datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....


registersend pass
Bulgarian - schematics repairs service manuals SearchBrowseUploadWanted

Now downloading free: ca-320akcent

ca-320akcent free download

Car wirings and schematics,automobile documentation, auto repair guides,car audio manuals, car stereo

File information:
File name:Jabl.320Akcent.pdf
[preview ca-320akcent]
Size:440 kB
Extension:
Mfg:
Model:ca-320akcent 🔎 ca320akcent
Original:auto alarm 🔎
Descr:Jablotron ca-320akcent - schema
Group:Electronics > Automobile
Uploaded:17-03-2005
User:dstachan
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File name Jabl.320Akcent.pdf

Autoalarm CA-320 / CA-321 ,,Akcent" Zajistní Po vypnutí klícku zapalování a zavení vsech dveí (doporucujeme zavít i okna) systém zapnte stiskem tlacítka dálkového ovladace. Tlacítkem A se systém zapne kompletn vcetn ultrazvukového a otesového detektoru (verze CA-320) a detektoru poklesu naptí. Pokud pro zapnutí pouzijete tlacítko B, je systém zapnut bez ultrazvukového, otesového a napového detektoru. Zajistní tlacítkem B je vhodné nap. zstává-li ve vozidle nap. zvíe. Zajistní tlacítkem A je signalizováno jedním bliknutím smrových svtel a jedním houknutím sirény*. Zapnutí tlacítkem B je signalizováno jedním bliknutím smrových svtel a jedním odlisným zvukem sirény. Zapnutý stav autoalarmu je indikován pravidelným blikáním kontrolky LED. Pokud po zajistní následují ctyi rychlé signály sirény, je nkterý ze vstup aktivní (nap. nedovené dvee). Systém je zapnut, avsak vstup, který zstal aktivní, je odpojen. Dalsí reakce je schopen az po uklidnní alespo na dobu 1s (nap. po dovení dveí). Pi zajistní je dán ídící impuls centrálnímu zamykání k uzamcení vozu. Prodlouzený ídící impuls uzamknutí*, který se pouzívá ve vozidlech s elektrickým ovládáním oken k jejich zavení, se generuje pouze pi zajisování tlacítkem A. Zajistním se rovnz blokují imobilizacní relé, autoalarm plní funkci imobilizéru. Poznámka: Jednotlivé vstupy mohou vyvolat poplach az 7 sekund po zajistní, detektor poklesu naptí az 10 minut po zapnutí (ustálení vozu). Ultrazvukový i otesový detektor mohou vyvolat pouze ti poplachy (kazdý) v jednom hlídacím cyklu, pak jsou odstaveny. Obnovení jejich funkce je mozné az po novém zajistní autoalarmu. - obsluha Autoalarm CA-320 / CA-321 ,,Akcent" Popis Soupravy autoalarmu CA-320 a CA-321 ,,Akcent" jsou dalsími z osvdcené ady vyrábné firmou Jablotron s.r.o. Model CA-321 je zjednodusenou verzí, která nemá zabudovaný ultrazvukový detektor a snímac otes. Dalsí vlastnosti obou verzí jsou shodné. Systém je urcený pro ochranu vsech voz (s palubním naptím 12V a ukosteným mínusem) proti vykradení nebo zcizení. ,,Akcent" se snadno ovládá dálkovým ovladacem (mozno az 3 ovladace). Penos instrukcí z ovladace je chránn tzv. plovoucím kódem - po kazdém pouzití mní vysílac a pijímac svj kód = ochrana proti kopírování kódu ovladace a funkcí ANTISCAN = ochrana proti pokusm napodobit kód ovladace. Plná plásová ochrana vozu je zabezpecena spínaci dveí, víka motoru, pátých dveí, pípadn víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru (pouze model CA-320) zajisuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena úcinkm ultrazvukové energie, je detektor pi jízd blokován. Systém lze zajistit i s vypnutou prostorovou ochranou (zvíe ve vozidle apod.). Soucástí centrální jednotky autoalarmu (jen CA-320) je i otesový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrace a otesy vozu. Zpsob reakce je volitelný (varování nebo poplach). Otesový detektor lze téz zcela vyadit. Ob verze autoalarmu mají vestavný detektor poklesu naptí, který

>> View document online <<>> Download document << eServiceInfo Context HelpWas this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)


Similar Service Manuals :
- - - - - - -
 FB -  Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : LG CINEPLUS

script execution: 0.03 s