijde.

Tik op het pictogram Instellingen om het menu
Instellingen te openen.
De camera gebruiken - 43Foto
U kunt het volgende aanpassen:
· De Resolutie en beeldverhouding instellen.
· De ISO-waarde instellen.
· De standaard Favoriete opnamemodus instellen:
· Schakel Doorlopende sluiter in of uit: houd de sluiterknop
ingedrukt voor doorlopende opnames.
· Schakel Aanraken om op te nemen in of uit: tik op een willekeurige
plek op het scherm om een opname te maken.
· Schakel het Raster op het scherm in of uit.

Video
U kunt het volgende aanpassen:
· Videostabilisatie in- of uitschakelen:
· stel de videoresolutie in.
· Stel de Audiomodus in op Normaal of op Dempen.
· Schakel Ruisonderdrukking in of uit.

Overige
U kunt het volgende aanpassen:
· Schakel Locatie-info in of uit: slaat GPS-informatie bij de informatie
van de afbeelding op.
· Schakel Oproep zwevend in of uit.
· Kies welke Opslag wordt gebruikt: sla foto's en video's op in het
Interne geheugen of op een SD-kaart.
· Kies om camerainstellingen naar Standaardwaardes herstellen.

Een foto maken
1. Zorg dat de instellingen zijn aangepast zoals hierboven is
beschreven.
2. Zoek het beeld in de zoeker en houd de telefoon stil.
3. Indien nodig zoomt u in of uit.
4. Tik op de Sluiterknop om een foto te maken.
44 - De camera gebruikenEen video maken
1. Richt op het onderwerp en houd de telefoon stil. Zoom naar wens in
of uit.
2. Tik op Camcorder-knop om een video-opname te starten. Tik op de
knoppen Pauze of Opname stoppen.

Ondersteunde formaten

Opmerking
Om ondersteunende formaten van beeld, video en audio te zien, zie
Connectiviteit op pagina 65.

Foto's en video's weergeven
Als u een foto of video hebt gemaakt, wordt deze automatisch
opgeslagen. Zodra u een foto of video hebt gemaakt, kunt u deze
bekijken in de Galerie door op de miniatuur in de hoek van het
afbeeldingsscherm te tikken. U kunt ook de Applijst openen en op
Galerie tikken. In de Galerie kunt u het bestand direct via diverse
diensten delen. De services verschillen per bestandstype.
U kunt afzonderlijk gemaakte foto's ook bewerken door te tikken op
het pictogram in de linkerbenedenhoek van de afbeelding.

Geotaggen
Met geotaggen kunt u de locatie waar een foto of video genomen is in
de foto of video zelf opslaan.
Om de geotag te kunnen weergeven, moeten foto's worden gemaakt
met de optie GPS-locatie ingeschakeld.
Geavanceerde instellingen - 45
GEAVANCEERDE INSTELLINGEN

De telefoon in de Vliegtuigmodus schakelen
U activeert de Vliegtuigmodus (ook vluchtmodus genoemd) om de
telefoon-, Wi-Fi- en Bluetooth-functies uit te schakelen en de telefoon
tijdens een vlucht als een handheldtoestel te gebruiken. Vraag de
vliegmaatschappij of dit aan boord is toegestaan.
Schakel de telefoon uit tijdens de start en landing omdat de telefoon
storing kan veroorzaken op elektronische systemen van vliegtuigen.

De Vliegtuigmodus in- of uitschakelen
Open Snelle instellingen en tik op .
Uw telefoon opnieuw opstarten
U kunt uw telefoon opnieuw opstarten ('rebooten'), wanneer u apps
aantreft die niet reageren.
1. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het telefoonoptiemenu
verschijnt.
2. Tik op Opnieuw opstarten.
46 - Geavanceerde instellingenInstellingen aanpassen
Draadloos en netwerken (verbindingen beheren)
Open de Applijst en tik op Instellingen om de verbindingsinstellingen
te beheren.
Item Beschrijving
Wi-Fi De Wi-Fi-functie in- of uitschakelen.
Bluetooth De Bluetooth-functie in- of uitschakelen.
Stel een standaard simkaart in voor bepaalde
functies (zoals bellen of sms-en), de
SIM-kaarten gegevensverbinding in- of uitschakelen, het
instellen van roaming- voorkeuren en het
toewijzen van contacten aan een simkaart.
Bekijk het geschatte mobiele dataverbruik van
Dataverbruik
elke SIM.
Diverse instellingen voor het maken en
Oproepinstellingen
ontvangen van gesprekken wijzigen.
Extra verbindingsinstellingen openen:
Vliegtuigmodus: Alle draadloze verbindingen
uitschakelen zodat u het toestel veilig aan boord
van een vliegtuig kunt gebruiken.
SMS-app: Stel de app in die wordt gebruikt voor
het verzenden en ontvangen van sms'jes.
Tethering en draagbare hotspot: De mobiele
gegevensverbinding van de telefoon delen via
Meer...
USB of de telefoon gebruiken als draagbaar
Wi-Fi hotspot.
VPN: Virtuele privénetwerken instellen en
beheren.
Mobiele netwerken: Instellen van opties voor het
maken van verbinding met mobiele netwerken.
Cell broadcasts: Bekijk actieve meldingen voor
uw gebied.
Als de telefoon in de Vliegtuigmodus staat, wordt de optie om
Bluetooth in te schakelen uitgeschakeld. Zie De telefoon in de
Vliegtuigmodus schakelen op pagina 45 voor instructies over het
in- of uitschakelen van Vliegtuigmodus.
Geavanceerde instellingen - 47Bluetooth-instellingen aanpassen
U kunt Bluetooth gebruiken om gegevens uit te wisselen tussen de
telefoon en andere mobiele toestellen.
Bluetooth-verbindingen
Voor alle Bluetooth-instellingen opent u de Applijst en tikt u op
Instellingen > Bluetooth. Tik op de schakelknop ernaast om
Bluetooth in of uit te schakelen. Als u Bluetooth inschakelt, zoekt de
telefoon automatisch apparaten in de buurt die zichtbaar zijn. De
telefoon wordt zichtbaar gemaakt zolang de Bluetooth-instellingen zijn
geopend.
Maak verbinding met een apparaat door op het apparaat in de lijst met
beschikbare apparaten te tikken. Eventueel wordt u gevraagd een
pincode in te voeren op beide apparaten om de verbinding tot stand te
brengen.
Om op eenvoudige wijze Bluetooth in of uit te schakelen, opent u het
Meldingsgebied en tikt u op het pictogram Bluetooth.

Gedeeld internet
Tetheren via usb
Als u de mobiele internetverbinding wilt delen met een computer, sluit
u de telefoon op de pc aan met de bijgesloten usb-kabel.
1. Steek de usb-synckabel in de usb-aansluiting van de telefoon.
2. Steek de usb-clientstekker in een beschikbare usb-poort op de
computer.
3. Open Instellingen > Meer... > Tethering en draagbare hotspot >
Usb-tethering om het delen van internet via usb in of uit te
schakelen.
Wi-Fi hotspot
U kunt de telefoon als draagbaar Wi-Fi ho