datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....


registersend pass
Bulgarian - schematics repairs service manuals SearchBrowseUploadWanted

Now downloading free:Thailand adp-150cb

Thailand adp-150cb free download

Computer repair - desktop computer,server,tablet pc,laptop, network equipment, printers - service manuals and information

File information:
File name:AVT2732.pdf
[preview adp-150cb]
Size:459 kB
Extension:
Mfg:Thailand
Model:adp-150cb 🔎 adp150cb
Original:
Descr: , .
Group:Electronics > Computer equipment
Uploaded:31-05-2007
User:xhostplus
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File name AVT2732.pdf

H Projekty AVT 2732 Przetwornica do CAR-A UDIO Jak wiadomo, w instalacji samochodowej dostpne napicie wynosi maksymalnie 14,4V, co pozwala z mostkowej kocwki mocy uzyska teoretycznie 25W na 4. Zblionymi mocami dysponuj obecne nowo- czesne radia samochodowe. eby uzyska moce wiksze, potrzebne jest wysze napicie zasilania. Prezentowany uklad sluy do pod- niesienia napicia typowej instalacji samo- chodowej do poziomu umoliwiajcego osignicie mocy ponad 200W przy podlcze- niu typowej kocwki mocy lub kilku. zystorw mocy MOSFET. Po stronie wtrnej znajduje si mostek z szybkich diod prostow- niczych i zespl kondensatorw filtrujcych. Uklad, mimo prostoty konstrukcji, posiada oryginalne zabezpieczenie prdowe oraz nad- i podnapiciowe, ktre przyczyniaj si do bezpieczestwa drogiego samochodu. Tajemnice TL494 Jest to ko roboczy elektroniki impulsowej, wic warto opisa nieco jego budow wew- ntrzn. Zna go kady zagldajcy do zasila- cza od komputera PC, glwnie pod oznacze- niem KA7500. Budow wewntrzn widzimy na rysunku 1. Zasilanie w zakresie 8-40V podajemy na nk 12-plus i 7-minus. Sercem kostki jest generator, ktrego czstotliwo w zakresie 1-300kHz ustalamy za pomoc elementw RC podpitych do nek 5 i 6. Nastpnie sygnal w postaci pily podawany jest na wewntrzny komparator i porwnywa- Opis ukladu Przetwornica sklada si z kilku zasadniczych czci. Glwnym elementem odpowiedzial- nym za podniesienie napicia jest transforma- tor impulsowy, ktry do dzialania potrzebuje napicia zmiennego, a jest ono wytwarzane w ukladzie sterownika TL494 z dolczonymi elementami wykonawczymi w postaci tran- Rys. 1 Budowa wewntrzna TL 494 ny z napiciem z dwch wzmacniaczy bldu, ktrych wejcia dostpne s na nkach 1, 2 i 15, 16 oraz wyjcie do kompensacji na nce 3. Warto wspomnie, e budowa tych wej umoliwia prac wzmacniacza z napiciami wejciowymi, poczynajc od 0V. Z wyjcia komparatora sygnal trafia do ukladu wew- ntrznego przerzutnika i w postaci dwch tranzystorw (kady 250mA max.) wyprowa- dzony jest na zewntrz przez nki 8, 9 oraz 10, 11. Takie rozwizanie jest bardzo uniwer- salne i mona na wiele sposobw konfiguro- wa stopie wyjciowy, uzyskujc do 0,5A prdu wyjciowego z samej kostki lub podl- czy dodatkowe tranzystory mocy. Ciekaw wlaciwo ma nka 13 sterujca prac stop- nia wyjciowego. Przy podaniu na ni stanu wysokiego (5V) stopie wyjciowy pracuje na przemian np. do sterowania naszej przeciw- sobnej przetwornicy. Gdy podamy stan niski (0V), tranzystory wyjciowe bd wlczane E l e k t ro n i k a d l a Ws z y s t k i c h 13 Projekty AVT rwnoczenie, co przy ich polczeniu rwno- leglym daje nam do 0,5A prdu wyjciowego np. do zasilacza malej mocy. Warto wspom- nie, e przy tym trybie czstotliwo pracy jest taka sama jak generatora, natomiast przy trybie pracy naprzemiennym - trzeba podzie- li j na dwa. W strukturze ukladu zawarto jeszcze konieczne rdlo napicia odniesienia o wartoci 5V, majce wyprowadzenie na kocwce 14. Wyprowadzenie 4 sluy do mikkiego startu, czyli powolnego zw

>> View document online <<>> Download document << eServiceInfo Context HelpWas this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)
 FB -  Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : . Various Panel CHIMEI INNOLUX V320BJ3-P01 0 [DS]

script execution: 0.03 s