Text preview for : ESAM4200S gebruikershandleiding.pdf part of DE`LONGHI ESAM4200S gebruikershandleiding DE`LONGHI ESAM4200S gebruikershandleiding.pdfBack to : ESAM4200S gebruikershandl | Home

72
1 Beschrijving van het apparaat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...73
2 Veiligheidsvoorschriften ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
3 Installatie ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...74
4 Voorbereiding van het koffiezetapparaat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
4.1 Vullen van het waterreservoir ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
4.2 Vullen van het bakje voor koffiebonen ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
4.3 Eerste inwerkingstelling ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
5 Koffie zetten (met koffiebonen) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...76
6 Regeling van de maalgraad ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78
7 Espressokoffie zetten met voorgemalen koffie (in plaats van koffiebonen) ... ... ...79
8 Afgifte van warm water ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...79
9 Bereiding van cappuccino (gebruik makend van de stoom) ... ... ... ... ... ... ... ...80
10 Reiniging en onderhoud ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81
10.1 Reiniging van het apparaat ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81
10.2 Reiniging van de infusor ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...82
10.3 Ontkalking ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...83
10.4 Programmering van de hardheid van het water ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...84
11 Betekenis van de controlelampjes bij een normale werking ... ... ... ... ... ... ... ...85
12 Betekenis van de alarmlampjes en wat te doen wanneer deze branden ... ... ... ...86
13 Problemen op te lossen alvorens de Technische Servicedienst te bellen ... ... ... ...87
BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE CORRECTE VERWERKING VAN HET PRODUCT IN OVEREENSTEMMING MET DE
EUROPESE RICHTLIJN 2002/96/EC
Aan het einde van zijn nuttig leven mag het product niet samen met het gewone huishoudelijke afval
worden verwerkt.Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de
gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken
van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de
gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit
het apparaat bestaat teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en
grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishou-
delijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aange-
bracht.


GEBRUIKSAANWIJZINGEN
73
1. BESCHRIJVING VAN HET APPARAAT (ZIE PAG. 3)
A. Verwarmplaat kopjes M. Infusor
B. Stoomknop N. Stroomsnoer
C. Stoompijpje O. Cappuccinomondstuk (uittrekbaar)
D. Cappuccinomondstuk P. Opening cappuccinomondstuk (uittrekbaar)
E. Waterreservoir (uitneembaar) Q. Doseerlepel voor voorgemalen koffie
F. Draagblad kopjes R. Uitneembaar bakje (uitneembaar) voor koffie-
G. Druipbakje (uitneembaar) dik
H. Dienstluikje S. Regelknop maalgraad
I. Afgifteblok koffie (verstelbaar in de hoogte) T. Bakje voor koffiebonen NL
J. Bedieningspaneel U. Opbergvak maatlepel
K. Deksel bakje voor koffiebonen V. Trechter voor voorgemalen koffie
L. Centraal dekseltje gemalen koffie Z. Mobiele lade

1 2 3 4
5 6 12
11 10 9 8 7

Bedieningspaneel 7) Knop en controlelampje selectie voorgemalen
koffie (uitsluiting van de koffiemaler)
1) Knop aan/uit apparaat
8) Controlelampje kalkalarm
2) Keuzeknop 1 kop met controlelampje OK
temperatuur koffie 9) Controlelampje algemeen alarm
3) Keuzeknop 2 kopjes met controlelampje OK 10) Controlelampje bakje voor koffiedik vol of
temperatuur koffie afwezigheid bakje voor koffiedik
4) Keuzeknop stoomfunctie met controlelampje 11) Controlelampje water op of afwezigheid
temperatuur waterreservoir
5) Selectieknop hoeveelheid koffie (espresso, 12) Stoomknop
klein kopje of grote kop)
6) Selectieknop hoeveelheid gemalen koffie (lich-
te, normale, sterke koffie)


GEBRUIKSAANWIJZINGEN
74
2 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN 3 INSTALLATIE
LEES AANDACHTIG DEZE AANWIJZINGEN EN