Text preview for : w28-32-36-pouces.pdf part of panasonic Panasonic many chassis Panasonic many model-chassis schematicBack to : Panasonic model-chassis.r | Home

MODELES TX W en 28, 32, 36 Pouces

TX-W28D1F TX-W28D2F TX-W28D3F TX-W28D4F TX-W28D5F TX-W28R4F TX-W32D2F TX-W32D3DP TX-W32D3F TX-W32D4F TX-W32D5DP TX-W32D5F TX-W32D5FDPF TX-W32R4F TX-32PK20D/F TX-W36D3DP

66cm 66cm 66cm 66cm 66cm 66cm 82cm 82cm 82cm 82cm 82cm 82cm 82cm 82cm 82cm 92cm

1995 1996 1997 1998 1998 1998 1996 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1998 2000 1997

100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 50Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100Hz 100HZ 100HZ 100Hz

16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9 16/9

E2100 EURO3 EURO3 EURO5 EURO5 EURO4 EURO3 EURO3 EURO3 EURO5 EURO5 EURO5 EURO5 EURO4 EURO5 EURO3

1