datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....


[register] [send pass]
Bulgarian - schematics repairs service manuals English - schematics repairs service manuals Russian - schematics repairs service manualsSearchBrowseUploadMostWanted

Now downloading free:


Download docs - Car wirings and schematics,automobile documentation, auto repair guides,car audio manuals, car stereo


File information:
File name:FANTOM_2_1.pdf
[preview ]
Size:182 kB
Extension:
MD5:8b4f3f9c6bbd6a3e1523668c3dd6749a
Mfg:
Model:
Original:
Descr:avtoalarmena sistema fantom 3 sxema i rykovodstvo za ypotreba
Group:Electronics > Automobile >
Uploaded:09-01-2009
User:hp7909
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File nameText
FANTOM_2_1.pdfФункции на микропроцесорната алармена система със "скачащ" код FANTOM v2.1 Алармената система се управлява посредством двубутонно дистанционно управление(ДУ). Като бутон 1 се приема по-големият бутон а бутон 2, по-малкия или горния. 1. Включване- Алармената система не може да бъде включена чрез ДУ ако контактния ключ е на положение Контакт. , - Включване с издаване на звуков сигнал - Чрез натискане на бутон 1 на ДУ Алармената система издава звуков и светлинен сигнал. . Задействането и от датчиците може да стане не по-рано от 2 сек.след отпадане на импулса за заключване, при подаване на командата за включване (ако е активна функцията "комфорт" това време е 20 сек.). Индикация за готовността на системата е мигането на светодиода. При повторно натискане на бутон 1 системата издава само светлинен сигнал и преминава в тих режим (виж. т .5). Всяко следващо натискане на бутон 1 сменя двата режима. - Чрез натискане на 1-ви и 2-ри бутон едновременно, системата се включва в нормален режим без да

>> View document online <<>> Download document << eServiceInfo Context HelpWas this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)


Similar Service Manuals :
- - - - - - -
 FB -  Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : Philips CDM0

script execution: 0.02 s