datasheet,schematic,electronic components, service manual,repairs,tv,monitor,service menu,pcb design
Schematics 4 Free
Service manuals, schematics, documentation, programs, electronics, hobby ....Login:
Pass:

[register] [send pass]
Bulgarian - schematics repairs service manuals English - schematics repairs service manuals Russian - schematics repairs service manualsSearchBrowseUploadMostWanted

Now downloading free:


Download docs - Car wirings and schematics,automobile documentation, auto repair guides,car audio manuals, car stereo

File information:
File name:FANTOM_3.pdf
[preview ] new window
Size:189 kB
Extension:
MD5:b1670105ffec07a8f9216ced63c36e6a
Mfg:

Model:

Original Chassis:
Descr:avtoalarmena sistema fantom 3 sxema i rykovodstvo za ypotreba
Group:Electronics > Automobile >
Uploaded:2009-01-09 19:51:30
User:hp7909
Multipart:No multipart

Information about the files in archive:
Decompress result:OK
Extracted files:1
File nameText
FANTOM_3.pdfФункции на микропроцесорната алармена система със "скачащ" код FANTOM v3 Алармената система се управлява посредством дву или четирибутонно дистанционно управление(ДУ). Като бутон 1 при двубутонното ДУ се приема по-големият бутон а бутон 2, по-малкия или горния. 1. Включване- Алармената система не може да бъде включена чрез ДУ, ако контактния ключ е на положение "Контакт". 1.1. Включване с издаване на звуков сигнал - Чрез натискане на бутон 1 на ДУ. Алармената система издава звуков и светлинен сигнал. Задействането и от датчиците може да стане не по-рано от 2 сек.след отпадане на импулса за заключване, при подаване на командата за включване (ако е активна функцията "комфорт" това време е 20 сек.). Индикация за готовността на системата е мигането на светодиода. - Байпасиране на зони (може да бъде разрешено или забранено програмно) Чрез байпасиране могат да бъдат избрани до три режима на охрана: 1. "пълна охрана" 2. изключени предупреждения от шок датчик и СВЧ датчик 3. напълно изключени

Download restrictions information:
 LimitDownloaded
Day5000
Month500021
Wrong count ?
* daily quota restriction will be cleared in 6h 58m


Download >> To download the file, please, click here ! eServiceInfo Context Help

Did You find this Service Manual useful? Share it:Was this file useful ? Share Your thoughts with the other users.

User ratings and reviews for this file:

DateUserRatingComment

Average rating for this file: 0.00 ( from 0 votes)


Similar Service Manuals :
- - - - - - - Links -  Info / Contacts -  Forum -   Last SM download : Trace Elliot TA30

script execution: 0.04 s